Erkek bilen gyz arasynda dostlyk bolup bilermi, ýada bu wakalaryň soňy pajygaly ýagdaýlara getirýärmi.(Boyfriend & Girlfriend) Ýada bu dostlykly gatnaşyk nahili araçäkde saklanylmaly. Hormatly oglanlar we gyzlar öz durmuşyňyzdaky dostlykly wakalardan gyzykly pursatlar we maslahatlaryňyzy almak umydy bilen

Köneler, Broker tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir