Hop hop

bir adam ömrunde 1nji gezek paraşutdan bokup görýän eken. mun bökuşine aýaly bilen ogly seredip duran. aý gaýdypdyr kelemenläp, ýere patylap duşipdir, gymyldaman ýatyr diýýä. aýaly ogluna:
- bar oglum ylga seret, kakaň dem alýamy? ogly kakasynyň ýanyndan gygyrýa:
- eje kakama dem alýa welin kakamyň ýanynda dem alar ýaly dälä....
...

Dowamy »

1149 10
Köneler, 8 years ago


A,b,ç,d,e,ä

1).aa -a harpy. (aman-alma...)
2).bb -b harpy. (balyk-baba...)
3).çç -ç harpy. (çary-çekçeki...)
4).dd -d harpy. (dünýä-durdy...)
5).ee - e harpy. (eziz-elemek...)
6).ää - ä harpy. (äýnek-ädik...)
7).ff -f harpy. (firdöws-firuz...)
8).gg -g harpy. (gurban-gülgün...)
9).hh -h harp...

Dowamy »

2086 46
Köneler, 9 years ago


Talyplar.çom

ip-адрес: 208.113.134.246
по данным whois.isimtescil.net:
registration service provided by: registration
service provided by: www.isimtescil.net
contact: +90.2163299393

domain adi: talyplar.com
bitis tarihi: 25-jan-2012
kaydedilme tarihi: 25-jan-2007
domain durumu...

Dowamy »

1004 6
Köneler, 9 years ago