Messi bilen Ronaldu UEFA-da möwsümiň iň gowy futbolçysy baýragyna dalaşgärleriň üçlüginde ýok

Messi bilen Ronaldu UEFA-da möwsümiň iň gowy futbolçysy baýragyna dalaşgärleriň üçlüginde ýok
UEFA-nyň wersiýasy boýunça, 2019/20-möwsümiň iň gowy futbolçysy baýragyna Kewin De Breýne (“Mançester Siti”), Manuel Noýer (“Bawariýa”) we Robert Lewandowski (“Bawariýa”) dalaş edýär. Ýeňiji 1-nji oktýabrda yglan ediler.

Gysga sanaw 2...

Dowamy »

68 0
Sport, 12 tarapyndan 2 days ago

Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer

Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer
UFC-niň çempiony russiýaly Habib Nurmagomedow bilen amerikaly Jastin Getjiniň arasyndaky söweş tomaşaçysyz geçer. Bu barada rus türgeni Moskwada Söweş sungatynyň forumynda onlaýn-maslahatyň dowamynda mälim etdi. Bu barada TASS habar berýär.

“Turnir ýapyk ýagdaýda geçer, janköýerl...

Dowamy »

106 0
Sport, 12 tarapyndan 1 week ago

ACA Ýagşymyradow — Magomedow duşuşygyny geçirmegiň üstünde işleýär

ACA Ýagşymyradow — Magomedow duşuşygyny geçirmegiň üstünde işleýär
Garyşyk söweş sungatynyň türkmen wekili Döwletjan Ýagşymyradow indiki söweşde russiýaly Muslim Magomedow bilen duşuşyp biler. Bu barada ACA-nyň prezidenti Alekseý Ýatsenko ACA 111 ýaryşynyň öň ýanyndaky metbugat ýygnagynda habar berdi.

Onuň sözlerine görä, häzi...

Dowamy »

96 0
Sport, 12 tarapyndan 1 week ago

Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz

Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz
Garyşyk söweş sungatynyň russiýaly wekili Habib Nurmagomedow 35 ýaşynda ýaryşlara gatnaşmak islemeýär diýip, INTERFAX habar berýär.

"Karýeramyň başky basgançagynda däldigim düşnükli. 32 ýaşap barýaryn. Meniň pikirimçe, bu gaty bir kyn döwür däl. 35 ýaşda ýeňil agramda çykyş etmek mümkin...

Dowamy »

145 0
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Hezreti Muhammet we futbol

HEZRETI MUHAMMET WE FUTBOL

Orta asyrlar diniñ bozulan döwrüdir...
Orta asyrlar akyl-paýhasdan jyda düşülen döwürdir...
AKP (we "jemagat") dini bozdular. Seretseñizläñ...
Erdogany Hezreti Musa pygamber (a.s) tipikleşdiren "Hürriyet" gazetiniñ žurnalisti Akif Beki YŞYD-yñ "sünni öwrülşigini" getirendigini ýazýar! A...

Dowamy »

163 0
Sport, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

ÝÇL Final!

Essalowmaleykim gadrly dost, doganlar inede ýewropa çempionlar ligasynyñ final duşuşygyna-da sag-salamat ýetip geldik. Takmyn edişimiz ýaly "PSJ" toparyny ýeñmegi başaran "Nemis ulagy" çempionlygy öz adyna resmileşdirdi.

UEFA Çempionlar Ligasy Final
23/08/2020

PSJ      0:1      Bawariýa
                  ...

Dowamy »

170 1
Sport, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Lion 0:3 Bawariýa

UEFA çempionlar ligasy. Pleý-off.
1/2-tapgyr. 20/08/2020

Lion  0:3  Bawariýa

                   Serj Gnabri - 18'
                   Serj Gnabri - 33'
                   Robert Lewandowskiý - 88'

Stadion: Estadio Jose Alvalade
Baş emin: Antonio Mateu Lahoz

Essal...

Dowamy »

183 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 1 month ago

Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar

Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar
UFC-niň ýeňil agramda häzirki çempiony Habib Nurmagomedow amerikaly söweşiji Jastin Getjä garşy söweşiniň Abu Dabide geçiriljekdigini aýtdy. Bu barada interfax.ru habar berýär.

«24-nji oktýabra garaşmaly. Bu söweş geçiriler diýip umyt edýärin. Ol Abu Dabide «Göreşijiler» adasynda...

Dowamy »

164 0
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi

Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi
Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) çempiony Habib Nurmagomedow žurnalistleriň soraglaryna jogap berdi. Russiýaly göreşiji amerikaly Jastin Getji bilen titul göreşini anons etdi, iýulda koronawirusdan ýogalan kakasyny ýatlady, şeýle-de ýaňy başlan göreşijiler bilen tejribesini paýlaşdy...

Dowamy »

241 1
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy

"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy
Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda “Bawariýa” "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň her ýarymy birmeňzeş - 4:1 hasap bilen tamamlandy.

Katalon kluby ýewrokubok duşuşygynda ilkinji gezek şeýle köp pökgini öz derwezesinde gördi. Sports.ru-nyň habaryna gö...

Dowamy »

238 3
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy

«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy
Düýn Lissabonda Çempionlar ligasynyň «Sekizleriň finaly» başlandy. Munda çärýek final tapgyryndan başlap, her gapma-garşylygyň ýeňijisi bir oýunda kesgitlenilýär.

Birinji çärýek final duşuşygynda «Atalanta» oýnuň 26-njy minudynda Paşaliçiň geçiren goly bilen duşu...

Dowamy »

147 0
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

Getji Nurmagomedowyň iň esasy gowşak ýerini aýtdy

Getji Nurmagomedowyň iň esasy gowşak ýerini aýtdy
Amerikan türgeni Jastin Getji UFC-niň ýeňil agramdaky russiýaly çempiony Habib Nurmagomedow özüni aňrybaş göreşiji hasaplaýar diýip belledi. Onuň sözlerini Ria Nowosti getirýär.

Nurmagomedow – Getji tutluşygy 24-nji oktýabrda geçiriljek UFC 254 ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Häz...

Dowamy »

261 2
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

Nurmagomedow Getjini oktagonda “gark etmäge” söz berdi

Nurmagomedow Getjini oktagonda “gark etmäge” söz berdi
Garyşyk başa-baş göreşiň rus göreşijisi Habib Nurmagomedow amerikaly Jastin Getji bilen boljak göreşini teswirledi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Öň, teswirçi Jo Rogan öz Instagramdaky akkauntynda Getjiniň türgenleşiginden wideony ýerleşdirdi.

“Jastin...

Dowamy »

3533 4
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

Taýson Roý Jonsy nokaut bilen ýeňmek isleýändigini mälim etdi

Taýson Roý Jonsy nokaut bilen ýeňmek isleýändigini mälim etdi
Karýerasyna täzeden başlan tanymal boksçy Maýk Taýson Roý Jons bilen boljak söweşi barada aýtdy.

Sekiz döwden ybarat boljak söweş 12-nji sentýabrda geçiriler.

“Öňki şöhratymy dikeltmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Söweşi nokaut bilen tamamlamaga müm...

Dowamy »

222 1
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti

MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti
UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt irlandiýaly Konor MakGregoryň asly çeçen bolan şwesiýaly türgen Hamzat Çimaýewiň söweş çagyryşyny kabul eden twitine seslendi. Onuň sözlerine görä, irlandiýaly pälwan Çimaýewe garşy söweşmäge taýýardygyny hakykatdan-da açyk mälim edipdir. Bu ba...

Dowamy »

244 1
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda

Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda
Türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow garyşyk söweş sungat bolan ACA-nyň ýeňil agramdaky türgenleriniň sanawynda birinji orny eýelýär. Bu barada guramanyň resmi saýty habar berdi.

31 ýaşly ildeşimiziň ACA-nyň häzirki çempionydygyny ýatladýarys. Sanawda ikinji orny...

Dowamy »

298 3
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

Meşhur boksçy 15 ýyldan soň ringe çykýar

Boksuň ägirtlerinden Maýk Taýson täzeden ringe dolanýar. 54 ýaşly boksçy 15 ýyldan soň, ilkinji boks tutluşygyny geçirer. Ol sentýabr aýynyň 12-sine özi ýaly köne boksçt Roý Jons Junior bilen duşuşar. Kaliforniýada geçiriljek bu taryhy duşuşyk 8 raunddan ybarat bolar. Karýerasy boýunça 58 tutluşyk geçiren Maýk Taýson soňky gezek 2005-nji ýylda Kewi...

Dowamy »

333 3
Sport, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

"Liverpul" "Çelsi" toparyny 5-3 hasabynda ýeñmegi başardy we APL çempionlyk baýragyny öz adyna resmileşdirdi.

"Liverpul" "Çelsi" toparyny 5-3 hasabynda ýeñmegi başardy we APL çempionlyk baýragyny öz adyna resmileşdirdi.

Surat 1| 37-nji tapgyr duşuşyklaryndan soñky jedweldäki ýagdaý.
Surat 2| 37-nji tapgyrdaky toparlaryñ netijeleri.
Surat 3| 38n-nji tapgyrda bolmaly oýunlar.

Dowamy »

194 0
Sport, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

Bugün Italiýa A seriýasynyñ 35-nji tapgyrynda "Udineze" "Ýuventus" topary bilen duşuşyk geçirýär.

Maurissio Sarri topary jedwelde birinji orunda "Atalanta"dan 6 açkolyk tapawut bilen öñde barýar. Bundan daşary "Ýuventus"da galdyr...

Dowamy »

200 3
Sport, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy

Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy
Eýranly futbolçy, etniki türkmen Serdar Azmun Tinkoff — Russiýanyň Premýer ligasynyň (RPL) 2019/20 möwsüminiň iň ökde hüjümçisi bolmagy başardy. Sankt-Peterburgyň «Zenit» klubynyň hüjümçisi bu möwsümde öz hasabyna 17 pökgini ýazdyrmagy başardy, diýip TASS habar berýär.
...

Dowamy »

189 0
Sport, 12 tarapyndan 2 months ago