Essalavmaleykum hormatly we mähriban agzalar. Beren soragyma "bu oglan öýlenmäne howluýarow" diýip pikir etmän. Ýa$ bolamsoñ gyzyklanýan. Mümkin bolsa pikiriñizi ýazsañyz, sizden ho$al bordym. Öýlenmek üçin nämeler gerek?

Köneler, leonardoo tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir