Salam narod

Millet salam.menem bar ekenim) gowmy yagdaylarynyz? Kim nirede name ishleyar aydyp oturyn)

Dowamy »

568 26
Sorag-jogap, 7 months ago


Essalamwaleykum ;)

Salam narod. Bamysynyz)

Dowamy »

1151 17
Täzelikler, 3 years ago


Salam

konelerden adam yokmy? yitip gitmane, bar bolsanyz ha hmm diyip gechin

Dowamy »

1692 14
Köneler, 6 years ago


***Oturylyshyk:)***


Salam talyplar.comung hormatlydan hormatly agzalary! :-). Bu günem saytyñ gadyrdan makgush agzasynyñ doglan güni. Maksat, dostjan doglan günüñ bn gutlayan. Yüregiñde beslän arzuwlaryñ hasyl bolsun! Wiii, yene-de täze yashyñda toyuñam görmek nesip etsin how(yasham bir chene barypdyra;-)). Söz sizden agzalar:

Dowamy »

2257 42
Köneler, 8 years ago


Söyüp biljek bolsañ söy!

Yshkyñ adasynda garashyan saña,
Synan göwne tekge boljak bolsañ söy,
Köreyän kalbyñy bagsh edip maña,
Erkim elden alyp biljek bolsañ söy.

Dermansyz dert berme shirin janyma,
Päk söygiñe teshne mähribanyña,
Güler yüzüñ bilen gelip yanyma,
Mährimi mähriñe garjak bolsañ söy.

Gülap...

Dowamy »

3065 124
Köneler, 8 years ago


Yürekdesh dostluk hakda

Isle, men barayyn, hala bize gel,
Bir keypine, iki-agyz söze gel...
Diymeris biz "Indi kimiñ gezegi?"
Maña tapawudy...
Saña parhy yok.

"Dost-dostuñ aynasy"- ähli zat äshgär!
Bular uzagyndan bolsady, käshgä..
Yürek bir bolanda, päk duyga dushyar-
Maña tapawudy...
Saña parhy yok.<...

Dowamy »

5841 39
Köneler, 8 years ago


Sarygyz

Misli ay dek jemalyñ,
Baksam galmaz mejalym,
Yshka köyen bu janym,
Señki bolsun sarygyz.

Lebleriñden bal damar,
Sorsam söküler damar,
Gyzgyn-gyzgyn posalar,
Meñki bolsun, Sarygyz.

Yashymyñ ter günleri,
Misli bahar yelleri,
Chemen baglan güllerim,
Señki bols...

Dowamy »

2103 30
Köneler, 9 years ago


Sowgat bereyin!

Mydam waspyñ aydyp durarym yaly,
Nur siñen sözümi sowgat bereyin.
Mübärek keshbiñi görerim yaly,
Garaluw gözümi sowgat bereyin.

Durmush senden dash eylesin ezyetin,
Göreli durmushyñ ajap lezzetin,
Gashym chytman etmek üchin hyzmatyñ,
Shygyrlar uzuny sowgat bereyin.

Oguz han kow...

Dowamy »

1799 26
Köneler, 9 years ago


Gelin

Hüypüpikmi, suwgushmy-bilmedim men, ey aman.
Bolup barshyñy görüp, dünyeden doydum, gelin.
Döshleriñi güjeñläp, diydiñ:"Üytgedi zaman",
Yshkyn kesewsi bolup, kä yanyp köydüñ gelin.
*****

Agshamlaryna meylisde sämäp durdy bashlaryñ,
Bireyyäm yüz dönderdi senden deñi-dushlaryñ.
Keminäniñ wasp e...

Dowamy »

2390 46
Köneler, 9 years ago


Garashyk

Bahar bolup gujagyma dolañda,
Gül güjeñläp yañagyñdan öpeyin.
Dünyä yaly giñ bolup gel geleñde,
Señ goynuñdan öz bagtymy tapayyn.

Altyn kuyash bolup, alnymdan dogsañ,
Altyn ashyk bolup, alchy gopayyn,
Täleyim ters gelip, chüwmese bagtym,
Ayyt, läläm, seni nirden tapayyn?

Gara...

Dowamy »

1474 9
Köneler, 9 years ago


Balkan gozeli!

Adimine nazar salyp yzlayyn,
Tarypyny her pursatda sozlayin,
Posa alyp-berip senden doymayyn,
Lebine ashyk men Balkan gozeli.

Baylygyn gaygyrmaz yurtlar aylanar,
Behisht perisi dey zyba shaylanar,
Gozellikde yene Balkan saylanar,
Ozune ashyk men Balkan gozeli.

Eli elmydama ishe...

Dowamy »

5550 97
Köneler, 9 years ago


Onada sizin komeginiz gerek

Salam t.comyn hormatly agzalary! Menem sizi yetip gelyan taze yylynyz bn gutlayaryn. Onada komek gerek! Yagny men gonshymyza internete giryanimi aydamda, ol wiy manada komek etsene agamy gozlap tapyp bilermin diydi. Menem ay men beyle zatlary onaramok, islesen men talyplardan komek sorap goreyin. Icinde dashary yurtda okayanlaram bar belki komek ed...

Dowamy »

1429 11
Köneler, 9 years ago


Halan goshgym

Soyerin seni
Dilim keseñ diýme diýip,soýän sozüñi
Gorme didarym diýip,oysañ gozümi
Dubi bolamdyk guýa atsam ozümi
Şonda-da ýüregimden soýerin seni
Kabul etman soýgümi bagrym daglasañ
Başgany soýän diyip,meni aldasañ
Ϋa cyndanam ozge bilen ykbal baglasañ
Şonda-da yüregimden soyerin seni
...

Dowamy »

1649 25
Köneler, 9 years ago


Agzalar hayysh

Salam hormatly agzalar! Ilki bilen garashsyzlygymyzyñ 20 yyllygy bn tüys yüregimden gutlayaryn. Maña yenede siziñ kömegiñiz gerek boljak. Mail.ru-da señ logine meñzesh, nigi meñzesh, suratyñam alyp goyup sayt achsalar näme chäre görmeli? Parol döwmek bolyamy nämemi kömek ediñ. Gaty gaharym gelyäda.

Dowamy »

1923 31
Köneler, 9 years ago


Kömek gerek

Salam agzalar. Tmcafe giryäniñiz bar bolsa kömek edäyiñ. Ondan aydym almak ün agza bolmak hökmanmy?

Dowamy »

2526 38
Köneler, 9 years ago


Yslam dini, biologiya hem-de döwrebap yashayysh

Salam hormatly agzalar! Men bu yerde täze we ilki bn özümi gyzyklandyryan temamy gozgasym gelyär. Yslam dini, biologiya hem döwrebap yashayysh hakynda öz pikiriñizi yazayyñ. Adam nämeden kemala geldi? Beyik Biribar yaratdymy ya-da Charlz Darwin aytmyshlayyn maymyndanmy?

Dowamy »

3576 112
Köneler, 9 years ago