Durmushdaky in gyzykly wakalarynyz

salam agzalar
aranyzda bardyr. dumushynyzda yadynyzdan chykmajak gyzykly gulkunc wakalarynyz bar bolsa yazayn.

mende hijem yadymdan cykmajak gulkunc waka, okuvchy wagtym himiya sapakdan gacyp, ertesam mugallymdan gep eshdenim. ve halayan yigidimin esigine kofe guyanym 😂

Dowamy »

478 9
Sorag-jogap, 2 months ago


Maslahatynyz gerek

salam agzalar. Men tizden bir tanyshyma sayt we programma yasatdyrmakcy. Shona saytyn ady gerek. saytyn we programman adyna teklibiniz bar bolsa yazayn. Kan pulumam yokdygy ucin ru domen aljakdym.
saytyn ve programman adyna pikiriniz bolsa yazayn... please

Dowamy »

337 25
Sorag-jogap, 2 months ago


Yene sorag?

nam ucin yurekdeshe girsen basga sayta gecyaka? o nam boldygy bolyaka, bilyaniniz bolsa yzaynda kyn gormeseniz hays

Dowamy »

344 13
Sorag-jogap, 3 months ago


Bu gùn meni sòýen yigdiñ toyy

Ondan bari 18 yyl geçdi. O dòwur mena uly gyzdym Annageldi bolsa bir masgalañ 8 ya§yndaky kòrpeçe
oglydy
Men oña Anny diyyadim
Annylar bilen biz goñ§y otyryadyk. Olaryñ karende pagta yeri hem ,biziñ yerimiz bilen bir yerdedi.Men
ishlemage gidemde ol hem meniñ bilen, otag etsem kicijek katmenini alyp, suw tutsam kicijek p...

Dowamy »

317 2
Edebiýat, 7 months ago


Eje-Kaka hakynda setirler

Ejem-Kakam baý diýip däl,
Ejem-Kakam bar diýip guwan!
-----------------------------------
Kakam döwletim,
Ejem jennetim!
-----------------------------------
Eje, bu sizi soňky demine çenli, ýekejede üýtgemän, söýüp biljek ynsan!
-----------------------------------
Baýlyk näme? Baýlyk - bu Ejeň...

Dowamy »

261 0
Edebiýat, 7 months ago


Agza bolup bilmeýänlere kömek

salam. kime şu profili ulanasy gelse. meetm.fun saýtymdan ýazaýyň maňa admika agza

Dowamy »

281 0
Sorag-jogap, 8 months ago


MeeTM.Fun - Tanyşlyklar!

Salam mähriban agzalar myhmanlar! Gowymysyzňyz, gurgunmysyňyz?
Gysga wagtda https://meetm.fun saýtynda täzelenme geçirdik. Saýt göwnüňize ýaraý diýip umyt etýärin.
Saýtyň kodlaryny beren yurekdeş.ru admine minnetdarçylygymy bildirýärin.

Saýta sizem goşuluň agza boluň! Täze agzalara 100 ball berilýär. Günlik 25 ball bonu...

Dowamy »

401 18
Täzelikler, 9 months ago


MeeTM.Fun - Tanyşlyklar!

Salam doslar. Saýta moderlik etmek isleseňiz, saýtymyzdan hasap açyň.
Size moderlik wezipesi berilýär we siz saýty reklama etýäňiz we düşünmeýänlere düşündirýäňiz.
Adminlik hukugy hem beriler, adam jemleseňiz.

Hormat bilen, MeeTM GROUP!

Dowamy »

395 10
Sorag-jogap, 9 months ago


MeeTM.Fun - Tanyşlyklar!

Salam doslar! Biz sizi täzeje açan saýtymyz https://meetm.fun saýtyna çagyrýarys!
Saýta girip surat, wideo, post, gruppa açyp bilýäňiz.
Saýta agza boluň, biz size garaşýas

Hormat bilen, MeeTM Group

Dowamy »

345 5
Täzelikler, 9 months ago