Ölümi ýatlamak

Eziz doganlar, älemlere rehmet bolup iberlen Muhammet (s.a.w) Pyýgamberimiz hadyslarynda aýdýar:
"Dünýewi lezzetleri ýatyrýan we i$däñizi pozýan ölümi köp_köp ýatlañ"
"Ölümi köp ýatlañ. Sebäbi ölümi ýatlmk günleri arassalar we dünýä baglanmakdan sizi alyp galar"(tirmizi)
Yslamda ýa$aýy$ b_n ölüm ic_icedir. Kuranda $eyle diýilýä...

Dowamy »

1331 28
Köneler, 8 years ago


Ýüregiñ gan içinde:

Köñül,ne i$ bitirdiñ, geldiñ, jahan icinde,
Galdyñ dünyä gamynda, yüregiñ gan icinde,
Abat d_p, el urduñ, düýbi weýran icinde,
Ten toprakdyr, eglenmez jöwheri_jan icinde,
Rüstem guma garylyp, galdy ýegsan icinde,
Sen olarnyñ ýanynda gelmez sen san icinde,
_
Dünýelik d_p ýügrer sen, tä iciñde dem bard...

Dowamy »

979 7
Köneler, 8 years ago


Söýgi duýgusynda çenden a$ylmagy

Söýginiñ döremegniñ esasy sebäplerniñ biri, gar$y tarapdaky ynsanda bar bolan gözellik we ajaýyplyklara duýulyan haýranlyk we hormatdyr(bu fiziki gözellik bolp bil$i ýaly gylyk-häsiyet gözelligi, ýada bularyñ ikisinñde bir ynsanda jemlenmegi hem bolp biler) Bu mähir we hormat beýleki tarapdan jogap tapanda, iki adamyñ arasynda söýgi bagy döreýär.

Dowamy »

2524 66
Köneler, 8 years ago