первый снег. (новелла). агагельды алланазаров

проснувшись рано утром, мерген, подойдя к окну, увидел, как внезапно выпавший снег покрыл в белый цвет всю окружность. на вершине стоявших...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 2
 • 24/01/2017 10:58
 • 5 minutda oka

Kömek edäýiñdä!

Salam dostlar, maña komek gerek

LINE-de Profilime surat goyup bolanok, dostlaryma surat hem ugradyp bolonok, Tmcell nomerel ulanyan, bir programma arkaly surat goyyan ugradyan edip bolmayarmy, sizden hayst bilyaniniz bolsa Programmanyñ...

DOWAMYNY OKA
Payhasly
 • 2
 • 28
 • 22/01/2017 09:40
 • 1 minutda oka

Kömek edäýiñdä!

Salam dostlar, maña komek gerek

LINE-de Profilime surat goyup bolanok, dostlaryma surat hem ugradyp bolonok, Tmcell nomerel ulanyan, bir programma arkaly surat goyyan ugradyan edip bolmayarmy, sizden hayst bilyaniniz bolsa Programmanyñ...

DOWAMYNY OKA
Payhasly
 • 0
 • 16
 • 22/01/2017 09:39
 • 1 minutda oka

dunyadaki tasinlikler yada ilkinjiler barada

Ginnesin rekordlar kitaby ilkinji gezek 1955-nji yylda cap edilyar.

* * *

Ilkinji magnitofon satuwa 1948-nji yylyn 27-nji yanwarynda cykaryldy.

* * *

Ilkinji aynegi hytaylylar ulanypdyrlar.

* * *

Adam yuregi bir minutada ortaca...

DOWAMYNY OKA
wagt
 • 1
 • 29
 • 22/01/2017 12:41
 • 2 minutda oka

senagat banky turkmenistanda yylyn banky boldy we onun goterimli goyum hyzmatlary.

"Senagat" paydarlar tajircilik banky "Turkmenistanda yylyn banky - 2016" diyen dereje bilen sylaglandy. Turkmenistanyn kredit edarasy seyle dereja "Financial Times" toparyna giryan belli maliye neshiri "The Banker" tarapyndan Londonda guralyan...

DOWAMYNY OKA
wagt
 • 0
 • 21
 • 21/01/2017 01:42
 • 1 minutda oka

menden son gelen sana meni unutdyrar yone yadyndan cykarma durmus adama tuykuren tuykiligini yalatmaz yutdurar.
simyon
 • 0
 • 36
 • 15/01/2017 10:59
 • 1 minutda oka

Kici we uly

Ullakan dunyanin kici adamsy,

Ozunden ullakan aladasy bar.

Sheyle aladasy derdi ynsana,

Onun yashaysyna bolyar hokumdar.Ullakan adamyn kici yuregi,

Ozunden ullakan derdi goteryar.

Manysyz goryarde dushen gijani,

Yasayysda...

DOWAMYNY OKA
wagt
 • 7
 • 95
 • 15/01/2017 10:01
 • 1 minutda oka

salam

salamchik, talyplar))
ruqaya
 • 0
 • 35
 • 15/01/2017 09:50
 • 1 minutda oka

DÜRLI HALKLARYŇ TÄZE ÝYL DÄPLERI

Her ýurtda bu baýramçylyk özboluşly bellenilip geçilýär. Täze Ýyly belleme däpleriniň dürliligine garamazdan, olaryň esasynda geljege bolan ynamlylyk, täzeliklere we arzuwlara bolan ymtylyş, biri-biriňe hormat goýma duýgulary...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 69
 • 13/01/2017 10:05
 • 4 minutda oka

Köne Täze ýyl gutly bolsun

Bütin Türkmen ilini ýetip gelen köne täze ýyl baýramy bilen gutlaýaryn! Gutlamak bilen size jan saglyk, maşgala agzybirligini, ýurt abadançylygyny, okuwyňyzda işiňizde üstünlik, durmuşyňyzda bagt, 2016-njý ýylda ýetip...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 77
 • 13/01/2017 10:03
 • 1 minutda oka