Maýk Taýson — Roý Jons söweşiniň netijesi

Maýk Taýson — Roý Jons söweşiniň netijesi
Boks boýunça dünýäniň ozalky çempionlary Maýk Taýson bilen Roý Jonsuň arasyndaky söweş deňme-deň tamamlandy.

Söweş iki minutdan sekiz raund dowam etdi. Söweşi düzgünleşdiriji Kaliforniýa ştatynyň Atletika komissiýasynyň kararyna laýyklykda, söweşde nokautlar gadagan edildi. Şeýle-de, s...

Dowamy »

54 1
Sport, 12 tarapyndan 10 hours ago

Brýus Li.

Brýus Li. Hytaýly Amerikan söweş sungatçysy.
Doly ady Brýus Jun Fan Li (Inlisçe: Bruce  Jun Fan Li) 1940-njy ýylyň 27-nji noýabry - 1973-nji ýylyň 20-nji iýuly. Hakyky ady Li Zhenfan. Hytaýyň halkara derejeli meşhur sungat ussady, kino aktýor, Jit-Kun-Do söweş stilini esaslandyryjy,  lakamy Xifeng. Kino režžisýor, prodýuser, ssenarisi, sö...

Dowamy »

156 0
Sport, yashalym tarapyndan 2 days ago

Maradona dünýeden gaýtdy (1960-2020)

Dünýä sporty bu gün gynançly habar bilen agşama ýetdi. Sport äleminiň rowaýaty futbolçysy, dünýäde ilkinji ýerlerde hasap edilýän futbolçy, Argentinaly Diego Armando Maradona sport älemini gynanja bogdy. Maradonanyň ýogalmagy bilen ýyldyz futbolçylar, futbol klublary, syýasatçylar internet sahypalaryndan öz gynançlaryny bildirdiler. Argentinanyň pr...

Dowamy »

207 3
Sport, messibet tarapyndan 4 days ago

11 metrlik jerime urgusy

Dünýäniň iň ýörgünli sporty bolan futbol,özüniň ilkinji ýyllarynda "jentilmenleriň"sportudy.Şol sebäplem duşuşyklarda şu günlerdäki ýaly gödeklikler bolmazdy.Ýöne futbolyň bütin dünýä ýaýramagy we basdaşlygyň artmagy bilen duşuşyklarda gödekliklere ýol berilip başlandy.1881-1882-nji ýylda irlandiýaly derwezeçi William Mak-Krumyň maslahaty bilen fut...

Dowamy »

184 1
Sport, Waharman tarapyndan 2 weeks ago

Nurmagamedow Getçiden üstin çykdy we karýerasyny tamamlandygyny nygtady.

Nurmagamedow Getçiden üstin çykdy we karýerasyny tamamlandygyny nygtady.

Habib Nurmagomedow 70 kg çenli agram derejesinde Absolýut göreş çempionaty (UFC) söweşinde amerikaly Jastin Getjiden üstün çykdy.

Rus söweşijisi üçünji gezek ýeňil agramda UFC-niň çempiony titulyny gorady. Geçen gezeklerde ol çempion guşagyny irla...

Dowamy »

416 5
Sport, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

El Classiko!

Essalowmaleýkim ähli ildeş doganlar sporta we fudbola parhsyz bolmadyk saýtdaşlar. Sizleri fudbol älemini we gallaktikany iki tarapa bölýän "El Classiko" dýip atlandyrylýan dünýäniñ tanykly gigamon klublary bolan Barselona we Real Madrid toparlarynyñ arasyndaky duşuşygyñ netijeleri bilen tanyşdyrmakçy.

Ispaniýa çempionaty 7-nji tur...

Dowamy »

200 0
Sport, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

UÇ DUŞUŞYK: ŞOL BIR HASAP

ÜÇ DUŞUŞYK: ŞOL BIR HASAP

Is­pa­ni­ýa­nyň la li­ga­syn­da çem­pion-
lyk üçin gö­reş­de esa­sy da­laş­gär-
ler ha­sap­la­nyl­ýan «Re­al» hem-de
«Bar­se­lo­na» to­par­la­ry 6-njy tap-
gyr­da ýeň­li­şe se­ze­war bol­du­lar. Il-
ki bi­len Zi­da­nyň tä­lim ber­ýän «Re­al»-y
öz öýün­de li­ga­nyň d...

Dowamy »

179 0
Sport, Jupiter_Fire tarapyndan 1 month ago

"Kriştianu Ronaldo koronawirus ýokuşanlygy mälim boldy"

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň we "Ýuwentusyň" hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň koronawirus üçin barlagy položitel çykdy diýip, Portugaliýanyň Futbol Federasiýasy habar berdi. 35 ýaşly oýunçynyň "özüni duýşy gowy, simptomlar ýok we karantina alyndy" - diýlip, PFF-iň beýanynda aýdylýar.

Çarşenbe güni Milletler ligasynyň toparçasynda...

Dowamy »

230 0
Sport, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

"Barselonanyň hüjümçisi Lionel Messi ýylyň başyndan bäri iň gymmatyny ýitiren oýunçylaryň sanawynda ikinji ýeri eýeledi"

Messi bahasy arzanlan oýunçylaryň sanawynda ikinji orna geçdi.
"Transfermarkt" portalynyň habaryna görä, Barselonanyň hüjümçisi Lionel Messi ýylyň başyndan bäri iň gymmatyny ýitiren oýunçylaryň sanawynda ikinji ýeri eýeledi diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Öňki gymmatyndan 40 million ýewro arzan baha kesilýän argentinaly hüjüm...

Dowamy »

205 0
Sport, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

çilimden daşda boluň

Halkymyzyň saglygyny gorap saklamak, zyýanly endiklerden daşlaşdyrmak we ruhy taydan sagdyn ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek döwletimizde durmuşa geçirilýän «Saglyk» Döwlet maksatnamasynda iň möhüm mesele bolup duryar. Şol maksatnamanyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň biri-de temmäkä garşy göreşdir. Çilim çekmek ýaramaz endik bolup, aýratyn hem ýaş...

Dowamy »

355 1
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

Messi bilen Ronaldu UEFA-da möwsümiň iň gowy futbolçysy baýragyna dalaşgärleriň üçlüginde ýok

Messi bilen Ronaldu UEFA-da möwsümiň iň gowy futbolçysy baýragyna dalaşgärleriň üçlüginde ýok
UEFA-nyň wersiýasy boýunça, 2019/20-möwsümiň iň gowy futbolçysy baýragyna Kewin De Breýne (“Mançester Siti”), Manuel Noýer (“Bawariýa”) we Robert Lewandowski (“Bawariýa”) dalaş edýär. Ýeňiji 1-nji oktýabrda yglan ediler.

Gysga sanaw 2...

Dowamy »

328 0
Sport, 12 tarapyndan 2 months ago

Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer

Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer
UFC-niň çempiony russiýaly Habib Nurmagomedow bilen amerikaly Jastin Getjiniň arasyndaky söweş tomaşaçysyz geçer. Bu barada rus türgeni Moskwada Söweş sungatynyň forumynda onlaýn-maslahatyň dowamynda mälim etdi. Bu barada TASS habar berýär.

“Turnir ýapyk ýagdaýda geçer, janköýerl...

Dowamy »

369 0
Sport, 12 tarapyndan 2 months ago

ACA Ýagşymyradow — Magomedow duşuşygyny geçirmegiň üstünde işleýär

ACA Ýagşymyradow — Magomedow duşuşygyny geçirmegiň üstünde işleýär
Garyşyk söweş sungatynyň türkmen wekili Döwletjan Ýagşymyradow indiki söweşde russiýaly Muslim Magomedow bilen duşuşyp biler. Bu barada ACA-nyň prezidenti Alekseý Ýatsenko ACA 111 ýaryşynyň öň ýanyndaky metbugat ýygnagynda habar berdi.

Onuň sözlerine görä, häzi...

Dowamy »

356 0
Sport, 12 tarapyndan 2 months ago

Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz

Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz
Garyşyk söweş sungatynyň russiýaly wekili Habib Nurmagomedow 35 ýaşynda ýaryşlara gatnaşmak islemeýär diýip, INTERFAX habar berýär.

"Karýeramyň başky basgançagynda däldigim düşnükli. 32 ýaşap barýaryn. Meniň pikirimçe, bu gaty bir kyn döwür däl. 35 ýaşda ýeňil agramda çykyş etmek mümkin...

Dowamy »

395 0
Sport, 12 tarapyndan 2 months ago

Hezreti Muhammet we futbol

HEZRETI MUHAMMET WE FUTBOL

Orta asyrlar diniñ bozulan döwrüdir...
Orta asyrlar akyl-paýhasdan jyda düşülen döwürdir...
AKP (we "jemagat") dini bozdular. Seretseñizläñ...
Erdogany Hezreti Musa pygamber (a.s) tipikleşdiren "Hürriyet" gazetiniñ žurnalisti Akif Beki YŞYD-yñ "sünni öwrülşigini" getirendigini ýazýar! A...

Dowamy »

425 0
Sport, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

ÝÇL Final!

Essalowmaleykim gadrly dost, doganlar inede ýewropa çempionlar ligasynyñ final duşuşygyna-da sag-salamat ýetip geldik. Takmyn edişimiz ýaly "PSJ" toparyny ýeñmegi başaran "Nemis ulagy" çempionlygy öz adyna resmileşdirdi.

UEFA Çempionlar Ligasy Final
23/08/2020

PSJ      0:1      Bawariýa
                  ...

Dowamy »

389 1
Sport, MrOKaS tarapyndan 3 months ago

Lion 0:3 Bawariýa

UEFA çempionlar ligasy. Pleý-off.
1/2-tapgyr. 20/08/2020

Lion  0:3  Bawariýa

                   Serj Gnabri - 18'
                   Serj Gnabri - 33'
                   Robert Lewandowskiý - 88'

Stadion: Estadio Jose Alvalade
Baş emin: Antonio Mateu Lahoz

Essal...

Dowamy »

394 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 3 months ago

Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar

Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar
UFC-niň ýeňil agramda häzirki çempiony Habib Nurmagomedow amerikaly söweşiji Jastin Getjä garşy söweşiniň Abu Dabide geçiriljekdigini aýtdy. Bu barada interfax.ru habar berýär.

«24-nji oktýabra garaşmaly. Bu söweş geçiriler diýip umyt edýärin. Ol Abu Dabide «Göreşijiler» adasynda...

Dowamy »

373 0
Sport, 12 tarapyndan 3 months ago

Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi

Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi
Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) çempiony Habib Nurmagomedow žurnalistleriň soraglaryna jogap berdi. Russiýaly göreşiji amerikaly Jastin Getji bilen titul göreşini anons etdi, iýulda koronawirusdan ýogalan kakasyny ýatlady, şeýle-de ýaňy başlan göreşijiler bilen tejribesini paýlaşdy...

Dowamy »

443 1
Sport, 12 tarapyndan 3 months ago

"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy

"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy
Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda “Bawariýa” "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň her ýarymy birmeňzeş - 4:1 hasap bilen tamamlandy.

Katalon kluby ýewrokubok duşuşygynda ilkinji gezek şeýle köp pökgini öz derwezesinde gördi. Sports.ru-nyň habaryna gö...

Dowamy »

427 3
Sport, 12 tarapyndan 3 months ago