Futbol dunyasinde gen galdyran faktlar

Salam Gadyryly Futbol Soyjuler we futbolyn sportyn Mushtaklary sizi Hayran Galdyrjak Futbolda Bolup Gechen Wakalar Hakynda Tanyshdyrmakchy ! Size bu gun Sholoryn 10 dan gowragy bilen tanysharsynyz!onda name Bashladyk:

1.Coca-Cola Kompanyasy...

DOWAMYNY OKA
lalalalalala
 • 9
 • 79
 • 21 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Olimpiýa oýunlary antik döwründe

Olimpiýa oýunlarynyň taryhy, mälim bolşy ýaly, öz gözbaşyny Gadymy Gresiýadan alyp gaýdýar. Grek rowaýatlaryna görä, bu oýunlary esaslandyryjy ýarym adam, ýarym hudaý Gerkulesdir. Oýunlar resmi ýagdaýda ilkinji gezek...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 21
 • 21 sagat ozal
 • 1 minutda oka

60 sekuntda internetde bolup gecyan zatlar

1)Her 60sekuntda Googleden 2.000.000(2milýon) sany gözleg edilýär.2)Instagrama 1 minutda 27.800 sany surat ýüklenýär. Bu suratlara bolsa bir minutda 510.000 like basylýar.3) Bir minutda Twitter’da 278.000 tweet zyñylýar.4)Facebookda...

DOWAMYNY OKA
lalalalalala
 • 1
 • 43
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka
 • 0
 • 23
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

KITAPHANA KATALOGLARY

Türkmenistanyñ Prezidentiniñ öňe süren syýasatyna laýyklykda, döwletimiziň ähli ulgamlary bilen bir hatarda, ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň aýratyn bir ugry bolan, kitap we kitaphana işi babatynda hem, Berkarar döwletimiziň...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 37
 • 1 gün ozal
 • 7 minutda oka

Line sosiyalny seti

Salam hormatly talyplar.comyñ oglan gyzlary Line sosialny seti ulanujylar üçin Söÿgi setirleri Goshgylar Gyzykly Soraglar Degishmeler Täsin Maglumatlar Line lentasynda 24 sagat ulgamda Line id: hackertm
BNOHOM
 • 0
 • 38
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Ỷurdumyzda walýutanyň bahasynyň üýtgеmеgi baradaky gеp-gürrüňlеriň ýagdaýy barada

Ỷurdumyzda şu ýylyň 1-nji ýanwardan başlap, ABŞ-nyň dоllarynyň nyrhy 3 manat 50 tеňňе bоlandan sоňra, raýatlarymyzyň arasynda walýutanyň ýеnе-dе bahasynyň ýokarlanmagynyň mümkindigi baradaky gürrüňlеr esasy...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 3
 • 167
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka

Başar......

Ýyrtylsa ýamalmaz göwün ýyrtygy,

Kemi baryň, hökman bolar artygy,

Özüň ýaly etjek bolman her kimi,

Bolşy ýaly kabul etmegi başar.Boý tapylar boýuň bilen barabar,

Göwnüň ýaly göwün nirden tapylar,

Ýaşaýyşda...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 69
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka

Gyzykly maglumatlar

☑ Adamyñ teniniñ temperaturasy selsiÿanyñ 28 gradusyndan aşak düşse adatça, ölüm howply hasap edilÿär, ÿöne adamyñ endamynyñ temperaturasy 14.4 gradusa çenli aşaklanda hem ony direltmek başardypdyr. Şu wagta çenli...

DOWAMYNY OKA
lalalalalala
 • 1
 • 100
 • 3 gün ozal
 • 2 minutda oka

Indi meni Unut!

Saña hiç haçan hiç zady

Indi etjek däl men subut

Tutmaýyn seniñ adyñy

Sen hem indi meni unutIndi sen maña jañ etme

Besdir bu gylygyñy taşla

Indi görmäge jan etmen

Jañam etmerin bagyşla!Birek birekden...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 1
 • 240
 • 3 gün ozal
 • 1 minutda oka