Karta oýnap görmedigiňizä ýok bolsa gerek? Indi size sorag!
Karta-da şeýle yzgiderlik bar,ýagny:
Валет
Дама
Карол
Туз
Валет-esger, Дама-şa aýal, Kарол-patyşa. Indi sorag, Туз näme, ol näme zat daže karoldan güýçli.

Sorag-jogap, Гость tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir