Agnostige yuzlenme

hormatly talyplar, sizden hayish etyan, shu tema tesvir yazmayinda, dine agnostigi chagyryan. gayrat edin dostlar. bu sizi sylamazchylykdyr oytman, bu prosda kopchuligin bolan yeri bokchulyk diyilenine unus tutup aytyan. hayisht etyan tesvir yazmayinda...

Dowamy »

2337 116
Köneler, 8 years ago


Haha

dostlar, bizdena ahyrzaman aylanyp gechdi oytyan, hichkime baranokmy entek... :)


amerikada yerin ashagynda bunkere gizlenipdir adamlar...

Dowamy »

1182 14
Köneler, 8 years ago


Sozler

in agyr gelyan zat, hormat goyyan adamynyzyn uytganini gormkdir

...

kawagt "Alla belany bersin" diyesiniz geler, emma yenede "entagem soyyan" diyersiniz

...

_garyplyk nache gun kaka,
_40 gun oglum
_40 gun sonra bayarysmy
_40 gun son owrensheris oglum

......

Dowamy »

962 5
Köneler, 8 years ago


Syr...

Tazelikde birzat owrendim, “yusup-zuleyha” dessanynyn asyl nusgasy bizin elimizdaki dal ekeni, ony yazan awtor dessanyny Yusup pygamberyn(a.s) bashyndan gechenleri gorkezmek niyeti bilen yazan dessanydygyny owrendim.

Bizin bilyan elimizdaki dessanymyz soygi hakda, ol yerde yusup we zuleyha atly iki shahsyn arasyndaky soygi gorkezilya...

Dowamy »

1893 22
Köneler, 8 years ago


Hayysh...

salowmaleykim hormatly dpstlar, tanyshlar. bir hayishym bar.
shu gunler gty ishim kop, we stresim kop. shon uchin adamlardan uzak durmaga synanshyan. emma shonda-da gownunedegyan adamlarym bolya. gechende bolsa bir dosdumyn, men uchin gaty yakyn adamynyn gownune degdim oytyan. ol sheyle gowy adam, ozem gaty vepaly. men gaharyma ona yalnysh...

Dowamy »

999 13
Köneler, 8 years ago


Ey way...

Hudayjaaaaan, hany men temam???!!! Oye yadap-yadap zordan yetdim, iñ bolmanda 1 adamyn gownune salan yaramy dermanlandyryn oydup jogaby gorjek bolsam, jogap beylede dursun, teman ozi yoga. Hany meñ otunch hatym???!!! Admin dost???

Dowamy »

899 4
Köneler, 8 years ago


Bagtly, bayramchylyk gunun bilen...

Bayramchylyk, bayramchylyk name, bayramchylyk sozinin manysy name diymekka. Men pikirimche adam ichindaki shatlyk, shadiyanlyk duygusuny ichine sygdyryp bilman ol duyga at beresi gelip, shol duygynyn adynda “bayramchylyk” diyip goyupdyr. Durmushda sheyle gunler gaty kop, doglan guni bayramchylygy, toy, dini bayram, dowletin bellan bayramy… sanasan...

Dowamy »

2104 61
Köneler, 8 years ago


"nurnama"(1,3,4 sah.)

Owal alla tagala nury anhezret sallahu aleyhi wessalamy alla tagala 18 mun alemden we adamdan on yaratdy.nury anhezret sallallahu aleyhu wessalam bashyny sejda goydy.dunya terbiye beriji huday aytdy:ey menin nurym we ey menin habibim,ey menin bendam! Seni dosty muhabbetin-den yedi derya yaratdym: birinji derya ylym,ikinji derya hem hilm,uçinji dery...

Dowamy »

874 8
Köneler, 8 years ago


Bolan vaka...

gaty uzyndyr, yaltanman okap, shahyslara baha bermeginizi hayisht etyarin, olar hakdaky pikirlerinizi bilesim gelya. bolan vaka, yone menzetme shekilinde yazdym.


Yillardan 1941-di, gazaply sovesh bashlapdy, germanyanin gana doymadik fashistleri adamchylygy yatdan chykaryp onune gelen hemmekimi gyrmana bashlapdy. Olar chaga g...

Dowamy »

1211 6
Köneler, 8 years ago


Aramyzdan hormat goyyan shahsyma...

Bir soz bar, “gozellikler tartyshylmaz” diyip, bu herkimin ichki dunyasinin ayry-ayry gozelliklerden hoshal bolyandygyny gorkezyar, habar beryar. Emma sheyle gozellikler bar, olar hemmekim uchinde gozel bolyar. Sheyle gozelliklerden biride hakygyzda jemlenipdir. Pikirimche, ol shu saytdaky yekeje hakykygyz. onun yazan temalaryny, beren jogaplaryny...

Dowamy »

1987 81
Köneler, 8 years ago


Duyshum...

Salam!!! Jemal, arada duyshume giripsin, mana “Aga men sana garashdym, yone senden habar bolmady, men alachsyz galdym, men shu wagt islemeyan adamlarym bilen, men barde ezyet chekyan, men gidesim gelya. Hachan gelersin, uzaklara alyp git meni, senin prensiplerin bar, bilyan, yone sen soygin uchin ol prensiplerinden yuz ovurjekdigini ynanyan, senden...

Dowamy »

1418 34
Köneler, 8 years ago


Durdaneler...

ammara girman, meydanda hasylym bar diyme.
halk arasyna goshulman, hayirly perzendim bar diyme.
bashyna bela gelman, vepaly gelnim bar diyme.
miras bolunman, hayirly doganym bar diyme.
agyr gun gorman, vepaly gelnim bar diyme.

...

yashamak sabyr etmek, soymek ynanmak, ve shuny unutma, ka vag...

Dowamy »

974 7
Köneler, 8 years ago


Kerim agadan...

kerim agany gaty gowy goryan, gaty gowy yazya, paylashasym geldi, esasanam ugruna janimi feda etjek dosdum, okasym gelya diyipdi, shona ve size yetirip bilenlerimi yetirmek isledim...


Owadan gyza

“Owadan sen,
Owadan sen,
Owadan...”
Bu aýdym ýaňlanýar he säher,her
şam.
Ýöne bu...

Dowamy »

1465 12
Köneler, 8 years ago


One tarap bir adim...

bir nakyl bar,"herkimin oz gaygysy, kel gyzyn ar gaygysy". gechende biri bilen gurleship otyrkak, men shu temany gozgadym, ol aytdy, sheyle bolmaly diydi, oz gaygyny etmeli diydi. emma men on bilen ylalashamok, men bilyan kabir zatlarymy paylashasym gelya...

belki tanayansynyz, Brian Tracy. ol konferans beryar, nadip pul gazanmaly, n...

Dowamy »

1043 8
Köneler, 8 years ago


Baylyk name???

baylyk name???

Dowamy »

1347 34
Köneler, 8 years ago


Oraza

mubarek oraza ayi, senem sonlanyp baryan, sana uly minetdarlygymy aydasym gelya, senin sayanda elim bosh durmady, bir beyla, bir eylak ylgatdyn bizi, agzachar gurnatdyn, adamlara hyzmat etdirdin, ve manada gaty gowyzatlary gazandyrdyn, adamlaryn konluni, taze dostlary gazandyrdyn, taze yerleri gezdirdein, yatlap sonuna yetip bolmajak yatlamalar gal...

Dowamy »

760 6
Köneler, 8 years ago


Otunch...

hormatly dostlar, arada bir tema achypdym "dykgat" diyip, gordum, halamansynyz, manada bosh diyipsiniz, gownunize degenbolsam otunch sorayan, yone men hichzat etmedima, men dine bir oglanyn etjek bolyan ishini aytdym, saklajak bolyanlygymy aytdym... yalnysh zat yazanbolsam otunch sorayan, bagyshlarsynyzda...

Dowamy »

998 18
Köneler, 8 years ago


Bagyshla...

ayyuzli, bagyshla, mana yazma diyenligin uchin sana yazyp bilemok, gatygorensin diyip pikirem edemokdym, gurleshesin gelenokdyr diyip pikir edip yordum, yalnyshym bolandyr, otunch sorayan, sorry, insanlik hali, sen psihiyatra...

Dowamy »

1346 33
Köneler, 8 years ago


Dykgat...

bir tanayanym bar, ol internetden gowy bashy chykyar. arada men kompumda oturyp, istorya seredip gorupdir, talyplary gorupdir, indem tutdy, men shol saydy yapjak diyip zordan yapma diyip hayisht edip yenede yuz donderyan, iki-uch sagat oturyp, yenede yapjak diyip tutyar. name uchin diysem, okap gorupdir, bir birlerine sogup yorler diyya, ay obshem...

Dowamy »

1143 18
Köneler, 8 years ago


Adam ve doganlary...

birinden dinledim...

adam gabra gidende, ony uch dogany sonky yoluna ugrada, birinji doganynyn ady baylykdyr, ikinji doganynyn ady garyndashdyr, we in uly doganynyn ady imanydyr, ol doganlaryndan 2 si yzyna gayday, dine biri in uly dogany onun bilen galar, birinji dogany, sen men yanymda wagtyn, men sen bilen bolaryn, emma sen menden...

Dowamy »

801 2
Köneler, 8 years ago


Soygi...

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/318745_448805391826123_1507518003_n.jpghormatly gyzlar, ozlerinizi bazarda, magazinlarda reklama etseniz, eshiginizi, figuranyzy, gylyk-hasiyetlerinizi... ay yenede birtopar zatlarynyzy halamayan oglan kop bolar. halasada, az vagtdan son bashga bazarda duran gyzy...

Dowamy »

2001 65
Köneler, 8 years ago


Hayisht...

hormatly dostlar, we gyz doganlar, kim bolsa bolsun, adamy yazgarmajak bolalynda, gelin diyilip achylan tema yaman janym yandy, kim bolsa bolsun, bashga birinin ayiby usdunden gurlemek gowy dal. bir waka bar, yadyma dushenini aydayin...

bir gyz, onune gelen gunani arkasyna gechirman hemme edip bilen gunasini etya, indi ondan nam nys...

Dowamy »

2146 58
Köneler, 8 years ago


Usdunlik

Salam oglanlar we gyzlar, men bir zady goz onunde tutasym geldi, shu sayt talyplar.com diyip gechya, yone barik dine talyp giryan daldira. shonun uchinem, ahli talyplara okuwlarynda usdunlik dilasim gelya, bu birinji, esasy bolsa, ahla taze boljak talyplara egzamenden gechmegin nesip etmesini dilasim gelya, hemmanize usdunlik, zehin achyklygy, we A...

Dowamy »

905 5
Köneler, 8 years ago


Halkyn yalnyshlygyndan biri...

okayan yerimde garyndashym bar, onun chagalary turkmenistanda 1 gezek bolup goren oglanlar. olaryn oyune myhmanchylyga baranymda ogullary "biz "arsary" bolyas gerek, men sheyle bilyan" diyya, menem prosda ay howwa diyip temany uytgetdim.

in yigrenyan zadym sen arsary diymeleri, men arsary, howwa, ona garshy dal, yone men arsary b...

Dowamy »

1473 20
Köneler, 8 years ago


Dogrumy ya yalnysh???

Bilyanizmi dostlar, olum hemishe yenyar, shu gune chenli olumi yenen yok, onun bilen goreshen adam ozuni ejiz dushuryar, olum hemishe yenyar. Alladan sonra shu dunyade ikinji guychli zat olum barmyka diyyan, sebabi hemmezat olyar, menem olyan, dosdumam, ejemem-kakamam, dogan-garyndashlar, tanysh-natanysh... we sorag men pikirmche olumden son nira g...

Dowamy »

2029 27
Köneler, 8 years ago