...

"Ômrûzaya" - kopden bari beyle roman okap gormandim. Maslahat berenlere ullakan SAG BOLSUN!!! Okap bashlanym:da kan bir unsumi çekmedik bu romany okadygymça içine girip gidenimi duyman galdym...

Dowamy »

215 16
Sorag-jogap, soho tarapyndan 2 weeks ago

9 ýyl öň?

Salam agzalar! Kyn görmeseňiz kiçiräk sorag? Kimiň 9 ýyl öňki ýagny 2012 ýyly garşy alşy ýadynda?

Dowamy »

322 24
Sorag-jogap, Ylmytalyp tarapyndan 2 weeks ago

Baýbaa 4 Aprel

Nesip bolsa, 4-nji Aprelda duşuşuk, Bellehana, LB/Kerki/Most :)

Bolmalysy: Salam, salam, gujaklaşyp, ýitirip tapanýaly bolmaly, karoçie, Kafeee, kaýff, studiýada aýdym zapis, hoşlaşyk :'(
wii, ýadygärlik, Selfi. Selfi wideo rolik.
Paýlaşmak: yurekdesh.ru yeketak.ru ýüklemelerinde. Talyplarda ýene täze problemaly, suratl...

Dowamy »

326 20
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

1XBET kassa

1xBet kassa bar (Mobcash) TMT gornusde amatly bahadan icinde 66500 manat bar gerek bolsa yene limit acyp beryan kime gerek bolsa asakda nomer goysun ozim habarlasyyn... Biderek soraglar berman on bilmeyan bolsanyz teswir yazmak hokman dal. Limit minimum 65500 manat

Dowamy »

211 2
Sorag-jogap, #BegCon tarapyndan 2 weeks ago

Tebigaty goralyñ

Onirrak okuwa gija galyp taksi tutjak bolup durkam seyle waka shayat boldum...Dashyndan seredaymage owadan,gelsikli,dowrebap geynen oglan elindaki "Gosha cynaryny" icdi-de yolun gyrasyna zynyp goyberdi.Elbetde men yolda ursmajak bolup zat diymedim.Shol oglana "Dashyñy bezeyancan iciñi beze!"diyesim geldi....
Yada kopimiz awtobusda goryandiri...

Dowamy »

290 12
Sorag-jogap, TM. tarapyndan 2 weeks ago

Hurmajan,Joram doglan gunun bilen😘😘😘😘

Dusunjesi bilen kopin soygisini gazanan gyz....Gowy syrdas,gerek yerinde Hydyr ata...Yuregi gardan ak joram doglan gunin bilen!!!Yuregin yaly,yolunam giñ bolsun!Elmydama abray bilen,masgalañ arasynda sag gezip yormek nesip etsin!!!Ensallah shu yyl talyp bolarsyn!!Durmus yoluna basan gadamyn batly,oziñe ynamly bolsun!!sana hemise guwanyp gezeli.Yene...

Dowamy »

175 8
Sorag-jogap, TM. tarapyndan 2 weeks ago

.

.

Dowamy »

150 4
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 weeks ago

1-nji aprel

Men saytdan gidyan. Sagbolun. Saglykda gorusheli...
01.04.2021, 6:15.

Dowamy »

270 6
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 2 weeks ago

Ümmü Gülsüm

Bize diniň taryhy barada gürrüň berenlerinde adatça gowy taraplaryny gürrüň berýärler. Men size bu gezek has ajy we gamgyn ýerlerinden bir bölek gürrüň bermekçi;
Muhammet pygamberiň gyzy Patma heniz 10 ýaşynda wagty 52 ýaşyndaky hezreti Omar (dört çaryýarlaryň biri) pygamberden gyzy Patmany özüne bermegini soraýar. Muhammet pygamber “gyzym e...

Dowamy »

704 70
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 2 weeks ago

SOYGI BIWEPALYK...

(Ilki bilen yazyp gecyan unsli okan sogulmesin menin mowzugymda hormatly okyjylar haysh edyan...)


Soyguliniz biwepalyk etse soyguliñize name diyersiñiz nahili yol tutardynyz...???
Kimde nahili jogap bar bolsa yazayyñ???

Dowamy »

226 9
Sorag-jogap, korpejik tarapyndan 2 weeks ago

ZETPRO SEN AKYLLYMY 🤣 ?

HANY ONDA ÝENEDE BIRINI AKYLA GETIRELIÑ 😁 KOP KIŞI AÝDYPDY MAÑA ZETRPO ÝAGNY PALWAN ÇORDA NÄME ÜÇIN ZAT DIÝEÑOK DIÝIP. INE ŞONUÑ SEBÄBINI AÝDAÝYN. PALWAN ÝENE HAKYKY ÝUZUNI ORTA ÇYKARYP MASGARA ETMELI BOLÝANDA SENI 🤣 ILKI BILEN BU PASAN BILEN BAŞDA SÖGUŞEMDE HEMME ZAT NORMDY. JAÑ ETÝÄN WLN ONAM ALANOK SIÝDIKLÄP, IÑ SOÑUNDAN GORKUP EJEME JAÑ EDIPDIR...

Dowamy »

396 10
Sorag-jogap, Nazarhann tarapyndan 2 weeks ago

Täze batereýkany nähili ulanmaly?

Anyk maglumat bilýäniňiz bar bolsa ýazaýyň. Biri 8 sagat zarýada goýmaly diýýär. Ýene biri köp wagt zarýada goýmak hökmän däl, zawotdan çykanda bloklanyp çykarylýar 0% edip 100% bolýança goý, 2-3 aý şeýdip goý, soňra 20% bilen 80% arasynda sakla diýýär. Bularyň haýsy dogryka?

Dowamy »

235 6
Sorag-jogap, 20hacker04 tarapyndan 3 weeks ago

YouTube

Salam hormatly agzalar! Mümkin bolsa kyn görmeseňiz, Youtube-dan nädip wideo ýüklemeli? Programma bilen ýüklemelimi ýa-da özünden telefonyň ýadyna .mp4 formatda ýükläp bolýarmy? Bilýän bolsaňyz aýdaýyň..

Dowamy »

221 6
Sorag-jogap, Ylmytalyp tarapyndan 3 weeks ago

?????

1-nji Aprelden mekdepler onkisi yaly 45 minutdan bolar diyalar dogrymy bilyaniniz barmy?

Dowamy »

415 17
Sorag-jogap, umitkhann tarapyndan 3 weeks ago

#duwurtigi nadip ayyrmaly?

Bu gezek kop kisinin "keypini" gacyryp,dasky kesbine azajygam bolsa tasir edyan duwurtikler hakynda agzap gecmekci....
Adatca duwurtikler yetginjeklik dowrunde,gormonlaryn alys-calsygynyn yokarlanyan wagtynda yuze cykyar.Yone uly adamlarda yuze duwurtiklerin sebapleri sular bolup biler:
-icege nasazlyklary
-gormonal yagdaylar (...

Dowamy »

327 3
Sorag-jogap, TM. tarapyndan 3 weeks ago

Gelinler

yurekdesh.ru acylypdyra

Dowamy »

241 5
Sorag-jogap, MсCredoo tarapyndan 3 weeks ago

Kompýuter üçin VPN. :)

Kimde kompýuter üçin işleýän VPN bar.??

P.s: Allama şükür LB-da internet işledaýýý :)

Dowamy »

340 18
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 weeks ago

Sorag bar

Salam talyplar.com yñ agzalary menden bir sorag bar jogaplasañyz hoşal bolardym. Özüñi alyp barmagyñ medeniyeti dersinde maşgala gatnaşyklary temasyny geçenimizde mugallymymyz şeyle sorag orta atdy. Ýagny, erkek adam aýalynyñ ayal doganlaryna näme diymeli? Ayal äriniñ ayal doganyna gaýyn ekeji, gyz jigsine bolsa baldyz diyyär. Mugallymymyz erkekle...

Dowamy »

351 11
Sorag-jogap, Abdyrahman. tarapyndan 3 weeks ago

TM #chat

gyzykly gurrundeshlik online agzalar bn
hosh geldiniz

Dowamy »

389 63
Sorag-jogap, Arslanova.L_05 tarapyndan 3 weeks ago

Maslahat

Salam hormatly agzalar! Giç ýagşy!
Meniň bu açan blogumda gozgajak bolýan meseläm belki siziňem başyňyzdan geçendir.. Siziň durmuşyňyzda hem, gerek ýerinde özüne peýda geljek bolsa sizi ulanyp, size gowy görünen bolup, a sähel salymyň içinde bolsa senden geçip biljek dönükler bar bolan wagty boldumy? Şeýle adamlar bilen isleseňem-islemeseňem...

Dowamy »

225 12
Sorag-jogap, Ylmytalyp tarapyndan 3 weeks ago