Kampyuter barada komek gerek

Essalamaleykum ildesler maña kampyuter windows 7a bolyan Qr kod okayan programma gerekdi bilyaniniz bar bolsa komek edin lilklif9@gmail.com

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, Abdybaý_ogly tarapyndan 3 weeks ago

Köne talyplar.com

Öñ 2016-2017 nji ýyllarda men talyplar.com -a girip başlamda dizaýny we funksionaly tarapdan hazirki talyplardan gaty tapawutlydy.Şol talyplar.com maña has ýarapdy sebabi onda (menu -da) haýsy agzalaryñ online -dygy,näce myhman bardygyny görkezýärdi.Ondan başgada soñky ýazylan teswirlere basañda agzalaryñ temalara iñ soñky ýazan teswirlerini görkez...

Dowamy »

240 5
Tehnologiýa, AndroidHacker tarapyndan 1 month ago

PIKIR = HEREKET (NEURALINK)

Önümçilik tejribeligini (edara) geçen döwrümde men köplenç bir ýaşula kompýuterdäki işlerine kömekleşýärdim (näme üçindir ýaşulylar we çagalar has gowy düşünişýän). Ýaşuly 60 ýaşlarynda we öñ 1-2 edarada başlyk bolupdyr. Berýän soraglaryndanam ýaşulyñ köp zatlary bilýändigini bildirýärdi. Ýaşulyñ matematika bilen baglanyşygy diñe goşmak-aýyrmak bol...

Dowamy »

529 17
Tehnologiýa, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Wawilonyň iň baý adamy (apk)

Wawilonyň iň baý adamy (apk)

Taýarlan: Arsen Blogger.

Programist: Arslan Alaýew

Pochta: aalayew9@gmail.com

+99362351817

+99364031937
wWw.Yeketak.Ru wWw.Bloglar.fun - Türkmenistanda, Android telefonlar üçin türkmen dilindäki programma kitaplary size hödürleýän web s...

Dowamy »

249 7
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 month ago

Turkmen owaz dinleyanler!

Kõmek gerek türkmen owaz tl radio yaylymyndaky baslesiklerin telefon belgileri gerek kõmek edaýiñ haýyş.

Dowamy »

246 18
Tehnologiýa, Abdybaý_ogly tarapyndan 1 month ago

Webmoney

Webmoney

Webmoney näme ? Webmoney haçan we nirede döredildi ? Webmoney näme üçin gerek ? Webmoney barada giňişleýin maglumat .

Salam hormatly okyjylarym ! Bu gün men size webmoney barada giňişleýin maglumat bermekçi. Eger siz internetden pul gazanmak isleýän bolsaňyz onda size hökmany ýagdaýda web kaşelýok ýagny inter...

Dowamy »

292 13
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 month ago

Awebserver ( PHP Apache MySql)

Öz Php kodlañyzy scriptleñizi we baza dannylarynyzy android telfonda acmak barlamak ucin shu programmany ulanyp bilersiñiz. PHP 7 we Apache 2 wersiya taze.
Google playde-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sylkat.apache

Dowamy »

110 1
Tehnologiýa, AndroidHacker tarapyndan 1 month ago

Outline VPN, TKM TEST

Barlap gorjek barmy?
+905541716590 imodan habarlashmaly

Dowamy »

230 5
Tehnologiýa, Berdijan tarapyndan 2 months ago

Girizmeli duzedişler:

Design,css:
1.word-break goşmaly; harplañ arasyny acman yazsañ sahypañ gelshigini almaz ýaly ashagy setire gecirya sygmadyklary;

2.Recaptcha-ny blog doredilyän sahypada goymaly bolmasa ibere birnace gezek bassañ shoncada gityä;


3.Ip adres blok goşmaly; gaydyp sho telfondan girmez yaly

...

Dowamy »

261 6
Tehnologiýa, AndroidHacker tarapyndan 2 months ago

Saýt dilini terjime etmek

Saýt dilini terjime etmek.

Salam tmbloglar.fun saýtynyň hormatly agzalary we myhmanlary ! Bu blogymda men size saýt dilini terime etmek barada başardygymdan giňişleýin maglumat ýazmakçy. Eger siz iňlis , rus we ş.m saýtlara girip şol saýtyň içindäki maglumatlary öz düşünýän diliňizde okamak isleýän bolsaňyz şu blogy ünsli okamagy si...

Dowamy »

188 5
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 months ago

Socpublik komek gerek

Salam saýtdaşlar! Aralarda siz maňa socpublik saýtyndan pul gazanmagy öwretdiňiz . Azajyk pul gazandym sag boluň . Indiki şol puly nädip alyp bolýar. Şu wagt webmoney , payeer, yandex money kaşelýoklaryndan hasap açdym. Gazanan pulymy payyer oklajak bolsam telefon nomerini dogryla diýýär. Telefon nomeriňi dogrylamagyň üç ýoly bar eken.

Dowamy »

264 7
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 months ago

Kyssalar ýygyndysy (apk)

Kyssalar ýygyndysy (apk)

Bellik ! Bu kitapda maglumatlar internet sahypalaryndan saýlanyp terjime edilip alynan . Bu iş taýýarlananda ähli seresaplyk çäreleri görlen hem bolsa ne awtor(lar), ne Arsen Aly bu işdäki informasiýa sebäpli çekilen göni ýa gytaklaýyn ýitgi ýa zelel üçin hiç bir adamyň ýa guramanyň öňünde jogapkärçilik çekme...

Dowamy »

123 1
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 months ago

"Bogja" taryhy rowaýat eser (apk)

"Bogja" taryhy rowaýat eser (apk)

Kitap ady: "BOGJA" taryhy rowaýat eser

Taýýarlan : Arslan Alaýew

Biz bilen habarlaşmak:

Ýakyp Japarow

E-poçta : japarowy27@gmail.com

Tel: +993 62 02 65 43

Arslan Alaýew

Gmail poçta : aalayew9@...

Dowamy »

113 1
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 months ago

Alp Arslanyň durmuşy (apk)

Alp Arslanyň durmuşy (apk)

Bellik ! Bu kitapda maglumatlar internet sahypalaryndan saýlanyp terjime edilip alynan . Bu iş taýýarlananda ähli seresaplyk çäreleri görlen hem bolsa ne awtor(lar), ne Arsen Aly bu işdäki informasiýa sebäpli çekilen göni ýa gytaklaýyn ýitgi ýa zelel üçin hiç bir adamyň ýa guramanyň öňünde jogapkärçilik çek...

Dowamy »

161 5
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 months ago

Top 10 2021-nji ýylyň iň güýçli noutbuklary.

10. HP Spektr x360.
HP Specter x360 Bu üýtgedip bolmajak model - galyňlygy 14 mm, agramy bir ýarym kilograma deň. Enjam gowy işleýär. Enjamyň operatiw ýady 16 GB DDR3, anakartda sagat tizligi 2,7 GGs bolan Intel Core i7 prosessor bar, içerki gaty disk 512 GB üçin niýetlenendir. Batareýa ýeterlik derejede güýçli, awtonom re inimde doly zar...

Dowamy »

138 2
Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago

Bloglar.7wk.ru saýt programmasy

Bloglar.7wk.ru saýt programmasyny ýükläp alyň.

Taýýarlan : Arslan Alaýew

Admin : Gerçeknazar Amannazarow

Programmany ýüklemek üçin aşakdaky salga giriň .

https://apkyukle.usite.pro/load/0-0-0-17-20

Dowamy »

143 2
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 months ago

Top 10 Dünýäniň iň gowy (döwüp bolmoýan) smartfonlary.

Ussat smartfonlar, mysal üçin Samsung, LG dünýä markalarynyň hatarynda bar. Emma reýtingiň liderleri AGM, Runbo, Blackview, Dogge ýaly ýöriteleşdirilen kompaniýalar tarapyndan öndürilen modellerdir.

10. Conquest S8 Pro.
Bu gadjet hem telefon, hem-de gürleşiji. Mundan başga-da, radio internet birikmesini talap etmeýär. Enj...

Dowamy »

223 7
Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago

Top 10 Iň çalt tizligi bn tapawutlanýan internetli ýurtlar.

Häzirki wagtda Internet biziň hemme zadymyz. Ösüş durmaýar, internet tizligi barha artýar.
Häzirki wagtda dünýäde iň çalt internet nirede?
1. Gonkong.
Gonkong iň çalt interneti bolan ýurtlaryň sanawynda birinji ýerde durýar.
Ortaça tizlik sekuntda 63,6 megabit.
2. Ýaponiýa.
Ortaça tizlik - 50
...

Dowamy »

273 11
Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago

:)))

Bähh...

Dowamy »

333 13
Tehnologiýa, Khanture tarapyndan 2 months ago

HTML

Salam.
HTML kotlaryny bilyaniniz bar bolsa yazayyn...

Dowamy »

188 2
Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago