Elektron kitap nadip yasamaly

Salam doslar men bir powest yazdym indem sony kopculige yetimekci kim bilyan bolsa habar etsin 99361267897 imo tapawudy yok islendik pikrinizi galdyryn bilyan bolsanyz komek edin okap gorseniz sizede peydasy deger sony kopculik bn paylasjak bolyan

Dowamy »

353 12
Sorag-jogap, yeke yurek tarapyndan 7 months ago

Embird studio

Slm hemenize men sizden hayisim bar
Embird studio nädip girmeli crack yuklemelimi?

Dowamy »

212 1
Sorag-jogap, AGG tarapyndan 7 months ago

DNS server name bolya?

Mebmasterlere sorag!

Dowamy »

272 2
Sorag-jogap, serdarof tarapyndan 7 months ago

Mugut hosting

Salam dostlar sizden haýyşym bar sizin bilyan mugut hostinginiz bar bolsa yazayyn yenil isleyan bolsa has gowy men forum sayt acmakcy bolyan we sonun ucin hosting gozleyan bar bolsa yazayyn!

Dowamy »

315 3
Sorag-jogap, Ashyk yigit tarapyndan 7 months ago

Türkmenlerde kitap okaýan barmy

Bir Ýapon bir ýylda ortaça 25 kitap okaýar.
Bir Şwes bir ýylda ortaça 10 kitap okaýar.
Bizde ýagdaýlar nähili???

Dowamy »

486 14
Sorag-jogap, Gurban93 tarapyndan 7 months ago

Komek

Saytda bir tema gozleyan, tapyp bilmedm, hem bir agzany gozleyan onam tapmadm, onler rahat tapyp bolyady, inni mumkinchilik ayryldymyka ya men onoramokmy? Ugry yoly bar bolsa ugrukdyrayinda!

Dowamy »

254 1
Sorag-jogap, syrlyalem tarapyndan 7 months ago

WiFi router alsam

Telefon liniýasyndan gelýän internet üçin Wi-Fi router alsam haýsy parametrlaryna üns bermeli?! Men xiaoma firmanyň mi 3c model Wi-Fi routerini aljak boldum, ol telefon liniýasy üçin däl -de modem interneti üçin niyetlenenmi? Dil bilyanler internetden gyzyklanyp berse ullakan kömek ederdi;))

Dowamy »

379 4
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 7 months ago

Täze 3-nji jyns.

Salam agzalar. Häzirki wagtda täze 3-nji jybs moda boldy. Aslynda bizde bu zat geñ görülsede daşary ýurtda bu adaty gündeki zat. Olar doglan günlerine gyzlar kakalaryndan pul sorap göni salonda gidip plastiki kiçiräk operasiýa etdirýärler. Meselem dodaklaryny çişirýärler, göwüslerini ulaldýarlar we ş.m. Menem pikir etdim biziñkilerem şeýtseler näme...

Dowamy »

661 12
Sorag-jogap, Megalord tarapyndan 7 months ago

Tanyshlyk

Yurekdeshe name boldy? Goz degdimi?

Dowamy »

653 7
Sorag-jogap, Patrik aga tarapyndan 7 months ago

Türkmenistandaky şypahanalar!?

Salam, Türkmenistandaky şypahanalardan bilýanlernizi paýlaşmagyňyzy haýyş edýan!

Dowamy »

234 2
Sorag-jogap, Goldsoft tarapyndan 7 months ago

Telefonym internetden fayl yuklanok

Telefonymdan internetdaki fayllary skacat edip bolanok.Galaxy Grand GT-I9082 bilyan bolsa komek berayin

Dowamy »

298 5
Sorag-jogap, Iskenderoff tarapyndan 8 months ago

Pikirler bilen mowzugy bölmeli

Salam, sayt achylya adamlar gyzyshyp owrenship bashlaya yene yapyalar adminlar ulanyjylaryny uybunden sylanok.Shonun uchin shu talyplar saydyny pikirler we mowzuklar bolumine bolmeli we adam toplap uly portal doredilse gowy bolardy.

Dowamy »

375 9
Sorag-jogap, Partizan tarapyndan 8 months ago

Hazirki zaman turkmen düshünjeleri

Salam dostlar,

Adamlar nahili terbiyede yetishen bolsa durmusham shona görämikä diyyän. Adamlar gowy bolsa durmusham ajap yada tersi.

Halal gazanmasalar bereket yok durmushda. Ahlak peselyar. Durmusham öz hasabyny yöredyär. Isle gowulyk, isle yamanlyk et bugün bolmasa ertir hasaby chykyar ya ir ya gich.

...

Dowamy »

461 7
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 8 months ago

2007'den bäri diri

'talyplar.com 2007'den bäri diri' diýen ýazgyny iň düýpde her okanymda pikirlendiryar. "Näme bolsa-da eydip-beýdip saýty elden aldyrman saklap ýörüs" manyda umytsyz bir ýazylan slogana meňzeýär. Hem talyplar.com ýaly bir saýty doredijiniň kimdigini bilip bolmazmyka?! Bu ýerde administrasiýa tarapynda ýazylan mowzuga gabat gelip görmedim. Onuň ýazan...

Dowamy »

492 7
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 8 months ago

Vpn

Haysy-sy ishleyark-ä?

Dowamy »

362 2
Sorag-jogap, babadi tarapyndan 8 months ago

NÄDIP?!

Näme etmeli.

Dowamy »

242 0
Sorag-jogap, babadi tarapyndan 8 months ago

Noutbukly problema

Gowymysynyz,Dashoguzyn niresinde noutbygy remont edilyan yer barka,salgysyny berayseniz

Dowamy »

194 0
Sorag-jogap, mekank tarapyndan 8 months ago

Bilet bahalary

Salam dostlar,

Frankfurt - Ashgabat bilet bahalary nacheka?

Kop sag bolun!

Dowamy »

344 1
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 8 months ago

Maldarchylyk

Salam dostlar

Gelin maldarchylyk barada pikir alyshalyn. Kim bilyan bolsa aydyberin.

Mslm diyeli 1000 m2 yerin bolsa ayda nacherak mal yetishdirip bolar goyun sygyr duye tapswudy yok. Nacherak iyim gerek bolar?

Et bahasy nache bizde?

Dowamy »

392 16
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 8 months ago

Gülkünçmi?

Walt Disneý öz jigisi Roý 1bilen Disneý Kompaniýasyny esaslandyranda kärhanaň 3 gatly bir merkezi binasy bar ekeni. Bu binanyň 3-nji gatynda Hyýal-keşler topary, 2-nji gatynda Hakykatçy topar we 1-nji gatynda bolsa Ýerine Ýetiriji topar oturýan ekeni.

Iň ýokary gatdaky hyýalkeşler mümkinçilik çäkleriniň göz-görtele daşynda arzuw-hyý...

Dowamy »

395 2
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 8 months ago