Gowmysynyz nache gunlik dymyshlykdan son men dymyshlygy bozyan, aktiwje bolalynda agzlar sayta giryanem wn okamaga zat yok cykyp gidyan, sayt aktiwligini osdurelinde

Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir