Seni söýýänimi bilýäñmi sen

men dine seni söýýän janym

Dowamy »

2832 80
Köneler, 8 years ago


Taze institut

Turkmen dowlet nebit we gaz instituty

Dowamy »

1966 45
Köneler, 8 years ago


Doglan gunin bilen

essalowmaleýkim talyplar.comyn agzalary sagaman otyranmysynyz ýagdaýlarnyz gowy diýen umytda. ine bu gun hem ýagny talyplar.comda vipboy lakamy bilen tanalýan agzamyzyñ doglan güni.

dost ýashyn uzyn görjegin gowylyk bolsyn allajan beslän arzuwlarñy hasyl eýlesin. iliñe, ýurdyña, ene ataña, söýen ýaryña we dostlarña wepaly oglan bol

Dowamy »

1352 25
Köneler, 8 years ago


Mataclik

Salam dostlar mana sizin komeginìz gerek !!!!!
Men temalara surat goyup bilemok kyn gormeseniz manada owredayseniz

Dowamy »

818 5
Köneler, 8 years ago


(ýazgyt näme)

Salam hanymlar hemde jenaplar ýazgyt näme diyen sorag meni biynjalyk etya bu barada näme aydyp bilersiniz

Dowamy »

1332 49
Köneler, 8 years ago


Sheýle soygi bolup bilermi ?

Hemmelere salam mende bir sorag bar "bir bakyshda soygi dorap bilermi" ? Özem ilkinji goren wagtyn belki sizin aranyzda sheýle soyga dush gelenniniz bardyr

Dowamy »

1338 23
Köneler, 8 years ago