Eger gije sagat 12'de gar yagsa, yene 96 sagatdan Gun chykmagy mumkinmi!?

Oylanyn...

Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir