salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! şu gün aktiw agzamyz bolam makgushyň doglan güni, makguşjon yaşyň uzak bolsun, görjegiň gowluk bolsun, iyjegiň süýjilik bolsun! allajanyñ berenini ýaşa! iñ esasy zat uzak yaşamak däl-de, ýaşanja ömrüñi manyly ýaşamakdyr! goý her gün säher bilen dogjak gün saña rowaçlyk, şatlyk, üstünlik, bagt getirsin!

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir