GAÝGYSYZ ATABAÝEW

Gaýgysyz Atabaýew 1887-nji ýylda Zakaspiý oblastynyñ Tejen uezdiniñ Mäne obasynda (häzirki Kaka raýonynyñ G.Atabaýew adyndaky kolhozy) daýhan maşgalasynda dodulýar. İr ýetim galýar. İlki mollada sowadyny çykýar. 1903-nji ýylda Tejendäki rus-ýerli mekdebi gutaryp, Daşkentdäki mugallymçylyk seminariýasyna okuwa girýär we 20 ýaşynda ony tamamlaýar. Şo...

Dowamy »

685 2
Edebiýat, 1 year ago


Avengers - Infinity War (Spoyler)

Yylyn in garashylyan filmi bolan Avengers dunyanin birnache kunjeklerinde kinoteatra chykdy. Spoyleri halayanlar uchin filmde haysy gahrymanlaryn aradan chykjakdygyny aytmakchy. Yene bir gezek yatladyan spoyleri halamayanlar mowzugy okap otyrman.

Filmde Burgut gozli we Garynja Adam oynanok olar hakynda yone yatlanyar. Olar oy tussagl...

Dowamy »

522 0
Täzelikler, 1 year ago


Prikoljyklar

7 gezek durmuşa çykan goňşymyz Doýduk, indi nika stoluny nahar stoludyr öýdýär we doýansoň turup gaýdýar. Lyudoyed bir eline tabyt beyleki eline negr alyp oylerne gelyar. Chagalary negre yapyshyalar welin kaka lyudoyed :
- ilki konserwa (tabytdaky) iymeli yzyndan iyersiniz shokolody (negri) diyya.

Dowamy »

856 1
Täzelikler, 1 year ago


Uruş döwrüniň Enesi

Kümüş gülýaka,
Altyn bilezik,
Şelpeli gupba,
Kökenli ýüzük,

Iki teneçir,
Bir kümüş sagat
Ýeňiş fonduna
Gowuşdy sowgat.

Gupbaň içinde
Bir kiçijik hat:
«At, faşisti, at,
At, faşisti, at!»

Öňünde gol ýok.
Yzynda gol ýok, <...

Dowamy »

626 1
Köneler, 1 year ago