Sag bol maysa, salam Jennet

salam gadyrly dostlar. Siz diyip bilersiniz saydy ta$lamak moda diyip emma men gar$y dal pikir edip bilersiniz. Men kabir yagdaylara gora wagtlayynca men gitmekci. Cynymy aytsama asla beresim gelenok, taze agza edendede bolyar emma bu sayt men kop wagtymy alyar, okamaly sapaklarymyn wagtyny alyarda garaz ozuniz du$undinizda. Belki allam islese yene...

Dowamy »

1253 31
Köneler, 8 years ago


Sadaka beryan( gaybana)

salam agzalaryn hemmesine! bu gun men kellame bir pikir geldi, hool gun agzalar duyshumi aydamda sadaka ber diydiler(yadynyzdadyr) menem berdim( gonshy golamlar arasynda oymuzde aydylan etdiler)emma talyplardan cagyryp bilmedim, shol sebapden bu temany acdym. gaybana siz bilen aydylan edayjek. eger yashuly agzalar goldasalar elbetde :)
onda...

Dowamy »

2878 232
Köneler, 8 years ago


Betler, gelelineyyy :)

dostlara, agzalara, hemem myhmanlara yalkymly salam!!! biderejik tema bolmagy ahmal yone ine shu tayda betlik acyanlar bar sholar ucin yorite tema. ozge agzalaryn temalarynda betlik acmanjyk shu yerde betcilik edip bilersiniz, emma sizden hayysh temany hapalaman bolyar?

Dowamy »

1229 29
Köneler, 8 years ago


Biz soygi uçin dogulyandyrys

J. bayron
söýginiň salan ýarsy hiç öldürmeýär, ýöne hiç wagt hem ýitmeýär.


w. şekspir
söýgi göz bilen dälde ýürek bilen seredýär.

söýgi tebigatdan asyllylyk berilmedik adama hem ony bagyş edip bilýär.

n.berdyayew
söýgi durmuşyn k...

Dowamy »

1256 22
Köneler, 8 years ago


Sana bagyshlayan her gunumi

omur bilen olumin arasyndaky aratapawut-bu bizin dem alshymyzdyr emma sensiz dunyade dem alyp yashamak gerekmi bir? HER GUN MEN BIR SALYM OZ ICHKI DUNYAME SER SALYP GORYAN, ONUN ICI BOSH AK OTAGLY JAYA MENZESH. KONUL YAGNY ICKI DUNYAMIN OTAGLARYNYN DIWARLARYNDA BOLSA DINE SENIN SURATLARYN YA BOLMASA-DA BELLIGE ALYNAN SENIN AYDAN SOZLERIN. OL SURATL...

Dowamy »

958 2
Köneler, 8 years ago


Bu yene seni kuysedim, aslynda her wagt hyyalda duyshde men seni kuyseyan

yene bu gunem men seni kuysedim... aslynda hemishe men seni kuyseyan, yanymda dal wagtlaryna has beter kuyseyan. emma bar duyyan duygularymy sana aydyp bilemok. bilsen men bir gunlik tutdym. ol gunlige dine sen hakda eden pikirlerimi, gowun yuwurtmelerimi, senin bilen baglanyshykly ahli arzuw umudy yazdym. bir gorup otyrsam 5 yylyn ichinde sen hak...

Dowamy »

1253 10
Köneler, 8 years ago


Kaka...kaka

...kaka,yene sen giripsin duyshume,
gowlugadyr, bu elbetde gowluga
bosagada garap durma uyshenip
saclary agaryp giden ogluna...

bu goshgy setirlerini okanymda gozumden iki damjajyk yash gacanyny hem duyman galdym, cunki men hic hacan "kaka" sozuni dilime alyp gormedim. menin "kaka" sozuni diyip gormedigimin sebab...

Dowamy »

2425 10
Köneler, 8 years ago


Duralgada

ekiz tayy yaly jorasy bilen
jumjume gullerin arasy bilen
jumjume yaglykly bir gozel gelyar
jumjume koynekli jorasy bilen

gyzlan ikisi-de gyzyl cabytly
cabytlan gapdaly keshde sowutly
"gyzym, uyam" diyip, lak ataymasan,
lak atmagam indi bize howply

gyzlaryn birisi-duran bir key...

Dowamy »

1271 8
Köneler, 8 years ago


Aktual goshgular cemeni

aktual goshgular cemeni

***
poyeziya modadan gacyar diyyarler,
beyle gurrin dashgarydyr kadadan.
bir mahal poyeziya modadan gacsa,
ertesi soygi hem gacar modadan.

yer yuzunde barka yigit bilen gyz,
hem barka yanynda wsal, ayralyk
poyeziya...

Dowamy »

1622 18
Köneler, 8 years ago


Hat(halyl kulyyyew)

men bu haty ozum toslap yazmadym
haty bir yurekden soyen yazypdyr
men onun hatyny shygra duzmedim
ozi-ol yuregi soyen duzupdir

bir gun teatrdan oye gelyarkam
men bu haty yolda koceden tapdym
yapylmandyr bukja yelmenip makam
hat achyk bolsada okaman yapdym

adres bolsady bukjan y...

Dowamy »

922 8
Köneler, 8 years ago


"Ogrynyn olumi"- halyl kulyyew

Kate yeke cykyp gijeden-gije
kate shagirtlerin yzyna tirkap
gijeler ogurlap towukdyr juyje
bir ogry yashanmysh obany curkap

asyl bir oba dal onun curkani
kop yerlere yeten eken yzasy
ahyr bir gun...
ajayyp bir yaz guni
dolanmyshyn ol bendanin kazasy
uyshuship bir yere ilen calan...

Dowamy »

2075 7
Köneler, 8 years ago


Gijeki myhman

tumun yary
penjiramiz kakyldy
-salam!
-salam.kim borsunuz ey, dayy?
myhman jogap berdi oran akylly:
-Menmi? ajal
has dogrusy-ezrayyl.

-gaty onat
gelin gecin otyryn
size haysy gerek kofemi ya cay?
-mana gowsy bosh cuyshejik getirin
ol senin janyny saklar oran jay

Dowamy »

1086 10
Köneler, 8 years ago


"soyermin"

Gozellen ahlisin goyup bir yana
secip saylap seni soysem soyermin?
ya gorkune ashyk bolup gaybana
gul keshbine hormat goysam soyermin?

gar kurap tuweley her yan capanda
asman zemin bir birini tapanda
gazaply ayazda apy tupanda
yoluna seredip buysam soyermin?

ka achyldyn asman...

Dowamy »

1693 14
Köneler, 8 years ago


"Sana"

Men yene seni goresim gelyar
gel, basha cekeyin sabyr bulgyrym
herne yuregime teselli beryar
soygi bilen suyjap baryan yyllarym

yadymyn bircinlan tanysh belgisi
gaytalanyar shol duwmelen basymy
yeri onda nama gerek telefon
mana yetirmese senin sesini

menin yene seni goresim gel...

Dowamy »

980 8
Köneler, 8 years ago


''heartbreaker'' agza bılen tanyshlyk

salam gadyrly agzalar we dostlar!!! men shu temany acmagymyn duyp sebabı ındı sızın menı oglan hokmunde gormegınız menı duybunden gama batyryar. shonun ucin islan soragynyzy berip bilersiniz, hany bashlan onda

Dowamy »

1893 64
Köneler, 8 years ago


Shahsy arhiwimden

*ashyk dunyam senin bilen bagtlydyr,
hiç haçan onmaryn men sensiz 1 dem
dunyade yekeje yuregi soydum,
ol yuregem senin yuregin bilsen.

*kyn ahyr soyguni dil bilen aytmak
onun uçin zerur sheyle bir yurek
yagny aytjak wagtyn soygi sozuni
shol yuregin sozlap bilmegi gerek

*garash...

Dowamy »

1012 5
Köneler, 8 years ago


Ilkinji dostunyz kimdi???

dost..dostluk...-pikirlenmage mejbur edyan sorag ( menin ucina) men siz bilen dostluk baradaky ahlije pikirlerimi paylashmak isleyan. bu dunyade bagt mun bir keshpde bolup biler emma aytmaklaryna gora bagtyn asyl keshpleriniz biri cyn dostlukdyr, shonun ucin dosduna elinden gelen, basharan komegi, goldawyny berip durmaly. dostun ucin hemishe cyn, y...

Dowamy »

1891 51
Köneler, 8 years ago


"Umutly söýgim"

men seni soyupdim yuregmi berip,
oz-ozumi dar kapasa baglapdym.
sen bolsa diymandin "soyyan" sozuni,
menem aydabilman sessiz aglapdym.

sana dushup ozgerdim men durmushda,
gaharjandym, gulki bilen yarashdym.
umyt bilen her danym atanda,
soyyan diyip dillenerne garashdym.

shol g...

Dowamy »

956 4
Köneler, 8 years ago


Onda, ol soygi!

bir gyzy soydunmi-
gozlemejek bol,
shondada gozlesen onda ol soygi.
duygyny il gunden gizlemejek bol
shondada gizlesen onda ol soygi.

gyzam goz astyndan ogrynca baksa
shonda yureginde yyldyrym caksa
yanmajak bolup gor, shondada yaksa
onda ol soygi!

munlap...

Dowamy »

1191 7
Köneler, 8 years ago


Zehinini syna!

1. 70 sahypalyk kitabyn galynlygy 1.5 santimetre den bolsa, 280 sahypalyk kitabyn galynlygy nace santimetr bolar?
a)6 b)4.5 c)3 d)1.5
2. stolun usti 4 sany burcdan ybaratdyr. eger bir burcuny kesip ayyrsalar, stolun ustunin nace burcy bolar?
a)3 B)4 c)5 d)6
3.goni cyzygyn ustunde 4 nokat alynsa nace sany kesim em...

Dowamy »

1260 24
Köneler, 8 years ago


Ashyk yigidin soygulisine yazan haty

..."ey,sen gara gozli,bugdayrenk maysam,
sana sheyle soygi bilen doly men,
seni birje gezek bagryma bassam,
hudaydanam kop yashayjak yaly men..."
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
"geregim, geregim, geregim " diyip,
elini elime gysypdym telim.
"sen menin yuregim,yuregim!" diyip
yuregim yuregne ba...

Dowamy »

1099 9
Köneler, 8 years ago


Omrumde bir gezek yalan sozledim

omrumde bir gezek yalan sozledim,
bagyshla koshegim bagyshla meni.
nadip aldamayyn sana dozmedim,
durmushda hemme zat bolyan ekeni.

..onda yashajykdyn. dil bitip yany,
zordan ony muny sorap bilyadin.
biri bir zat diyse, eje-kakany
gygyryp, gapydan aglap gelyadin.

derrewem oykan...

Dowamy »

903 4
Köneler, 8 years ago


Gije gozeller :)

gelin gije gozeller bolup sohbet edelin bir zatlar barada( gaty samsyk temam ucin sizden otunc sorayan emma siz gijelerine kopluk ekeniniz):)

Dowamy »

800 4
Köneler, 8 years ago


Söýgi we kamillik

Söýgiň namedigini bilyan adam yok
ýöne men şondada bir zada belet
söýmek uçin söýülmegin gerekdir
söýülmegin uçinem söýmegin gerek

kyn daldir " söýýarin, söýýarin" diymek
söýdurmegi weli bashrmaz her ar
hemme zatdan belent bolsada Söymek
soyulmek belentdir soymege gora

dine kam...

Dowamy »

1363 14
Köneler, 8 years ago


Akmajyk sabyr kase

püre pür boluplar dolaymasana
ey men sabyr atly akmajyk kasam
ashygyna yetmandira ansatja
hiç bir ynsan, hiç bir magshuk, hiç kesem

sen shony bilsende bilmedik bolup
dokuljek dokuljek dokuljek bolyan
men seni doldurman saklajak bolup
yykyljak yykyljak yykyljak bolyan

garashmakl...

Dowamy »

771 3
Köneler, 8 years ago