PRASHIWKA NOKIA

Hany onda men size NOKIA telefony prashiwka etmani owredeyin.
1-nji tapgyr
Phoenix programmany yukleyas
shol programmany kompyutera ustanowka etyas
2-nji tapgyr
*#0000# basyn we RM-??? bilin meselem RM-578 we indi

Shutaydan oz telinizi saylap ichine girin we halki barlan RM-??? deneshdirin dogry b...

Dowamy »

1307 42
Köneler, 7 years ago


Bego

kopden bari mowzuk achamok, mowzuk achayyn diydim. begon sweji aydymyny getirdim

Dowamy »

950 12
Köneler, 7 years ago


Oýlanma

Otyrdym sen hakda pikir edip biraz
Seniñ bilen bolsam meniñ köñlüm ýaz
Diñlap arasynda söygi hakda saz
Diýdim, ellerime söygim hakda ýaz

Sebäbin soradym ilki ýürekden
Ýüregim tutdyrdy yene gerekden
Ol gozel kem daldir hüýrli melekden
Bashym chashdy sozlerim jemlemekden

Inçe bi...

Dowamy »

1855 99
Köneler, 7 years ago


Sagaman bar gulluga Yzganttm dost

Ina ertirem nesip bolsa saytymyzyn ishjen agzasy yzganttm lakam bilen tanalyan Soyunmyrat dosdymyz Harby gulluga watan goramaga gityar. Soyunmyrat dost sagamanja gulluk borjynam berjay edip gel. Nesip bolsa 2 yyldan gelende shu mowzuga gelersinda. Onda dost sagbol......

Dowamy »

1048 18
Köneler, 7 years ago


ONLINE PROXY and NEW SITE

Salowmaleykim agzalar gowmy yagdaylarynyz? gepi uzaldyp durjak dal. TMCELL kop saytlara girip bolanok meselem, www.mobimeet.com youtube, facebook. Ansat girmeli usuly. ina shutayda http://talyplar.tk/online/ URL ýere saýty ýazýaňyz girip bolmayan saytlara girip bolya dine girip bolya youtubeda wideo gorup bilmersiniz

Dowamy »

1018 19
Köneler, 7 years ago


Durmush (bolup yoren waka)

Bu gunem 01.09.2001y mekdep diyilyan ojagyn bosagasyndan birinji sapar adim atyas mekdebe geldik 30 okuwchyny ullakan bir synpa saldylar herimiz bir yerde otyrdyk menem ortaky hataryn birinji partasynda yagny prezident partada otyrdym yanymdada bir gyz peyda boldy. mekdep bashlady biz bir-birimizi tanap bashladyk. Ol gyz bilen 6njy klasa yetyancha...

Dowamy »

1709 34
Köneler, 7 years ago


Operahana NEW

Salowmaleykim agzalar kop wagtdan bari opera yapyldy açmana kan elim degmedi. Son shu gun yukledim uçweb ishlanok diydiler kursdashlam.
IVV_opera_6.jar
Gurbanlyklanyz kabul bolsun teswirlenize jogap yazmasam gaty gorman tmсelldaki minus gunde chagyryp gechdi ahyr ina gurbanlykda gowja otyryp gaytjak.
Ependi aga doglan gunun...

Dowamy »

1636 44
Köneler, 7 years ago


YSLAM (guychli traffik)

Yslam dini barada suratlar paylashmakchy. Sizem paylashsanyz gowy bolardy

Dowamy »

1914 33
Köneler, 7 years ago


Soygi oylanmasy

Gije sagat 04:11, Пт 05.10.2012 entagem men sen barada oylanyan bolmasa men aladamam yetik hat-da 2 sagatdan okuwada gitmeli shondada sen men sho goz onume gelip dursun hich hili yadymdan chykaryp bilemok, yatdan chykarmak asyl mumkinem dal ol garaja gozleni, uzynja sachjagazlany, owadanja gulkuni, gaharlyja wagtyn gashyn chytyshyny , (ichyakyjy he...

Dowamy »

1428 14
Köneler, 7 years ago


NEW OPERA MINI

Salowmaleykim 0804 programmadan asha dushenler.Sonky chykaran programalamdan yetirip gidayin diydim.
Opera mini 4
Opera mini 7.jar
7lik opera anyk ishleyna bolsa aydyn menki 2730 dan barlamda boldy. WI symbianlar uchin opera mobile bolya ina Opera mobile 11.sis

Dowamy »

871 8
Köneler, 7 years ago


Girip okanyna degmez

Salowmaleykim agzalar sagaman
otyrsynyzmy? Menem indi talyplara
sonky girishim kabir sebaplere
gora gitmeli bolyan aranyzdan.
Ertirde we talyplarda gowja wagtym gechyadi
kop gyzykly mowzuklanyn uchin
kop kop sagbolyn.

Dowamy »

991 16
Köneler, 7 years ago


Okamak, yazmak

Salowmaleykim agzalar kopden bari shu t.com gelemogam, temada achamok shu gun achayyn diydim, gowmy yagdaylarynyz? Hany arada ertekiler dunyasinde dushushuk belledi makestm agza diyip yzganttm agadan agentda eshtdin chynmy? Hany natdiniz gurrun berinda? Ya showsuz boldy? Wi yene-de bellemeli zat yokary okuw jaylara gechen talyplary gutlayan, gechme...

Dowamy »

686 4
Köneler, 7 years ago


Operahana

Onki opera minilemin linkleri ishlemeyan sebapli kopuniz mail agentda hayysh edipdiniz opera tapyp bermegimi, ina shu saytdan pes telefonlarada bolyan operalar barwww.vip.ulty.ru

Dowamy »

910 5
Köneler, 7 years ago


Operahana

Salam agzalar kopuiniz opera hayysh edipdiniz. Kopuniz bilyansiz onki operalar yene ishlanok kopusini ishletdik. Ashakda 3,4 operan linkini goymakchy

Dowamy »

1516 30
Köneler, 7 years ago


Sayt tazelendi

Salam agzalar gowmy yagdaylarynyz? Men onki saytym hacklandy kopuniz bilyansiniz. www.ilmyratw.imob.su indi www.vip.ulty.ru saytda!

Dowamy »

892 7
Köneler, 7 years ago


Opera mini 4.2

Essalowmaleykim adamlar kopuniz indi odnoklassnikada girip bilenzok ine size odnoklassnika, talyplara we bashga durli saytlara girer yaly tmcellda ishleyan opera mini. Versiyasy 4.2 gowja ishleya Opera mini 4.2. yakynda 6.5 ishlar yaly ederin nesip bolsa

Dowamy »

2160 46
Köneler, 8 years ago


Kicirak wap sayt

Salam talyplar.com agzalary kicirak sayty acdym siz bilen paylashayyn diydim.nullwww.ilmyratw.imob.su

Dowamy »

1241 21
Köneler, 8 years ago


K0mek gerek

Salam adamlar men taze agza mana gyssagly k0mek gerek gayrat edip kim bilyan b0lsa aydaysyna Dj Java Decompiler v.3.9.9.91 $u programan serial number gerek kim bilyan bolsa yazaysynda aydanyn ekiz ekizlap ogly bolsun onunden sagbolyn

Dowamy »

869 25
Köneler, 8 years ago