Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun!!! Şu gün saytda konferensiýa geçirmegi maslahatlaşdyk. Mowzugy öñräk döretjekdim welin işler bilen başagaý bolup elim degmedi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konferensiýamyza çagyrýaryn. Konferensiýamyzyň öňkije wagty 22:00
Eger goşulmak isleseňiz aşakdaky belgi habarlaşyp goşulup bilersiňiz!
BeZZaT⤵⤵⤵
(+993) 61 88 38 73
Ahmedik_97⤵⤵⤵
(+993) 62976856

👉Begenç Saryýevv
🕢03.12.2021ý 19:15

Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir