Hany Bilinda

Wokzalda bir gyz bn oglan poyezdin gecip gutarmagyna garasyp dur,gyza hassa ejesinin yzyndan hassahana baryar,oglan tussaglykda yatan kakasynyn yanyna turma baryar,poyezd wagty bn gecip gutaranok,olar name etmeli?

Dowamy »

186 11
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

Sorag

Siz bir halta akyl alardynyzmy ya-da bir halta $dollar.

Dowamy »

126 9
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

...

Agshamynyz hayyrly bolsun

Dowamy »

86 4
Sorag-jogap, Molodoy tarapyndan 2 weeks ago

Name ederdiniz?

Talyplar.comyn agzalary gowmyn ahlijaniz?

Oglanlar bir gyzy soyen bolsanyz,olam sizin yasayan yerinizden uzakda ishleyan bolsa,(masgalanyzda yeke oglan,ya ilkinji caga bolan bolsanyz)sol gyza oylenip,ejenizi-kakanyzy tashlap,gelninizin yanynda alyslarda yashardynyzmy?

Dowamy »

269 39
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 2 weeks ago

Tanyslyk

Adym Gokhan

Dowamy »

55 0
Sorag-jogap, Molodoy tarapyndan 2 weeks ago

Tanyslyk

Salam hemmanize men halachdan

Dowamy »

179 25
Sorag-jogap, Molodoy tarapyndan 2 weeks ago

Türkmenabatly agzalar barmy? bar bolsa jemlenelin!!!

Salam hormatlayan talyplar comyn Türkmenabatly agzalary! barmy sizem?
ya men yeke ozum giryamikam bu shaherden? sho sorag gyzykly boldy mana...
giryan yokdur diyip pikir edyan mena bolsada gaty azdyr...sebabi bu shaherde yashamak , bu yerinin yashayysh dushunjesi bir uytgesik zat...
bar bolsanyz tanyshaly...dostlashaly...mena b...

Dowamy »

279 42
Sorag-jogap, Mecnun tarapyndan 2 weeks ago

Dusunemok

1//) Togalak name?
2//) Tegelek name?
3//) Tekizlik name?

Dowamy »

168 3
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 2 weeks ago

"Hudaýa ynanmaýanlar kapyrmy, ýa-da..."

"HUDAÝA YNANMAÝANLAR KAPYRMY, ÝA-DA..." 

● Eliaçyk hoja: "Kimdir biri öñden bäri Hudaýa ynanmaýanlara kapyr diýýär, aslynda welin..." 

Makalany doly okamak üçin www.kitapcy.com edebi saýtyna geliñ:

http://kitapcy.com/news/2021-01-01-13102

Dowamy »

131 6
Sorag-jogap, wagt tarapyndan 2 weeks ago

Soraglara jogap berersiniz diyip umyt edyan

\1/ siz su yylda name etmegi maksat edindiniz?
\2/ in kop haysy arzuwynyz amala asmagyny isleyaniz?
\3/ 2019 nji yyl naili boldy siz ucin
\4/ 2020 nji yyl naili boldy? 2019 -20 nji yyllaryn haysy biri sizde gowy gecdi we erbet?
\5/ 2021 nji yylyn nahili bolmagyny isleyaniz?
Bulardan basga gosmaca sorag
\...

Dowamy »

205 18
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 2 weeks ago

VPN

Salam! Agzalar taze 2021 nji yyl hemmanize dusumli gelen bolsyn! Neme birazajyk maslahat gerekdi tm da isleyan in gowy vpn ni maslahat berayinda onunden sag bolyn!

Dowamy »

216 20
Sorag-jogap, mertogly tarapyndan 2 weeks ago

Play market

salam! oglanlar play marketde prilojeniya skachat eden vagtyn goni karta pamyata dusher yaly nastroit edip bolmayamy bilyeniniz bolsa aydyn gayrat edin hranilishe zapolnen diye chipe dusher yaly edip bolanakmy bir emel tashlap!?

Dowamy »

88 2
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 2 weeks ago

Häzirki bolýan zatlara seredip, ateist bolsañyz...

IHSAN ELIAÇYK: "HÄZIRKI BOLÝAN ZATLARA SEREDIP, ATEIST BOLSAÑYZ - JAÝYZDYR, MENEM ŞU "DINIÑ" ATEISTI" 

● Ylahyýetçi alym Ihsan Eliaçyk gyzgyn seslenme döredýän çykyşlary etmäge dowam edýär.... 

Eliaçyk häzirki bolýan zatlaryñ hakyky yslam bilen hiç baglanyşygynyñ ýokdugyny, bulara seredip, "heý, Allanyñ dinem şeýle bol...

Dowamy »

227 5
Sorag-jogap, wagt tarapyndan 3 weeks ago

Bergi (avtory na belli)

Işleýärin bileje
Men-ä şol gelin bilen.
Ýylgyrýar ol çalaja
Sataşsa meniń bilen.

Bir zat diýjek bolýar ol
Käte gelip ýanyma.
Aýdyp bilmän dolanýar -
Otlar salýar janyma.

Bakyşynda syr gördüm,
Mańlaýynda der gördüm.
Gelip bolýan zatlary
Gürrin berdim dostu...

Dowamy »

80 0
Sorag-jogap, Beyaz gölge tarapyndan 3 weeks ago

Aýazbaba bamyka hakykatdanam?

Aýazbaba hakykatdanam bamyka ýa ol rowaýatmyka?

Dowamy »

137 3
Sorag-jogap, *Hemedany tarapyndan 3 weeks ago

@Khanture

@Khanture sana soragym bar kyn gormesen jogaplap berayda?,
togolak yerde bizze gundiz bolsa, basga bir yurtda hokman gije bolmaly, tekiz yerde sol nahili bolya?

Dowamy »

175 10
Sorag-jogap, hickim77 tarapyndan 3 weeks ago

Privet oñki tanyş we täze agzalara

Salam dostlar, saytdaslar, Gowmusynyz. Registrasiya acylypdyr diyip estdimde menem barlap goreyin diydim. Cyndanam acylypdyr. Taze taze agzalar kopelipdir. Men "Rakuten" nik-in hakyky eyesi on şondan giryadim, son ony A... dostuma oz razylygym bilen başy bilen berdim we ozum myhman hokmunde gelip gidyadim. Indi nesip bolsa "FanB" nikden girerin. Ga...

Dowamy »

117 4
Sorag-jogap, FanB... tarapyndan 3 weeks ago

Täze ýylyñyz gutly bolsun!!! 2021

Salam, hormatly talyplar.com agzalary we okyýjylary. Hemmäñizi ýetip gelen täze ýyl baýramçylygy bilen gutlaýan. Goý, täze ýylda size ähi gowylyklar ýar bolsun. Janyñyz sag, başyñyz dik bolsun.
Ähli gaýgy-gussany unudyp, öýke-kinäni köne(2020) ýylda galdyryp, Täze(2021) ýyly şatlyk-şowhun bilen, dost-doganlyk bilen garşy alalyñ!!! :-)

Dowamy »

109 8
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 3 weeks ago

Gutlag

Salam Watandaslar ! Hemmanizi yetip gelen taze ýylynyz bilen gutlayan ,oy ojaklarynyz abadan rysgal dowletli yyl bolsun,2020 nji ýylda amala aşmadyk işleriniz taze 2021 nji ýylda uly ustunlikler bilen yetin,Ýurdumyz parahat bolsun ,janynyz sagbolsun hemmanizin bayramynyz bilen Mahribanlar !

Dowamy »

75 6
Sorag-jogap, -Esger- tarapyndan 3 weeks ago

Kompyuterde nadip imo acyp bolya??

Sowgat berilen kompyuterlerde nadip imo acmaly!?!?!
Bileniniz bar bolsa aydayn!!!!

Dowamy »

146 11
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 3 weeks ago