1.Italiyanyn gornukli saheri Winesiyanyn restoranlaryndaky ofisantlar bir elinde patnos goteryan bolsa beyleki elinde suwly oyunjak pistolet goteryaler. name uçin?
2.2 sany shem berilyar. 1 sem yarym sagatda yanyp gutaryan bolsa, 2 shemi ulanyp 15 minutda yanyp gutaranyny geçenini nadip bilmeli?
3.Biliard oyununyn 8nji shary nahili renkde?
4.grekler ona "ordek" diyya, inlisler ona "maymyn" diyya, orslar ona "sabaka" diyya, turkmenler ona name diyya?
5.haysy maymyn agaja dyrmasyp bilmeyar?
6.yzygiderligi tapyn 7,15,31,?
7.Yapon atalar sozi "ejiz erkek puluny ayalynda gizlar, guyçli erkek ..."
8. sonky 10 yylyn dowamynda altyn kubogyn 1njisi Messi 2nji Ronaldo 3nji kim we naçinji yylda eye bolly
9.haysy uly gulakly multifilm gahrymany gyzyl shortyk geyyar?
10.goz onune getirip gorun. yorap baryakanyz beyikligi 20 metr, ini 30 metr, galynlygy 2 metr, agramy 200 tonna bolan diwar onunize çykya. nadip anyrsyna geçmeli?(soragy unsli okan)))
in kop bilene bayrak ba

Sorag-jogap, broken heart tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir