Hemmejäňize salam!

Mn şu daşary ýurt nomerden imo acc açjak bolýan wolin hiç orginal arassa nomer tapyp bilemok, hemme proglary barlap gördüm, hemme saýtlara girip gördüm... Ýöne arassaja nomer tapmadym. Ol tapan nomerlemem öň imo açylan eken... Özä-rä bar bolmaly bir gowja prog ýa-da saýt... Bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň... Pleasee.......

Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir