Cem Belewi "Bundan sonra" diyen aydymy bilyan bar bolsa sozlerini yazyp berayinda onunden sag bolun!

Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir