Göziňiz aýdyn saýt açyldy............

Administrator aga saglykmy nämeler boldy bu saýta. Egillikmi özi. Bir hepdä golaý işlemedi.
kitaphanachy
 • 0
 • 8
 • 16 sagat ozal
 • 1 minutda oka
 • 0
 • 17
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Gyzlar biz.....

Gyzlar biz yigitleri beyle gynamanda

Horjun
 • 0
 • 40
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Sportuň geljegi uly görnüşleri

2012 ý. Londonda tamamlanan XXX tomusky Olimpiýa oýunlarynyň dowamynda spor¬tuň 30-dan gowrak görnüşi boýunça bäsleşikler geçirildi. Şol ýaryşlarda türkmen türgenleri sportuň 5 görnüşinde başarnyklaryny görkezdiler....

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 24
 • 1 hepde ozal
 • 2 minutda oka

GUTLYŞ....................

HORMATLY AGZALAR, TALYPDAŞLARHEMMÄŇIZI ŞU GÜNKI BAÝRAMYŇYZ BILEN GUTLAÝAN. BIZDE BU BAÝRAM OFISIALNO BELLENMEÝÄR. ÝÖNE ŞU BAÝRAM BIZIŇ AŇYMYZDA GALAN....

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 2
 • 28
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

CLASH OF CLANS

Salam talyplar.comyn agzalary we oglanlary sizi bayramyn bn gutlayan. Men size clash of clansdaki clanyma cagyryan. Clanyn ady Bad boys balkan. Icinde sapar diyip adam bar bolsa sona giragan. Men clany ulaltmak isleyan komek edayyn???!!!...
BNOHOM
 • 0
 • 12
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Futbol dunyasinin faktlary

1.Pepen Gowy Goryan ishi Awchylyk eken.2.C.Ronaldo Lionel Messiden 869 Gun Uly Eken,C.Ronaldan Ogly Bolsa Messin Oglyndan 869 gun uly eken.3.Manchester Siti 1945-nji yylda Manchester Yunaytede Oz Meydanchasyna oynamaga Rugsat beripdir,Sebabi...

DOWAMYNY OKA
lalalalalala
 • 3
 • 101
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Äýnek

Äýnek adamyň gözüniň görmeginiň gowulanmagynda we kütelip başlan gözlere ilkinji kömegi bermekde peýdalydyr. Äýnekler gözleri her dürli zyýanly täsirlerden goramakda ulanylýan optiki abzallardyr. 01 adamlaryň arasynda...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 76
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Muny bilmek gyzykly

Uçarda barýarkaňyz,saçyňyz iki esse çalt ösýär.Gözleriňi açyp,asgyryp bolanok."Koka-kola"içgisiniň hakyky reňki ýaşyldyr."Titanik"filmine sarp edilen maliye serişdesi adybir gäminiň öz nyrhyndan hem...

DOWAMYNY OKA
maksatmaksat
 • 3
 • 135
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Еlektrik energiýa üznüksiz üpjün ediler

Aşgabat säheriniň elektrik üpjünçiligi şäheriň golaýynda ýerleşen elektrik stansiýalaryň üsti bilen üpjün edilýär. Aşgabat şäheriniň çäginde gurlup ulanmaga berilýän döwrebap durmuşy we medeni ähmiýetli binalaryň...

DOWAMYNY OKA
Adiz
 • 1
 • 103
 • 2 hepde ozal
 • 1 minutda oka