Gelin, biraz ýyrşaýalyñ! :)

ýylgyrdyñyzmy!?

Dowamy »

844 11
Tehnologiýa, 2 years ago


Ine mendenem biri....

agsham mana ertire yumush buyuryarlar. sheylede bolsa men gunde yerine yetiryarin, yone shondada mana kayeyarler... name(kim) men!?

Dowamy »

740 9
Bilim, 2 years ago


#logika. beynidaki "sharik'leri yaglalyn!"

ozi yonekeyje logiki mesele.

fermada shular bar:
2 at, 1 tovshan, 1 gujujek, 1 pishik, donuz we onun jojugy, sygyr we tanasy (gole), indyuk we gaz. in sonunda fermanyn eyesi iti bilen geldi, JEMI HASAPLASAK NACHE AYAK BOLDY!?

Dowamy »

1097 137
Bilim, 2 years ago


Sheyle bolun!

sheylerak bolun! garramarsynyz....!)

Dowamy »

782 28
Edebiýat, 2 years ago


человек паук

khanture bu chelovek pauk hem ilyuminat'laryn ysharatyny etyar, bu'da olary reklama etyemi!? rok'chylaryn ysharatyny etye..

Dowamy »

654 13
Bilim, 2 years ago


Paradoks: Ahilles we pyşbaga

Paradoks: Ahilles we pyşbaga.

Ahilles pyşdyldan müň ädim yzda bolyanlygyna garamazdan, ol pyşdyldan 10 esse artykmaç tizlik bilen ylgap barýar diýip göz öňüne getireliň. Entek Ahilles müň ädim geçende, pyşdylyň ädimi diñe 100'e ýetýär. Onýança Ahilles ýene'de 100 ädimiň hötdesinden gelende, pyşdyl 10 ädim ätmäne ýetişýär we.ş.m. Şeýl...

Dowamy »

641 12
Sorag-jogap, 2 years ago


4.7 milliard dollara duryan asteroid bizin Yer planetamyzyn gabadyndan gecher.

Bizin planetamyzyn in yakyn gabadyndan ol 2060-njy yylda gecher.

Hepdanin shenbe guni 11 dekabrda, Yerin gabadyndan eger bize bashartsa tas 5 millard dollara barabar bolan onumli asteroid gecher. 3 kilometr diametri bolan (4660) Nerey'in duzuminde demir, nikel we kobalt elementleri saklanyar. Sonky agzalan elementi asha berk splawla...

Dowamy »

714 17
Täzelikler, 2 years ago


Ilon Mask

Ilon Mask (Elon Musk) hem ilyuminatlara gulluk etyan eken!(Muny suratdaky elindaki uchburchlugyn ichindaki goz shayatlyk etyar) Bu hazirki dowrun in bay adamy bolmak bilen Bitcoin kriptovalyutasynyn eyesi hokmunde guman edilyar...

Dowamy »

684 7
Täzelikler, 2 years ago


Logika, "Howa maglumaty"

Eger gije sagat 12'de gar yagsa, yene 96 sagatdan Gun chykmagy mumkinmi!?

Oylanyn...

Dowamy »

656 3
Sorag-jogap, 2 years ago


Senin taleynaman

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)
Hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk gurmak, şahsy meseleleri çözmek üçin amatly gün. Fiziki işjeňlik peýdalydyr. Ýakynlaryňyz bilen baglanyşykly gowy habar ýa-da söýgi işlerinde üstünlik görünmeýär. Durmuş gurmak, wagtyňyzy hoş geçirmek, syýahat etmek, elbetde, gowy zat. Siz bu islegleri ýerine ýetirmekden ýüz öwrüp bil...

Dowamy »

782 9
Edebiýat, 2 years ago


Wps app

ine shu, yene bir gezek sorap al son yanky menin et diyenlerimi edip giriber

Dowamy »

745 21
Sorag-jogap, 2 years ago


Paybb.su forumy!

Salam govmysynyz gich yagshy! shugun shu pay.bb diyen mugt forum saytdan ozumche bir zatlar edishdirdim (biznes.paybb.su), normalno erbet dal duzushdiren boldum kategoriya goydum eytdim beytdim. indi mesele chykdy, pdf formatly fayylary nadip bir papka'da goruner yaly edip bolyaka gayrat edip shu ugurda ishleyen esasanam Alayew dostumyz gayrat et...

Dowamy »

594 15
Sorag-jogap, 2 years ago


Zumer Chass a.k.a Evrika a.k.a Abdy dayy...

Turkmen rap'ynyn irki, magnitofonda zapis edip bashlan rap'chylarynyn biri hem bilshimiz yaly-Zumer Charlie'dir!!!

-diyyarler, Zumer-sen turkmen rap'ynyn ТАНК'yy.
onun chunnur manyly rap'laryndan doyma yok...

Dowamy »

708 13
Edebiýat, 2 years ago


"Syrly uchburchluk"

ahli burchy 90 gradus bolar yaly nadip uchburchlyk chyzmaly!?

Dowamy »

710 15
Sorag-jogap, 2 years ago


"Meshhurlar"

Napoleon Bonopard, Pyotr Pervyy, Yuriy Gagarin, Sherlok Holms, Villiam Shekspir, Nostradamus, Pifagor- bularyn ichinde haysysy artyk!?

Dowamy »

682 20
Sorag-jogap, 2 years ago


"Sportchy Santa ;)")

Name uchin Santa Klaus karate'a ezber!??

logikanyzy ishledin...

Dowamy »

714 18
Sorag-jogap, 2 years ago


"Tasin menzeshlik"

Kirpi bilen suytde name umumylyk bar!?

Dowamy »

931 45
Sorag-jogap, 2 years ago


😎😎😎

shu dogrymy!?

Dowamy »

764 9
Bilim, 2 years ago


Hakykat!

Eger sen 4 millioner bilen gatnashyk saklayan bolsan, sen shonun 5nji'sin, eger sen 3 ozune ynamly adam bilen gatnashyk saklayan bolsan, sen shonun4nji'sin, eger-de sen 2 samsyk bilen gatnashyk saklayan bolsan, elbetde sen shonun 3nji'sin!

Warren Buffet, investor-telekechi.

Dowamy »

916 48
Bilim, 2 years ago


Khanture gel barik!

Gazojak deniz derejesinden 118m beyiklikde
Koytendag dagy deniz derejesinden 3137m beyiklikde
Gazojak bilen Koytendagyn arasy 637,8 km
indi yonekey arifmetika gelsek, 50 metr beyiklikden 25.3 km chenli gorizont goruner (wikipediya maglumaty esasynda). we proporsiya duzsek,
eger 637.8km uzaklykdaky gorizonty gorjek bolsa...

Dowamy »

970 76
Sorag-jogap, 2 years ago


Tema gozunizi yumup girin!!gorup ashyk bolayman!!

gozunizi yumup girin

Dowamy »

1041 31
Tehnologiýa, 2 years ago


Natriy we magniy duzlarynyn garyndysy Yerde yashayshyn doremegine itergi berdi.

Esasan hem nemes alymlary bazalt duzlarynyn duzumini owrenmek bilen bu netija geldiler. Onun esasy duzum boleklerinin hemmesi diylen yaly subut edilen hem bolsa, yashayshyn nadip dorandigi yenede gizlin syr bolmagynda galyar. Yone yashayysh shertlerinin nadip emele gelendigi entek belli dal. Shona gora munyn netijesinde bir topar gipoteza yatandyr....

Dowamy »

626 10
Bilim, 2 years ago


Azajygam bolsa ýyrşaýalyñ!)

Azajygam bolsa ýyrşaýalyñ!)

Dowamy »

902 15
Täzelikler, 2 years ago


Name uchin kriptowalyutany telefonda mayning edenine ("gazanyna") degmeyar!?

Kabir ulanyjylar bitkoinleri "gazyp almak" adaty oy kompyuterinde ya da noutbukda, we altkoinleri uchin, adaty android jubi telefonlary yeterlikdigini ynamly aytyarlar. Eger-de prilojeniyalar magaziny bolan Google Play'yn gozleg setirinde "Mining" sozuni yazsak, oyunlaryn gapdalynda yenil pul gazanjy wada beryan birnache wariyantly programmalary he...

Dowamy »

623 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Alymlar Yerde ozge planetaly Titan'nyn dunyasini doretdiler.

Alymlar Yerde ozge planetaly Titan'nyn dunyasini doretdiler.

Yerde Saturn hemrasynyn atmosferasyndaky shertlerini, kichijik chuyshe probirkalarda synap gorduler.Titan- ululygy boyuncha Gun sistemasyndaky Yupiter'in Ganimedinden son, dykyz atmosferasynyn esasanam azotdan we az mukdardaky metandan duryanlygy bilen ikinjilerin biridir....

Dowamy »

610 2
Tehnologiýa, 2 years ago