onem belki kop gozgalan meseledir yone menem oz pikrimi aydasym hem siz bn pikir alsasym geldi. Internet aragatnasyk hem maglumatlar ulgamy yenede kan kan zatlarda durmusumuza girisen. Yone name ucindir ka oglanlar agende giryan yada mobimeeta giryan sen ibaly dal. Gije onikide agende giren bolsan sendenem bir namysjan gyz bormy. Yenede bir topar zat. Hazir kop oglan gyzlar dasary yurtda okayalar olaryn biri jigimiz biri doganymyz yene biri joramyz,klasdasymyz solar bn habarlasmak un chat saytlaryna girmekde name erbetlik bar. Men tanyslamyn biri internedin i harpyndan habarsyz gyz aljak diyip gurlapdi. Menem ony yza galak dusunjesi bn ayyplapdym. Yone seyle oglanlar bir ya iki dal olar kop. Yenede biri oz soygulisi bn agentde gurlesmek un gyza gylycdurdy diyip login acypdy nama gerek sol yada parolyny alyp kontrolda saklajak bolmak. Gyzam adam onam kellesi bar yuregi bar hazirki oglanlan kellesinde gyz profili ine seyle:masynyn pulyn yzyndan ylgap yoren akylsyz,agentde soygulsine biwepalyk eder derejede binamys,oynatgy, yenilkelle yenede bir topar sypatlandyrmalar

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir