Salam orta mekdebiň talyplary we mugallymlary ertir okuw barmy?


Diýen soragyň jogabyny kim bilýä?

Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir