Alemjahan net ishlap bashladymy?

Alemjahan.net ishlap bashladymy? Hemmanizin orazanyz kabul bolsun

Dowamy »

5 0
Täzelikler, abatturkmen tarapyndan 51 minutes ago

Kondidant 98

Gelssene barik

Dowamy »

25 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 11 hours ago

Syke Dali (Hichkim) - Gapy 2021

Syke Dali-ñ Fanatlary uçin, Taze aydymyny 100de100hiphop.com, Ulgamda.com, Tmyyldyzlar.com.tm - saytlaryndan yuklap bilersiñiz.

Dowamy »

93 3
Täzelikler, soho tarapyndan 15 hours ago

WWW.KINOLAR.ONLINE taze adymyz

Hormatly ildeshler kopinizin bilyan yakynda acylan :

http://kino.islenen.ru

kino saytymyz taze domene gocdi. Indi bizin taze salgymyz :

HTTP://KINOLAR.ONLINE

mundan bashgada kop uytgeshmeler gizip taze kinolar goshdyk. Kino goshmana zakaz alyas yazyn.

Dowamy »

158 13
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 16 hours ago

Goýsana aşa düşen siňek

Şunça wagtdan bäri gapdaldan seredip ýadadyk. Indi bir samsyk diýip biz peýdaly mowzuklary paýlaşmaly dälmi? Menem ýakynda gyzykly mowzuklary paýlaşyp başlajak.
Dawa etýänler! Telefonda jaňlaşyp düşünşüňler, bu ýerik gelip gygyryşmaňda!
Kän teswirleri we öz aklym boýunça şeýle netije çykardym, muny belläp geçeýin. Siziň taňkyda çydaýş...

Dowamy »

161 5
Täzelikler, kombat tarapyndan 23 hours ago

Gutlag sozi

Salam dostlar, doğanlar, ağalar, jigiler hemmanizem yagdaylarynyz gowydyr diyip pikir edyan. Menem bugün bu yylda okuwy gutarjak okuwcylary gutlayyn diydim.

2021 nji yylda mekdebi tamamlajak ucurymlary "SONKY JAN" dabarasy bilen gyzgyn gutlayan. Mekdebi tamamlap yokary okuw mekdeplerine girjeklere synaglarynda üstúnlik, okuwy tamamla...

Dowamy »

55 1
Täzelikler, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 23 hours ago

😂 gaty gülkünçlaý 😄

Gray diýýän kirsumak programmer sumak, gowuja edip jigim zetprony döwýä. Gelýädä özüni döwýä, onsoň şeýdip özini aklaýa. Ine saňa skrinşotlar, ýörite telegramdan gelen :)
😂 bärde bolsa zetpro bilen men hezil edip gülýäs. trýapka IP görünipdura çöp düýbi. Talyplar ejeň äriniňki dälä eýsem, maşkalyk eder ýaly... 😆😂
gaty nejisaý sen wall...

Dowamy »

225 5
Täzelikler, MсCredoo tarapyndan 1 day ago

Çözýäääääääääääääää wäääääääääääääääääääääääääää

Talyplary spamlaýan täzeden,
ýene-de zet maçyň arkasy bilen,
çal möjek adymy siklere dolap,
ýenedem zet maçynyň arkasy bilen

Gray anketamda betlik edemok,
hiç kime sogemok purkup zahrimy,
göriplikden ýaňa durup bilemok,
ýenede zet maçynyň arkasy bilen.

Nowça diýer - gowy oglan...

Dowamy »

131 2
Täzelikler, ZEТ-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

11 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

5 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

7 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

5 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

5 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

5 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

5 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

4 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

4 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

4 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

4 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Yylgyn bize arzuw edyan zadyňy aytma
yylgyn saňa gel meni s** diyip oturan adam yok.Eliňden geljek isi yazay akilim

Dowamy »

5 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 day ago