???

aralarda (garashsyzlyk bayramyndan oñ) "taze turkmen ("çapar" ady bilen) taryhy serial çykya" diyip, temalar açylypdy welin, sho çykdymyka?

Dowamy »

243 31
Sorag-jogap, 1 week ago


Arhiw...

Sapa Hommadow (@Pegas) bn sohbetdeshlik - http://talyplar.com/posts/11354

Dowamy »

238 6
Sorag-jogap, 1 week ago


Батя

Ady: Батя
Yurdy: Russiya
Yyly: 2021
Gornushi: Komediya gornushli mashgala filmi
Onduriji: Good Story Media, ТнТ, ТнТ4
Rejissyory: Dmitriy Yefimowiç
Keshplerde: Wladimir Wdowiçenlow, Stas Starowoytow, Nadejda Mihalkowa...

Mazmuny: 90njy yyllar... sowet soyuzynyñ ene-atalarynyñ çagalaryny terbiyeleshi...

Dowamy »

129 4
Täzelikler, 1 week ago


Kolmar oyuny

Kino-sungat aleminde 2021-nji yylyñ garashylmadyk wakalaryndan biri hem Korey serialy, Netflix-iñ onumi bolan "Kolmar oyuny"-dyr.
Hwan Don Syok-yñ 2008-nji yylda duzen, emma finans yagdayy sebapli, ençe yyllar dushurip bilmedik bu serialy - diri galmak, urushly, triller, drama gornushli bolup, 9 bolumden ybarat "Kolmar oyuny" serialynda gurru...

Dowamy »

296 34
Täzelikler, 2 weeks ago


Yene shol Arhiwimden terjimeler

- ezizim men 2 gunlik gitsem bolyamy?
- arkayyn git
- "nira" diyip sorajak dalmi?
- bagt gulup bakanda, soramak gelshiksiz hasap edyan

- ezizim sen yatdyñmy?
- yok
- onda owrul bariñe
- islamok sen sarymsak iydiñ
- a sen bolsa nohut iydiñ, owrul bariñe shoñ uçin

Ari ishden it yaly...

Dowamy »

362 5
Täzelikler, 1 month ago


Yene-de Arhiwimdaki terjimelerden

ari:
- ezizim señ gipnozdan bashyñ çykyamy?
- yok, name boldy?
- blaaa saña nadip oylenenime akyl yetirip bilemok

- ezizim namañ pikirini edyañ?
- gelinjigim meñ pikirim Awazada gunuñ astynda, parahodda dynç alyshy, yanymda:da sen...
- wauuw gor nahili romantika
ari içinden: "yanymda:da señ gark bolu...

Dowamy »

301 3
Täzelikler, 1 month ago


Arhiwimdaki terjimelerden

Toy gununiñ ertesi dostlary:
- yeri nahili geçdi birinji gije?
- hiç zat yadyma dushenok, haçanda ol kirpiginem ayranda ozumden gidipdirin...

Bir talyp:
- oglanlar men ashyk boldum, bahym oylenyan
- kime?
- ikinji yashayysh jayyndaky Marala
- sen duyn birinji gezek dushushdyñ damay, eyyam oylenmek ni...

Dowamy »

289 1
Täzelikler, 1 month ago


Victoria's Secret

Stenfordyñ uçurymy Roy Reymond ayalyna içki eshik sowgat edesi gelyar, emma magazina barmaga utanyar. Shol wagt onuñ kellesine sheyle bir pikir gelyar, "erkek adamlaryñ hem arkayyn baryp bilayjek, yorite içki eshikler satylyan ajayyp bir magazin". Ol 40 muñ dollar kredit alyar, yene 40 muñi bolsa, garyndashlaryndan alyar we magazin açyar, adyna bol...

Dowamy »

270 2
Täzelikler, 2 months ago


Jebrail perishde we Faraon

Jebrail perishde Hz.Miriam-yñ (Hz.Musa a.s-yñ ayal dogany) yanyna gelende sheyle diyyar: "Haçan:da Faraon deñiziñ duybunde, gark boljak mahaly, men onuñ bokurdagy dolar yaly, agzyna toprak guyup bashladym. Men ol "Allahdan bashga bir ilah yok" diyip, toba etmeginden we Alla Tagallanyñ ony bagyshlamagyndan gorkdum."
Allany iñ yakyn tanayan Jeb...

Dowamy »

398 14
Täzelikler, 2 months ago


Kardeshlerim

Eski Doruk online...

Dowamy »

348 17
Täzelikler, 2 months ago


???

soñky gunler Вараталарында (derwezelerinde) gyzyl mata dañyp goyyalar welin, taze yrym çykyp, bizem ondan habarsyz galaydykmykak???

Dowamy »

472 18
Sorag-jogap, 2 months ago


Hakykat

10 yashinda gûl gibi kokarsin,
20 yashinda bal olur yenilirsin,
30 yashinda yûk biner omuzuna,
40 yashinda sizi iner dizine,
50 yashinda kimse bakmaz yûzûne,
60 yashinda katarlar çuvala,
70 te takarlar resmini duvara.

Dowamy »

265 7
Edebiýat, 2 months ago


Kiçirajik Мотивация

Когда тебя плохо, просто представь, что бы ты тонешь, ты же не будешь ждать, когда тебя спасут? Вот и сейчас не жди поддержку, спасайся сам, тебя никто не спасёт.

Haçanda sen erbet yagdaydakañ, goz oñune getir, sen gark boljak bolyañ, sen ozuñi halas edyançaler garashmarsyñ ahyryn? Edil sholar yaly shu wagt hem komege garashma, ozuñi o...

Dowamy »

210 4
Edebiýat, 2 months ago


Darkray:dan 1-2 setir

..."Hayyat"dan içyamish birmahal guyudan gananlar,
Obasynam halanokmysh shahere yañy gonanlar...
(Geçmishimi dorsem)

...Ozgani soyjek dal,
yalan wada berjek dal,
Olam adam, oynalyan gurjak dal...
(Aramyzda)

...Ak juyje dal, yalñyshy kan etdim,
Shoñ uçinem arkam durshuna naletli...

Dowamy »

283 10
Täzelikler, 2 months ago


Ateist & Zakir Naik

Ateist:
- Alla - bu alemleri yaradyjy, Gurhanda (naçe gunde, daglary, dashlary we sh.m.) bu hakynda yazylan, meniñ berjek soragym: Alla alemleri, adamy we sh.m. yaratmaka, eyyam soñyny bilyar, kabir yaradan adamlarynyñ "dowzah"a dushjegini hem bilyar, olaryñ eden ishleri uçin yanjagyny, kosenjegini bilyar, bilibem yaradyar, name uçin beydyar?...

Dowamy »

407 20
Sorag-jogap, 2 months ago


@Panturkist, @Ahmedik_97

Talyplar.com saytynyñ gadyrly soragçylary we soraglaryna kanagatlanarly jogap tapmayan, @Panturkist, @Ahmedik_97 agzalar, siz Zakir Naik hakynda eshdipmidiñiz, ol adam siz yaly dini soraglayanlary jogaplayar, ateistler we beyleki dinli adamlar Zakir Naik bilen bolan dushushykdan soñ, onuñ disklerini, widiolaryny (wagyzlaryny) gorenlerinden soñ ysla...

Dowamy »

742 90
Sorag-jogap, 2 months ago


Ôykelâr

Sil alan baglary gôrse, çôller ôykelâr,
Biwepa gyzyñ elinde gûller ôykelâr,
Namazsyz dil, "Gurhan"syz eller ôykelâr,
Yatlanmasa "ayat"da shehit pirler ôykelâr,
Dañ gushuñ owazyn eshtmedik ker ôykelâr,
Yagty jahany gormedik kôr ôykelâr,
Deyyusyñ ôyûnde myhmansyz tôr ôykelâr,
Shâgirtsiz, dowamsyz ylhamly kâr...

Dowamy »

284 10
Täzelikler, 3 months ago


Последний Наёмник (2021)

Netflix-den yene bir ajayyp filmleriñ biri, yagny biziñ çagalyk gahrymanymyz Jan Klod Van Damm-yñ bash keshbi yerine yetirmegindaki gulkuli boyewik janrynda dushurilen film...
Van Damm-yñ mushdaklaryna hem:de sheyle janrdaky filmleri soyyanlere maslahat, gowja film...

Dowamy »

221 6
Täzelikler, 3 months ago


Жизнь Прекрасна (1997)

Yewreylere we itlere girmek gadagan.

2nji Jahan urshy...
Tragikomediya janrynda dushurilen bu film, konslagera dushen bir kakanyñ oz oglyny gorkuzmazlyk uçin "biz oyun oynayas..." diyip, çyna berimsiz gurnayan aldawy hakda...
gormedikler uçin maslahat, bu film wagt gidirip goreniñize okunmejek filmiñizdir...

Dowamy »

303 4
Täzelikler, 3 months ago


Grenlandiya

Jerard Battler-iñ bash keshbi yerine yetirmegindaki taze filmi bolan "Grenlandiya" ahyrzamana çalymdash filmleriñ biridir. Yere tarap gelyan "kometa", gizlin saklanyan "bunker", "hunar" boyunça sanawa dushen kabir adamlar...
Film birtarapdan ep-eslije yyl mundan oñ dushurilen "2012" filminiñ mazmuny bilen manydash (shahsy pikirim, ikisinde-de...

Dowamy »

263 5
Täzelikler, 3 months ago


"Siccin" filminde bashlangyç...

ZEYD IBNU ERKAM'DAN (R.A.) NAKLEDILEN BIR HADISE GORE HZ. MUHAMMED (S.A.V.) SEBEPSIZ YERE GUNLERCE HASTA YATTI.
SONUNDA CEBRAIL (A.S.) GELDI: "YAHUDILERDEN BIR ADAM SANA BÛYÛ YAPTI, BÛYÛ DÛGÛMÛNÛ DE ZERVAN KUYUSU'NA ATTI. ORAYA BIRINI GONDER." DEDI.
RESULULLAH HZ. ALI'YI (R.A.) GONDERDI. HZ. ALI BÛYÛNÛN BAGLI OLDUGU IPI ÇIKARIP DÛGÛMÛNÛ...

Dowamy »

290 8
Täzelikler, 3 months ago


Подольские Курсанты

1941nji yylyñ oktyabr ayy...
3,5 muñden gowrak, edil duynem oglanjykdylar, bu gun bolsa, eyyam "dushmana garshy 5 gun saklanmaly" diyen buyrugy alan esgerler...
1941-45 yyllaryndaky bolan urushy suratlandyryan filmleri gowy goremsoñ, bolan wakalar esasynda dushurilen bu filme hem tomasha etdim we sizede maslahat, gowy film eken...

Dowamy »

251 5
Täzelikler, 3 months ago


???

tazelikde @kwazimoda agza hem açypdy, yone mowzuk pozuldy, yañy islenen.ru saytynda hem okap gordum.
Messiñ goz yashyny supuren salfetkasy 1 mln dollar, bu prikolmy ya hakykatdanam birhili samsyklashyamy adamlar?

Dowamy »

527 43
Sorag-jogap, 3 months ago


Amalia & Timur Orun - Soygum barada (cover 2021)

Omur depderinde yazgy galypdyr,
Meniñ saña bolan soygum barada.
Haysy gudrat erkimi saña baglapdyr?
Oylanyan ine shol duygym barada.

Yatlayan bileje gezen yerlerim,
Adyñy kalbyma-yuregime yazan gunlerim.
Oylanyan kalbymy ezen sozleriñ,
Shatlygym, hasratym, gaygym barada.

Dowamy »

293 4
Täzelikler, 3 months ago


Huday komek eder...

Bir adam gark boljak bolyar, bir gami gelyar:
- size komek gerekmi?
- yok, sag boluñ, Huday komek eder...
Soñ bashga bir gami gelyar:
- size komek gerekmi?
- yok, sag boluñ, Huday komek eder...
Soñra yene bir gami gelyar:
- size komek gerekmi?
- yok, sag boluñ, Huday komek eder...
Ol adam gark b...

Dowamy »

478 4
Täzelikler, 3 months ago