Internet magazin

salam zet pro sen internet magazin yasap bilyenmi!?? ozi hem altyn asyr aylyk kartdan toleg gechirip bolar yaly????

Dowamy »

137 5
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 2 weeks ago

Internet magazin

salam zet pro sen internet magazin yasap bilyenmi!?? ozi hem altyn asyr aylyk kartdan toleg gechirip bolar yaly????

Dowamy »

47 2
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 2 weeks ago

Kim billya?

Men sayta girjek bolsam internet bilen boglilik yok diyya internet 120kb/s. 80kb/s islap dur name ucin beyle bolyara. Sayt programma gornusde

Dowamy »

59 0
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 2 weeks ago

Vpn

Kompýuterde haýsy vpn işleýär? chorme plugin bolsada bolýa

Dowamy »

85 4
Sorag-jogap, Nazarow tarapyndan 2 weeks ago

Kim futbola balet edya?

Salam dostlar gowmy yagdaylarñyz. Kim futbola balet edyän, göryän bolsa elini galdyrsyn ya-da men diysin

Dowamy »

92 5
Sorag-jogap, FanB... tarapyndan 2 weeks ago

Talyp

Kan garasdym jogaba,
name beyle dymdyn gyz,
ya almadyn hatymy,
ya da pozup zyndyn gyz?
*************
Hatym gideli bari,
bar arzuwym sendin gyz,
gecen gezek bukjana,
gul goyanam mendin gyz!
***********
dymmak- razylygyn,
meger alamaty gyz,
sonun u/n yene de ,
...

Dowamy »

71 1
Sorag-jogap, Beyaz gölge tarapyndan 2 weeks ago

???

KIM BAR???

Dowamy »

598 185
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

TOP-10 Türkmen Forum saýtlary (Şahsy tejribe)

Salam Hormatly agzalar, bu gün men size Türkmen Forum saýtlary barada mowzuk ýazmagy makul bildim. Mowzukda iň meşhur Türkmen Forum saýtlarynyň 10-sy hakynda durup geçeris.

1-nji orun: Talyplar.com
- Saýta reýtinkde 1-nji orun bermegimiň esasy sebäbi saýtyň esasy ugury Blog bolmak bilen başga hiç hili goşmaça funksiýalarynyň b...

Dowamy »

255 6
Sorag-jogap, Darksoft tarapyndan 2 weeks ago

Älem-jahan saýtyndan näme habar?

Giç ýagşy, ildeşler. Ýagdaýlaryňyz gowumy?

Älem-jahan saýtynyň ýagdaýyndan habaryňyz barmy? Ýakyn wagtda açmakçy bolýarlarmyka?

Maglumatyňyz üçin minnetdar.

Tokmak

Dowamy »

93 2
Sorag-jogap, Tokmak tarapyndan 2 weeks ago

Saýt

Salam! Şu talyplar.com ýaly saýt açmak üçin nämeler gerek? Men hem saýt açjak bolýan.

Dowamy »

258 11
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 2 weeks ago

Türkmen saytlary

Şuwagt tkm sayt-forumlaryndan haysylary bar gowy işleýanlerinden

Dowamy »

267 8
Sorag-jogap, Pablo_Picasso tarapyndan 2 weeks ago

Öylensen! Manysyzrakdyr :-)

Ýedi arkaňy bozarsyň,
Başga milletden öýlenseň.
Eneň-ataň ýat bolar,
Daş ýerlerden öýlenseň.

Çagalaryň gözi gök bolar,
Buruny süýnmek bolar.
Işiň ýuwunmak bolar,
Ors gyzyna öýlenseň.

Şyňňyrdar gulak halka,
Tans eder böke-böke,
Bolarsyň eke-üke,
Özbek gyza ö...

Dowamy »

125 1
Sorag-jogap, Beyaz gölge tarapyndan 2 weeks ago

Care yokmy???

Talyplar.Comda nam undir eden etdilik sogunc,payys sozleyanler kopeldi,solar yalylara care tapyp bolanokmy.Admin sana yuzlenyan.

Dowamy »

239 16
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

Natyanizai

Dostlar birinem edmedinizai komek...

Dowamy »

103 3
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 weeks ago

Komek

Salam dostlar meni guruppa salayyn ic gysyalai Gaty gayrat edin

+99361883873

Dowamy »

132 8
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 weeks ago

Kim bilmeşek?

Bilmeseň bildirerin,bilseň öldürerin?(Jogaby🤔🧐)

Dowamy »

252 17
Sorag-jogap, *Hemedany tarapyndan 2 weeks ago

Kömege mataç oglanjyk

Komege matac oglanjyk
Bir adam uly ýoldan tizlik bilen ulagda barýarka, birden pat edip ulagyň aýnasyna uly daş degýär. Ulagy birden saklaýar we ulagdan çykyp seretse daşy zyňan kiçijek oglanjyk ýoluň gyrasynda dur. Oglanjygyň ýanyna okgynly baryp üstüne abanyp näme üçin daş zyňdyň diýýär. Oglanjyk: Daýyjan gaharlanma meniň hanha ol ýerde ma...

Dowamy »

106 1
Sorag-jogap, Beyaz gölge tarapyndan 2 weeks ago

😕😮Logiceski sorag??

Kellesi demirgazyga garap duran atyn guyrygy nira garap durka?
Yaşikde 4 sany alma bar. 4 almany 4 adamyn her birine bir sanydan yeter yaly edip paylamaly we yaşikde 1 sany alma galdyrmaly?(jogaby iki sany)

Dowamy »

130 7
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 2 weeks ago

Kartjykdan kartjagaza

salowma!! adamlar kartdan karta pul gechirim edip bolyamy shu vagtlar!? dushunishim boyuncha dine goyum bank kartyndan bolya dip eshitdim! soramagymyn sebabi menin aylyk kartyma pul gechdi dip geldi (10 manatjyk)

Dowamy »

132 9
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 2 weeks ago

Jogaba garasyan

Kopuniz soyyan soydum diyip yazyanyz weli,sonun manysyna ozuniz dusunyanizmi????

Dowamy »

334 64
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago