Gümür-ýamyr :) edaysek nadyar?

SAlam! Tema açmak bilen bosh sahypa etjekdim welin onumden"saklan dost:
ýazgynyň tekstini hökman ýazmaly, ýogsam kime gerek ol?!" diyen yazgy gyzyl renkde ( hat gara renkde yone arka fony gyzyl)çykaydy :) hany onda gelin gyzyklyja gurrenler edelin, emma gowne degishlik yok, hapa-payysh sozler ulanmaklyk yok( thanks in advance :) )

Dowamy »

4552 321
Köneler, 8 years ago


Mahribanlary begendirelin :)

***
Я приду к тебе во сне... А когда ты проснешься, мои горячие поцелуи будут нежно остывать на твоих губах...

***
Мы такие разные, но я мечтаю о том, чтобы мы были вместе!

***
Утром проснёшься и тихо откроешь глаза. И вспомнишь, что в мире есть сердце, которому ты так нужна!

***<...

Dowamy »

1425 43
Köneler, 8 years ago


Ak renk


Ak reňk, reň­kiň bü­tin­leý ýok­du­gy­ny aň­lat­ma­ýar. Bi­ze mek­dep ýyl­la­ryn­da mu­gal­lym­lar ak reň­kiň älem­go­şa­ryň ýe­di reň­ki­ni öz içi­ne al­ýan­dy­gy ba­ra­da aja­ýyp ha­ky­ka­ty gür­rüň ber­ýär­di­ler.

Biz gün­de­lik dur­muş­da bu hak­da pi­kir hem et­me­ýä­ris we köp­lenç ak reň­ke aý­ra­tyn bir bü­te­wi reňk...

Dowamy »

1992 59
Köneler, 8 years ago


Inlis dilinin taryhy

iň­lis di­li (eng­lish, the eng­lish lan­gua­ge) – ang­li­ýa­ly­la­ryň di­li (Ang­li­ýa­nyň we Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň res­mi di­li), ABŞ-yň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň (otuz bir şta­ty­nyň res­mi di­li), Ir­lan­di­ýa­nyň, Ka­na­da­nyň we Mal­ta­nyň res­mi iki di­li­niň bi­ri, Awst­ra­li­ýa­nyň we Tä­ze Ze­lan­di­ýa­nyň res­mi di­li. Ol Azi­ýa­nyň kä­bir d...

Dowamy »

1212 8
Köneler, 8 years ago


Gyz gabansa name etmeli?

salam :)sizden yene bir jorama maslahatynyz gerek, eger mumkin bolsa komek edayin?!
Ol:" menin bir halashyan yigidim bar. Biz birek biregi yurekden soyyaris, ola meni menem ony. Hatda ol oz soygusinin cyndygyny ynandyrmak ucin bize ejesini hem ugratdy. Biz adagly yagny adaglanan. ol talyp, yokary okuwda okayar, okuwdan dashary sowda bilen me...

Dowamy »

2468 50
Köneler, 8 years ago


Suratjyk


gowja suratmy? eger sizdede bar bolsa bash ustune

Dowamy »

1097 12
Köneler, 8 years ago


Name diyjek?

salam :) men hazir sizden maslaHat AHENinde bir zatlar sorajak. duyn kopden bari gormeyan joram bilen gorushdik, kafede otyrdyk, degishdik, gulushdik birdenem joramyn keypi gacdy. meenem name bolanyny, sebabini soradym ol" soygile gyyyyz... yadyndamy men soygulim bar diyyadim, Kerim. okuwdakak kop gurrun beryadima... ana shol indi biz sowushmeli...

Dowamy »

2108 53
Köneler, 8 years ago


Son defa

shu gun sonky gezek 12.12.2012. etjek arzuwlarynyz, aytjak zatlarynyz bolsa bash ustune

Dowamy »

1110 27
Köneler, 8 years ago


Bilaymeli zatlarTa­ra­kan­lar 250 mil­lion ýyl­dan bä­ri ýa­şa­ýan­dyk­la­ry­na ga­ra­maz­dan, hiç hi­li mu­ta­si­ýa (ösüm­lik­ler­de, haý­wan­lar­da tä­ze ala­mat­la­ryň duý­dan­syz ýü­ze çyk­ma­gy) se­ze­war bol­man­dyr­lar.

* * *
Kä­şi­riň reň­ki­ni ka­ro­tin (kä­şir­de, ýu­murt­ga sa­ry­syn­da, süýt­de bol­ýan mä­mi­şi-sa...

Dowamy »

3014 6
Köneler, 8 years ago


Terk etme meni

bilyan bu diyenlerim eyyam gic, ondada belki gaty gijem daldir, seni yzyna dolamagyn bir usuly bardyra... biz bile bolmana karar beremizde yadynda bolsa men dine seni soyjegime, senden ozga ta sana bolan soygum gutaryanca bakmajagyma soz beripdim. sana dushan gunum omrumin in bagtly gunidi. seni dashyndan soyup gor nace jepalary, azaplary cekdim....

Dowamy »

1581 43
Köneler, 8 years ago


* *Ça­ga ter­bi­ýe­si ba­ra­da­ky pä­him­ler* *Ça­ga­la­ra ün­dew däl-de, gö­rel­de gör­kez­me­li. Žo­zef Žu­ber.

Gö­rel­de ne­si­hat­dan çalt tä­sir ed­ýär.

S.Jon­son

Ça­ga­ny ter­bi­ýe­le­ýär­käň, go­wu­sy ony duý­dur­maz­lyk­dyr.

Ça­ga­la­ryň go­wy ta­rap­la­ry­ny gör­mek is­le­seň, ola­ry bagt­ly et.

...

Dowamy »

1755 35
Köneler, 8 years ago


Dürdäne setirler

Ýylgyryň – birden ertir giç bolaýmasyn.

Näçe az bilseň, şonça-da arkaýyn ýatarsyň.

Soňundan ökünmeziň ýaly ilki öküneniň ýagşydyr.

Hoşamaý sözden dänmek onuň ikilenç gaýtalanmagyny islemekdir.

Dawa ylalaşyk bilen gutarsa ýagşydyr.

Wranşteýn

Özüňe öwrenişdi...

Dowamy »

882 6
Köneler, 8 years ago


Haysy topary goldayanyz?

Türk­me­nis­ta­nyň ku­bo­gy­ny eýe­le­mek ug­run­da­ky bäs­le­şi­giň fi­na­lyn­da HTTU bilen ýurdumyzyň çempiony “Balkan” toparlary çy­kyş eder. Final oýny 8-nji dekabrda paýtagtymyzdaky “Aşgabat” stadionynda oýnalar. Duşuşyk 15:00-da başlanar.

Ýarym finalyň netijeleri:

HTTU–“Merw”: 0–0, 0–0 (pen. 4–3), “Şagadam”–“Bal...

Dowamy »

1703 70
Köneler, 8 years ago


Men garshy

salam hemmelere :) dine shu gun dal umuman alanda kop gabat gelinyan temalaryn biri " oglan bilen gyz arasynda dostluk bolup bilermi, ya bilmez?" kop eshidilyan jogabam yok elbetde bolmaz, ol name ucin bolmaz, elbetde bolar ondada nahili bolar, gaytam oglan-oglan, gyz-gyz dostlukdanam beyik dostluk bolar! adamlaryn pikir edishi yzda galyarmy? name...

Dowamy »

3354 150
Köneler, 8 years ago


Biderek temajyk

salam hemmelere, meni tanayanlara tanamayanlara, dayylara dayzalara, kabir mama-babalara, hemem yashajyk talyp we talyp dal gyz oglanlara (toist talyp sumaklara (shutka)- gaty gerekrak dal sozler.
gelin sozlemde harp yalnyshyp gulkinc etjek bolalyn : men sini soyyan. arasynda yalnyshlyk gidip diyilyara, ozunizem gulip galyanyza shonda :) han...

Dowamy »

1311 30
Köneler, 8 years ago


Yolbars soygusi

yolbarsyn soygusi
bir bar eken, bir yok eken. gadym zamanda tokay shasy yolbars bar eken. ol oz dowleti diyip atlandyryan tokayyny adalatly dolandyryan eken. gunlerde bir gun yolbars aw awlamana cykanda bir owadan ynsana dushupdur. bu gyz adam balasy dalde duran peri yaly gozelmish. yolbars gyza yuzlenip:" eyyy... dunyanin in owadan yaradyla...

Dowamy »

1380 26
Köneler, 8 years ago