Bugun biri payhaslydanam surat paýlaşypdyr. alyp galypdym pozulsa goýaryn diýip. yashalym yylgyn aynura kwazimoda nikler meñ kellame gelmandir)
ýene birki agzalaram goşdym..:)

Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir