Razborka.com

Hormatly adamlar Sizi internetda "Talyplar.com" dilyip atlandyrylyan aslynda bolsa "wirtual ring: Razborka.com" saytyna çagyryarys. Siz bu yerde arkayyn bir biriñize sogunip, bir biriñi urup, gozuni gogerdip, tuykirip we sm hereketleri arkayyn edip bilersiniz.
Name uçin Razborkalar şu saytda çozulya?
Sebabi beyleki adminli saytlarda...

Dowamy »

209 9
Sorag-jogap, FanB... tarapyndan 1 week ago

Çagañ Zaýasy ekeniñaý...

#Şonaýdaýynnidim)))

Dowamy »

243 8
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 week ago

Täze agza !!!

Salam dostlar menem täze agzaňyz menem araňyza goşarsyňyz diýip umyt edýän!!! Özüňiz bilen tanyş edäýseňiz!!!!

Dowamy »

231 33
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 1 week ago

LadaKalina unis ber!

LadaKalina men sul indem erenini gysyp otyr dusundinmi! Sen gowy adamada stasdyn dost!

Dowamy »

258 19
Sorag-jogap, #Bandit tarapyndan 1 week ago

Kim haysyny saylaya

1. Soygi
2. Ish-okuw
3. Keyp-lezzet
4. Kyncylyk
5. Yenillik

Dowamy »

223 22
Sorag-jogap, Dragon Ques tarapyndan 1 week ago

Gelin agzybyr bolalyn!

Salam talyplar.comyn agzalary ertiriniz hayyrly bolsun!!!
Men sizi su mowzugymda agzy birlige cagyryan gelin agzybir bolalyn eger biri-birinizin gownine degen bolsanyz bagyslan 5-gunlik dunya barymyz elinde sonunda o dunya gitmeli sonun ucin gelin agzy birje bolalyn!
Menin bu pikirime siz name diyaniz? Pikirinizi kamentariya yazyn!

Dowamy »

215 19
Sorag-jogap, #Bandit tarapyndan 1 week ago

ALEM.SU SAÝDY SATYLÝAR

Salam Hormatly agzalar. Saýtymy satýan eger aljak islegli bar bolsa habarlaşyň.

Saýt bilen birlikde:
- Saýtyň domeni Alem.su
- Saýtyň bazasy
- Saýtyň skript litzensiýasy (ýagny saýtyň täze funksiýalary dörände MUGT ýükläp bilýäňiz)
- Eger saýty öz serweriňize geçirmeli bolsa geçirip we sazlap berýän ýa-da...

Dowamy »

132 0
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 week ago

Duýünki sorogyñ jogaby ashagynda yazdym

Dunki soragyñ jogabyny ashagynda ýazdym kim bilesi gelse barsyn.

Dowamy »

282 13
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 1 week ago

Komek

Salam gowumy doslar, eger kyn gormeseniz, nadip internetden wideo yuklap bolyar, shony yazaysanyz.

Dowamy »

193 19
Sorag-jogap, Dragon Ques tarapyndan 1 week ago

2021'de kim name gorya! ôz top 5inizi yazayn komentarya!!!

STAR TV dizileri we programlari
* Sefirin Kizi
* Menajerimi Ara
* Babil
* Iyi Gunde Kotu Gunde
* Seni Cok Bekledim
* Sol Yanim Kazar Ask
* Ibo Show
FOX TV dizileri we programlari
* Yasak Elma
* Baraj
* Sen Cal Kapimi
* Mucize Doktor
* Bay Yalnis
* Zùmrùdùanka
...

Dowamy »

255 27
Sorag-jogap, LadaKalina. tarapyndan 1 week ago

Dünki soragyñ jogaby

NAHILI EDIP TUTMALY WE NIRESINDEN?

JOGABY DUNKI YERDE ÝAZYLÝAR TAPMACA YZYNDA BOLSA GOWY BOLAR SAGAT 18:00DAN ÖÑ GOULAR BIR ÝYLDAN BARI 100 SAPAR GOÝYPDYRMYSHYN JOGABYNY BILÄN ÝOKMYSHN AÝDYSLARNA GORA JOGABYNA GARASHÑ LADAKALINA CALAJA BILDI ÝÖNE DÜSHNDIRIP BILMEDI!

Dowamy »

390 42
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 1 week ago

2000 YYL MEN

Salowmalikim hemma ertiriniz hayyrly! Menin bilen biraz ozinizi tanysdyrayyn doslar!

Dowamy »

256 38
Sorag-jogap, #Bandit tarapyndan 1 week ago

Sorag???

su wagta çenli admini tanayanyn barmy 2007 yyldan bari

Dowamy »

260 8
Sorag-jogap, umitkhann tarapyndan 1 week ago

Lapykeçlik

Salam, talyplar.comyň agzalary!

Talyplar.com,talyplar.com diýilip, köp agzalýardy welin, edebiýatyň çogýan ýeridir öýdüp, şu gün reg.edip zordan girdim. Adygan uly, saýhallyja saýtdyr öýtdüm, lapym keç boldy. Bärde manylyja mowzuklary saýlap-sanap okaýmasaň, uruş-söwüşden başga zat ýok eken. Bu saýtda gözegçilik gaty pes. Paýyş s...

Dowamy »

307 15
Sorag-jogap, MARGARITA tarapyndan 1 week ago

Nähili edip tutmaly we niresinden?

Taze ýylda oglanlar üshüp aylanyp biri biriniñ öýlerine baryp otyrlar iñ soñynda birniñ öýünde otyrdylar sagat 11 boldy oglannañ biri dos men dash cykjak (aýak ýolyna) diýipdir bor ok ýany bilen biri ýoldash gitdi icki jaýda cykdyda yýwandanam cykdy jaýyñ (tamyñ) burcynda biri ýatan ýaly baryp gorse öý eýesiniñ ejesi ýykylyp atyr aknodan (äpishgede...

Dowamy »

753 76
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 1 week ago

Doslar

Kim alem.Su internet saytyna giryan bolsa,idini yazaysyn.Hormatlamak bn Maksat

Dowamy »

264 43
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 1 week ago

Bäh..

Narmanly adam şekilde otyrmak kynda hökman sögünmeli. Olar ýalak urşasyňyz gelse çöle çykda çägede urşuň. Bärde erkeksyrap boş lakgyllaşyp ýörmän. Biderek köpçülükde sögüşüp öz abraýyňyz gaçyrýaňyz. Utanyň birazajygam bolsa.


Bul temany aýyrjak şoň.

Dowamy »

147 5
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 week ago

Dobryy utro!

Salam doslar!Hemmanizin ertiriniz hayyrly bolsun!

Dowamy »

101 6
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 1 week ago

? ? ?

Gelin peydaly zatlar hakda pikir alsalyn,her kim oz pikirini yazsyn.

Dowamy »

247 24
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

"Gde ty gde ýa"

Megerem Timatiniñ Gruppasy "Black Star Mafia" nyñ iň şowly çykaran klipleriniñ biri "Gde ty gde ýa" klipi bolsa gerek. Egor Krid bilen Timatiniñ ýerine ýetiren ol aydymy biwepalyk hakynda gidyar. Aydym sözleri gowy we manyly kapyyalar bilen utgaşan. Aydymyñ klibini gorenler barmy. Şol barada pikirlernizi yazsanyz gowy bolardy.
Bary bir bu s...

Dowamy »

124 4
Sorag-jogap, FanB... tarapyndan 2 weeks ago