Onlineler ucin chats

Salam agzalar gowmysynyz
gelin tansalyn dostlasalyn jora bolalyn
by:sazanda gyz ili skripacka 🎻

Dowamy »

411 15
Täzelikler, 1 year ago


Likee giryanlare pod edayin pleas

salam agzalar likee giryaniniz bar balsa aranyzda yada tanyslarynyz bar bolsa aydayyn hayys meni pod edaysin mnm pod eyan


Sazanda gyz adym likeede hayys mnm pod etyan cynym
her epdede bir gezek giryan ozum sonna mnm pod etyan 33 epdeden bari giremok nace podpisjigim barlygyna bilemk arada goremde 100den gecipdir hay...

Dowamy »

417 10
Täzelikler, 1 year ago


Men arada dza gurbansoltan ejeden kim bar diyip blok acdym sonnakylara jogap

1 serdarylyc men nurana ziiom
2payhaslydan giryan emir agza ozuniz bn tanys edayin pleas garadaslyn haysy obasyndan

Dowamy »

318 0
Täzelikler, 1 year ago


Sorag

Salam agzalar hemmeniz gowmysynyz haysy vpn
Isleyar aydayynyzda please

Dowamy »

445 4
Sorag-jogap, 1 year ago


Salam agzalar

Salam agzalar gowmysynyz
Bul nik menin gurlesyanimin niki ozumin nikim yok bul saytda agza bolUp bilemok

Dza gurbansoltan eje etrapdan kimler bar



By:N

Dowamy »

424 5
Sorag-jogap, 1 year ago


Rep batl..

Harasat vs DarKray haysyny saylayanyz.
Harasat DarKray musdaklary yazyn
👍👍👍👍👍

Dowamy »

572 6
Sorag-jogap, 1 year ago


Arwahlar

Dasoguzda seylebir yer bar sol yerden gecmane gorkyan arwahlar bar diyyaler sol oba mezarlyk ussune guruldy sol zat cynmy ya yalanmy hemme sol yerden gocup gitdiler

Dowamy »

738 8
Sorag-jogap, 1 year ago