Belgiler:  ,
В Туркменистане благодаря неустанному вниманию Президента на основе политики “Государство для человека” каждому гражданину...


Belgiler:  , ,

Barselona degişli telewideniýeleň birinde efire göýberilen bir sport gepleşiginde indiki transfer döwründe transfer ediljek oýunçylaň arasynda Germaniýaň milli ýygyndysynyň we Arsenalyň türk asylly oýunçysy Mesut...


Belgiler:  , ,
Salam täze açylan köne saýtyň täze we köne agzalary. Ilki bilen bu saýtyň täzeden işläp başlamagy bilen hemmäňizi gutlaýan. Administrasiýa köp-köp sagbolsun aýdýan.

Esasy meselä geçer bolsak bu ýerde firmalarda...


Belgiler:  , ,
1)Ze Roberto-39 yash(Gremio,Braziliya),sonky shatlyk pursady:2008nji yylda Bawariyanyn duzuminde Bundesliganyn chempionlygy we Germaniyanyn kubogyny gazanmagy.Germaniyada kop titullara eye bolan Ze Roberto ahyr oz yurdy bolan Braziliya...


Belgiler:  ,
Тürkmenistanda okuwa, ylyma, bilime, medeniýete, edebiýata we sungata giň ýol açyldy. Häzir ýurdumyzda ýaşlara ähli gurlar boýunça ýokary derejeli, döwrebap tehnologiýalar bilen abzallaşdyrylan ýokary okuw jaýlarda...


Belgiler:  ,
Telefon ya-da planshetdan ulanmak ucin: Şu ýerden barlap bilersiňiz


Belgiler:  ,
Ösen jemgyýet ýokary derejeli ösen hünärmenleri talap edýär. Şonuň üçin hem islendik ösen döwletde ýaş hünärmenleriň taýýarlanylyşyna aýratyn üns berilýär. Biziň ýurdumyzda hem ýaşlar jemgyýetiň esasy...


Belgiler:  ,
Essalawmaleykum talyplang agzalary we myhmanlary, hanymlar we jenaplar. Hosh habar bizingem gulagymyza degdide ylgayandyrys barligine :) ilki bilena hemmangizi saytyng achylany bilen gutlayan! (ertirden ongurti kimden eshidenimimi aytjak...


Belgiler:  , ,
Çempionlar ligasynyň ýarym finalynda bäş gezek duşuşan bu iki klubyň dördüsinde (1976, 1987, 2001, 2012) Bawariýa, birinde bolsa (2000) Real Madrid finala çykmagy başarypdy.
Bawariýa soňky bäş möwsümde üç gezek...


Belgiler:  ,
Täze çapdan çykan kitaby okap,
Öwran-öwran telim ýola gaýtalap,
Dadyp görüp, bagtyýarlyk nygmatyn,
Ýüzüne syldylar halaýyk gutlap.

Altyn däl, kümüş däl, bibaha gymmat,
Altyndan, kümüşden agramly...


talyplar.com-a

Içeri gir


tap
 

Soňky jogaplar

Talyplar.com - RSS Lentasy