dost..dostluk...-pikirlenmage mejbur edyan sorag ( menin ucina) men siz bilen dostluk baradaky ahlije pikirlerimi paylashmak isleyan. bu dunyade bagt mun bir keshpde bolup biler emma aytmaklaryna gora bagtyn asyl keshpleriniz biri cyn dostlukdyr, shonun ucin dosduna elinden gelen, basharan komegi, goldawyny berip durmaly. dostun ucin hemishe cyn, yurekdesh we syrdash dost bolup galmana tayyn bolmaly. bilshimce dostlugyn 3 gornushi bar diyilyar 1.sagat yaly dostlar. olar dine siz bilen wagt geciyandir. 2.Bir dost bardyr, sen ony her gun gozlarsin, 3.yene biri bardyr olam seni gozlar. Emma gyz bilen oglanyn arasynda dostluk dorap bilermi? Olar hemishede dostluklaryna galyp bilerlermi ya…? Yuregin sesini dine hakyky dost dinlap biler, eshidip biler. Hakyky dost saglyk yalydyr, gymmatyna dine elden gidiren wagtyn dushunip galarsynyz. Gelin inid bolsa ilkinji dostumyz barada yatlalyn, ady, hasiyeti we beyleki maglumatlary barada… siz onun bilen hacan dostlashdynyz? Ol yagny dosdunyz gyzdymy yada oglandymy? Shu wagt hem shol cagalykdaky ilkinji dosdunyz bilen gatnashyk edyanizmi???

Köneler, heartbreaker tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir