Kopimizin bilshimiz yaly TrustORG meni ayyplap Prokrotura berjek boldy. Indi trusta soragym:
"Men payhaslydan kop yureginize dusyanje yigit

Men gotume sikdiresim gelya son ucin sheydip yureginize dusyan sikayin meni

Täzelikler, Payhasly tarapyndan 10 hours ago"

TrustORG, goryanmi shu blogy? Hany sen IP adres bilyardin, payhaslydan girenlerin ahlisinin IP-lerini bloklajakdyn, hakersumakdyn?!
"Payhaslydan kimin giryani 100% bilindi diyip, kopun onunde gurlan sen dalmidin? Adalat ugrunda goreshyan sen dalmidin? Goresh onda goreshyanin chynyn bolsa, ber Payhaslyny prokrotura. Kim giren bolsa gozlap tapsynlar. Iki sany sohbet edip oturan adamyn yanyna burnuny sokup gelenden, ozuni onar. Seni chagyran barmy shol yerde? Yuwulmadyk chemche yaly bolup burnuny sokma ilin ishine! Chagyrylmadyk yere barma-gorunme! (Magtymguly Pyragy)

Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir