Baýraklar belli boldy. hezillik

salam dostlar. armaňda? =) menem bir hoş habarjykly geldm. Bosslar bilen maslahatlaşdyk. turnirmziň baýraklary belli boldy we oňa laýyklykda 1nji ýere, tuner, 2nji ýere DVD, 3nji ýere hem köp gblyk fleshka gowşuryljakdyr!!! galan, döräp biläýjek potensial meseleleri nobatdaky maslahatlarda ara alyp maslahatlaşars.

gyz oglan parhy ýo...

Dowamy »

1143 9
Köneler, 8 years ago


Mikro turnir - t.ç.t

salam dostlar, talyplar. gowmy ýagdaýlaňz? giç ýagşy Türkmenistan (we gije düşen beýleki ýurtlar)! =)

bosslar bolup talyplaň çaklama turnirne goşmaça mikro turnirni girizeli diýdk. ýagny liga çempiony aljak kamandany kesgitlemeli.. öň euro 2012ni aljak kamandany mikro turnir edip kesgitläpdik, prognozlapdyk. munyňam şondan hiç hili t...

Dowamy »

1522 35
Köneler, 8 years ago


Saint 3rd parkdaky el turkmeniko dushushygmz

salam talyplar, gowmy ýagdaýlaňz? =) giç ýagşy.


shu gün ine ertir.com saýty bilen fytbol duşuşygny geçirdk. oýun normal tempda geçdi. biz köp hüjüm etdk. ýöne garşydaş hem ýanbererli däldi. olar bir birniň oýnyny gow tanaýady, günde oýnap ýörensoňlar. bize goragda oýnamak kyn düşdi. olarň napadenýadaky 3burçlygy, waratary güý...

Dowamy »

1416 22
Köneler, 8 years ago


El turkmenico 2012 =)

essalowmaleýkim talyplar. gowmy ýagdaýlaňz, dynj alyşlar? =) okuwa taýynlyk görýäňzmi betinden =)

menem ýene fytbollap almakçy.

indiki hepde nesip bolsa ertir komdaky dostlamz bilen el turkmenico fytbol duşuşygny geçirmekçi. agzalar bolup üýşsek. oraza aýam gutardy. kabul bolsun.

habarlaşmak üçin lukman...

Dowamy »

1794 56
Köneler, 8 years ago


Prognoz turniri gaýdyp geldi =)

salam talyplar. armaňda, gowmy ýagdaýlaňz, dynç alyşlar? orazalarňz kabul bolsun.

öňki gezek saýtda prognoz turniri gurnapdyk. ýaryş tüweleme, gyzgalaňly geçipdi.

indi şo turniriň täze wersiýasyny açasm gelýä. Anlia premýer ligasnyň matçlarna prognoz.

prognozdan 1zady aýrasm gelýä: gol saljak oýunçyny....

Dowamy »

1352 27
Köneler, 8 years ago


1nji oýun günümziň jemleri

salam hormatly talyplar. gündizňz haýyrly =)

euro 2012-iň 1nji oýun güni geçdi. 2 duşuşyk geçdi, polşa-gresia we russia-çehia

1nji oýun 1-1 boldy (lewandowski-salpingidis)
2nji oýun 4-1 (dzagoew-2 gol, shirokow, pawlýuçenko-pilar)

bizem 2 oýun boýunçada prognoz goýan agzalaryň oçkolarny jemläp tem...

Dowamy »

1328 22
Köneler, 8 years ago


Mikro turnir

salam talyplar. gowmsňz, sessialar,eýleki beýlekiler? =)

siziň dykgatyňza ýene bir kiçiräk turniri ýetirmegi makul bildk.

ýagny prognoz turnire ýazylan agzalarmz gatnaşyp bilýär.

ýaryşyň şerti: herimz 1 kamanda saýlamaly. saýlan kamandamz finala çykmaly. eger saýlan kamandamz finala çykyp, utsa 5 manat....

Dowamy »

2249 79
Köneler, 8 years ago


Prognoz turniri

salowmaleykim hormatly talyplar! gowmy yagdaylaňz, sessialar, eyleki beylekiler? =) gowudyr dp umyt edyan.

shu yerde agza bir daýym bir ideany orta atdy. bizem ertir komyňky ýaly prognoz goyulýan gyzykly zat tapaýsak dp. maslahatlaşdyk we euro-2012 matçlarna prognoz goyulýan turnir ýasamagy makul bildk....

Dowamy »

2422 93
Köneler, 8 years ago


Ar alyş =) ýada Nou dagda bolan dostluk duşuşygymyz... ;)

Essalowmaleykim hormatly talyplar, "talyplar" =) gurgunmysyňz, jan-saglyk, eýleki beýlekiler? ýagdaýyňz gowudyr dp umyt edýän... =)

temaň adyndanam belli bolşy ýaly futbol hakda. futbol duşuşygymyz hakda.

miras agamyz 4nji gün agentda ýazyp gidipdir: "(meniň adym =) ) bazar gün top oýnamakçy. arymyzy almasak men eýýäm...

Dowamy »

2149 55
Köneler, 9 years ago


Dußußyk. 31.07.2011

salam hormatly talyplar =) gic yagshy! Sag aman oturanmysynz?
Orazalarnz kabul bolsun!

Onki hepde adalatly agam 'oturylßyk' dp tema acdy. Hemmaniz naili gecenini bilesnz gelyandr ;) menem sho maxat bn shu blogy achdm.

Dushushyga gatnashanlar: adalatly {gurnayjy}, agza dal dn agza :D {dishagyry agzamyzyn jìgisi}...

Dowamy »

2358 83
Köneler, 9 years ago


Gelin gulshelin! :P

salam hormatly talyplar! sag aman oturanmysnz? :)

gelin shu yere herkim gulkili ya owadan suratlary goysun gepin keltesi gulshelin! =)

hany bashlalyn onda!

null

Dowamy »

3114 60
Köneler, 9 years ago


Talybyn recordy

Salam gadyrly agzalar we myhmanlar! Gowmy yagdaylar? 1 konelik tapdm. Ine...:

drezdende {germania} yasayan 29 yashly talyp lyudwig fitç tasin recordy oz adyna yazdrpdr. Ol belentlikden parashutly bokup, yere dusyanca rubigin cubigini duzmek bn mesgullanypdr. Ol bary-yogy 31,5 secuntda bu ishin hotdesinden gelpdr. Yone lyudwig fitç y...

Dowamy »

1273 16
Köneler, 10 years ago


1nji sentyabr-bilimler guni

Salam hormatly talyplar! Gic yagsy!

Bu gun :) bilimler guni-1nji sentyabr! Gutlayan! Ine yadygarlik 1 gosgy!

Mekdebim

ey, mekdebm jana jan
sana bolan soygim kan
sen misli enem deyin
bakdyn mana mahriban

kitap berdin goluma
aydym berdin dilime
yene one gi...

Dowamy »

2198 22
Köneler, 10 years ago


Berekella talyplar

Salam mahriban talyplar! Bet sohbetdeslikler acypsynyz {men yoklam :P}! Sorry hicisinem polny gecemok. Bravissimo wsem!

Okuwada az wagt galdy. Gelin uysup saytda sozleselin

Dowamy »

1499 51
Köneler, 10 years ago


Sadece talyplar chaty

salam talyplar. Gelin uysup hummulleselin! ;D

Dowamy »

2334 109
Köneler, 10 years ago


Salam agzalar!

Salam hormatly agzalar! Admin nesip bolsa geler. Hemme zat duzeler! Yslam aga ishi bn dasary yurtda nesip bolsa yakyn wagtlarda gelmeli. (Yalnysmasam birki gunden).

Durmusda her hili yagday bolya. Onsonam 2 gun garasmak hic zat etmeza. Hemmamizem uly adamlar. Gowsy ozumize uns berelin. Beydp otyrmalynda. Gelse gaty gorer dostlar! <...

Dowamy »

1316 11
Köneler, 10 years ago


Nb siz nirde?

Nb dosst gel syuda.

Dowamy »

1288 15
Köneler, 10 years ago


Bagyslang!

Admin aga otunc sorayan.

Dowamy »

1087 4
Köneler, 10 years ago


Turkmenin sporty barada!


Turkmen sporty

Dowamy »

1372 17
Köneler, 10 years ago


Otunc sorayan

Salam agzalar

Dowamy »

1637 36
Köneler, 10 years ago