Futbol ýyly

Salam eziz dostlarym,gadyrdan "talyplar.com"-yň agzalary we myhmanlary!ine,2012-nji ýylam öz nobatyny gutaryp,indiki - 2013-nji ýyla tabşyrýar.gutaryp barýan ýylda bolup geçen wakalary,hadysalary bir temada agzap geçmek elbetde başartmasa gerek?!şonuň üçinem bu temada dünýäde iň meşhur sport görnüşi,özüne milliardlarça adamyň ýürek söýgüsini siňdir...

Dowamy »

1081 8
Köneler, 8 years ago


Saýt açmak

Salam gadyrdan talypdaş dostlar!okuwyňyz,işiňiz we umuman durmuşyňyzda size bagt arzuw edip ýazgyma başlamakçy!
Meniň dostum özüne saýt açasy gelýär we "talyplar.com"-dan käbir zatlary sorap bermegimi haýyşt etdi.ine onuň soraglary:
1)".com",".net",".ru" ýaly domenlarda mugt saýt açyp bolarmy?(eger mugt däl bolsa,iň arzan bahasy näçek...

Dowamy »

1577 4
Köneler, 8 years ago


çakyr


Salam gadyrdan talyp.com-çylar!
Çakyr(wino) - köne asyrlardan bäri örän gymmatly,uly lezzet bilen içilýän içgileriň biridir.çakyrlaryň özboluşly tagamlary bar bolan aýratyn görnüşleri bardyr.olaryň hersine degişli bulgury,nahary we içilýän usulyny dogry saýlap bilseňiz,siziň çakyr içmegiňiz ýöne bir serhoş bolmagyň ýene bir usuly bol...

Dowamy »

1027 7
Köneler, 8 years ago


Goşgular

Seniň menden geçip gideliň bäri
Pasyllar aýlandy,ýyllar dolandy.
Ençe sapar bilbil saýran baglara
Ençe sapar gelip gargalar gondy.

Gara gözüm,ýarpy göwräm dälmidiň,
Men neneňsi ony kesip taşlaryn.
Sen menden ýylba-ýyl daşlaşdygyňça,
Men saňa şonça-da golaýlaşaryn
...

Dowamy »

1338 11
Köneler, 8 years ago


Filosofiya

filosofiya para bashlady!mugallym
geldi,elinde ak kagyz bar!kagyza bir
gara nokat goydy.bizden sorady:
-bu name?
biz:
-gara nokaaaat!
mugallym gynandy gaty erbet.bizem
name bolyar diyip soradyk.olam:
-siz name uchin dine gara nokaty
gorduniz?name shundan bashga shu
yerde zat yok...

Dowamy »

1575 21
Köneler, 8 years ago


Ors we kawkaz

salam talypkomçylar.
Kavkazyn daglaryndan awtobus gidip baryar,Moskwa barmaly.Ichinde dagilar,chechenler,ruslar hem otyrlar.Ay olar bir-birlerine unsem berenoklar.Shonda bir yashuly,ors yashuly yanynda oturan erkek adama yuzlenyar
-Siz name uchin ayalynyzyn yuzuni,manlayyny yapdyryanyz?Name olar adama dalmi?Sylamayanyzmy olary diyyar...

Dowamy »

1371 15
Köneler, 8 years ago


Okuw

sag-aman otyrmysynyz?
uzak wagtdan bari bir zady pikir edip
yordum.siz bilen paylashmagy makul
bildim.bilmeyanler internetdan gozlap
gorun дистанционное образование
diyip.gepin tummek yeri-mysal
uchin,siz ashgabatda
yashayanyz.dashary yurtda yokary
bilim alasynyz gelyar,emma kabir
sebap...

Dowamy »

1093 5
Köneler, 8 years ago


Htc wildfire

Salam gadyrdan dostlar.men sizden
bir zady soramakchy,kim htc wildfire
ulanyan bolsa bilyandir bu telefonda
android 2.1 eclair os bar.internetda
os-y 2.2 we 2.3-e hem tazelap bolyar
eken.yone nadip etmelidigini
dushunip bilman gechdim.belkem
sizin aranyzda bilyanleriniz
bardyr,komek edayseniz...

Dowamy »

764 0
Köneler, 8 years ago


Turkmen sesli el classico

salam talyplar!yagdaylarynyz gowumy?men size bir hayysht bilen yuzlenmekchi.yadynyza dushyan bolsa barcelona real madridy 5 - 0 utupdy.birinji goly xavi,son pedro,son villa dubl edyar,sonam jeffren salyar.shol oyunyn uytgeshik sesli wideosy bardy.turkmenler prikol edip uytgedipdirler.bashynda "biz turkhowaýollary" diyip reklama bolmaly.shol wideon...

Dowamy »

1650 3
Köneler, 8 years ago


Leonardo di caprio

salam menin chunnur hormatlanyan talyp dostlarym.yagdaylarynyz gowudyr diyip umyt edyan?!menin hormat goyyan akterlarymyn biri,leonardo di caprio hakynda tema yazmakchy.
leonardo wilgelm di caprio(los-angeles-da 1974-nji yylyn 11-nji noyabrynda dogulyar) - amerikan aktery."oskar" bayragynyn nominanty."титаник" , "пляж" , "банды нью-йорка" ,...

Dowamy »

1625 10
Köneler, 8 years ago


Pomidorlary yuwup iymeli

Salam talyplar.com-yn talyp dal we talyp agzalary.gowumy yagdaylarynyz?okuwdana ejir chekyan dalsiniz?elbetde,shu wagt okuwda kellesini agyrdyan talyplary gundiz eline fonar alyp gozlemeli.menem size kellanizi birazajygam bolsa ishletmeginizi maslahat berayin diydim)))kopusini on eshiden bolmagynyz mumkin.
1.alymlar goni diwaryn anyrsyna gec...

Dowamy »

1396 15
Köneler, 9 years ago


Gorkup aglamañ ýöne!

salamaleykumlar hemmanize!armanda,name etyaniz?ok onda,menem gyzyklyja bir hekaya yazayyn diydim.
ashgabadyn aeroportynda bir adam-businessman ucharyna garashyp otyr.yene 1 sagatdan uchmaly,aeroportyn gyraragynda bir garry dayza otyr,eshikleri yyrtyk,gaty pukara dayza.ol adam,ady Merdan.baryp ol dayza iymage zat alyp beryar.dayza kop-kop tan...

Dowamy »

1505 19
Köneler, 9 years ago


Idealdan maslahat gyzlara

Salam talyplar.men ýazjak diýen makalamy size hödürleýän,gyzlar hakda.
hazirki zaman gyzlary dine dashky gornushi boyuncha bahalandyryp,hasiyetlendirip bolmaz.ozuni alyp baryshy we ichki dunyasi dashky gornushinden duypli tapawutlanyp biler.gepleshikde oglanlaram,gyzlaram koplench medeniyete we gylyk-hasiyetlere uly uns beryarler.kawagt biz...

Dowamy »

3002 157
Köneler, 9 years ago


Idealdan maslahatlar

salam gadyrdan we chunnur hormatly dostlarym!yagdaylarynyz gowy diyip umyt edyan!size peyda berjek birnache maslahatlary yazmakchy.maslahatlarym esasan oglanlar uchin,gyzlaram girse bolar(gyzlara degishli maslahatlary sonrak yazaryn).onda name yazyp bashladym:
*dine oz takyk bilyan zatlaryn hakda gurle,eger shubhelensen,gurleman dymyp otyr!<...

Dowamy »

2619 101
Köneler, 9 years ago


Vipboy bilen sohbetdeshlik

salam gadyrdan talyplar!kop wagtdan bari sohbetdeshlik achylmady,menem aramyza taze gelen,emma ozuni gowy tarapdan gorkezen agzamyz vipboy bilen sohbetdeshlik gechirmegi pikir etdim.elbetde ozum sorag berip bashlayyn.
1.adyn
2.doglan yylyn
3.okayan yerin
4.hobbin(howes edyan zadyn) barmy?name?
5.turkmen rap dinley...

Dowamy »

2625 118
Köneler, 9 years ago


Tatuirovka

salam talyplar.yagdaylarynyz gowumy?menem gyzyklyja bir zat yazayyn diydim.
bizin dowrumizde turkmenistan osen dowletlerden kop zatlary kopiya edyar.sholaryn biri hem tattuirovka.yashlarymyzy tatu bilen tanyshdyrayyn:
tatuirovka(tatu)-durmushunda hemishelik galyandyr!shonun uchin pikir etmeli."wagtlayyn tatu" goyanyn gowudyr belki?hak...

Dowamy »

2395 134
Köneler, 9 years ago


Delikatezlar

salam hemmanize!
yanwaryn sonunda yaponiyanyn dg-gd-daky restorandan fugu balygyny iyensonlar adamlar keselhana dushduler.rassledowaniya gechirilende anyklanyldy:nahar tayyarlan ashpezde bu delikatezy tayyarlamaga licenziya yok eken.yapon kanunlaryna layyklykda nahary bishirmage hukuk almak uchin ashpez ekzamen tabshyrmaly eken,wagtly wagtyn...

Dowamy »

1281 37
Köneler, 9 years ago


Edep kadalary we hakykat

salam talyplar!yagdaylarynyz gul yaly diyip umyt edyan!menin gozgajak temam-edep kadalary.
biz bir adam bilen tanyshyarys,gurleshenimizde 10 minutda 3 gezek aldayarys.eger ol adam gyz bolsa ondanam kop,sebabi kompliment baryny aytmaly ahyryn(ol gyz aslynda beyle dal bolsa-da).onson biz onun gylyk-hasiyetleri,dostlary,gyzyklanmalary bilen tan...

Dowamy »

1110 5
Köneler, 9 years ago