salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 0
 • 1
 • 20/01/2018 01:54
 • 1 minutda oka

Gaduka

Soygu bu hemme duygularyn hemde biri birine ynanjyn we ikinizinem bagtly bolmagyn soygi diyen soze jemlenyar
Gaduka
 • 0
 • 16
 • 18/01/2018 05:31
 • 1 minutda oka

Yylyn garashylyan filmleri

Gol­li­wu­dyň ägirt­le­rin­den Sti­wen Spil­ber­giň tä­ze yl­my-fan­tas­tik ki­no­sy “Rea­dy Player One” ýy­lyň ga­ra­şyl­ýan esasy film­le­ri­niň bi­ri. Kinodaky wakalar 2045-nji ýyl­da­ bolup geçýär....

DOWAMYNY OKA
soho
 • 3
 • 150
 • 16/01/2018 03:42
 • 5 minutda oka

Saňa

Saňa

Sen maňa her gezek:,, Hoş gal! ''diýeňde

Ýüregim agaçda ýapraklar deýin,

Saralar, soň bolsa güýzdäki ýaly

Agaçdan zemine gaçar, ezizim!Ýöne ýürek bolup gaçan ýapraklaň

Her düýbünden müňläp...

DOWAMYNY OKA
marokka
 • 0
 • 50
 • 15/01/2018 07:42
 • 1 minutda oka

Liverpool 4-3 Manchester City

Angliyanyn Premier Ligasynyn bu hepdeki in gyzykly oyuny Liverpool bn ManCity'nin arasynda boldy. Liverpool 4-1 one gecse-de Guardiolanyn oyuncylary ruhdan dushmediler, emma utulmak olan bugun manlayyna yazylan! 4-3 hasap bn Liverpool Anfield...

DOWAMYNY OKA
Fatality
 • 4
 • 118
 • 14/01/2018 11:17
 • 1 minutda oka

Hazynaly.Com

Hazynaly.Com üstüne basdañ görüñ näme täzelikler bar size ýarar!!!
altynyigit
 • 1
 • 153
 • 14/01/2018 10:38
 • 1 minutda oka

Eneme

Eneme

Aglap-eňräp, uly dünýä gelemde,

Ene mähri bilen diňdirdiň meni.

Dilsizdim, derdimi gözümden aňlap,

Halal ak süýt bilen emdirdiň meni.Ine, indi başym aman, janym sag,

Uzadan ýerime ýetip dur elim.

Ýöne...

DOWAMYNY OKA
marokka
 • 6
 • 150
 • 14/01/2018 04:22
 • 1 minutda oka

iñ gysgajyk degişme

Iki daýza gürleşmän otyr ;)
Enkam
 • 10
 • 171
 • 13/01/2018 09:44
 • 1 minutda oka

Yurek joshguny

Gijelerne aymy sen

Ya bagmy chynar

Señ sesiñe zar bilseñ

Eshtse kalp ÿylarGündizlerne güneshim

Gözümiñ hem göreji

Saña guryan söweshim

Ol söygimiñ güyjiSaña satashan wagtym

Bagtly gûnleñ biridir

Gozlesem...

DOWAMYNY OKA
Dovlet3993
 • 2
 • 113
 • 13/01/2018 04:18
 • 1 minutda oka

yurekdesh.ru (ertir.tk) forum saýty ähtiýalanlyk bilen satlyga çykarylšy hakynda

yurekdesh.ru

Šu gün irden agzalar bilen gyzykly maglumatlary paýlašaýyn diýip šo ady agzalan yurekdesh.ru saýtyna girip gördüm welin saýt mahabatlandyrylyp satlyga çykarylan eken. Onda ine šu ýazgylar bar: '' Bellik!

Saýt...

DOWAMYNY OKA
Jeksparro
 • 36
 • 579
 • 13/01/2018 12:18
 • 1 minutda oka