Hadys...

“Yedi şey gelmezden önce hayırlı amelleri
işlemeye devam edin, neyi bekliyorsunuz?
Her şeyi unutturacak yoksulluğu mu, azdırıp
saptıran zenginliği mi? Bedeni ve tüm güçleri
bozan hastalığı mı? Bunaklık meydana getiren
ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü?
Yoksa gelmesi beklenen Deccâl fitnesini mi?

Dowamy »

1020 6
Köneler, 7 years ago


ES SABUR İsmi İle Hakka Münacat.

ES SABUR İsmi İle Hakka Münacat.
Ulu devlet senin Yârab, kullara devlet verensin,
Münkîr olanlara bile, lütfedip nîmet verensin, Azgınlara
azâb için,asla etmezsin istical; es-Sabûr'sun yâ İlâhî,
tevbeye mühlet verensin... Yârabbi, Bir anda yok
etmeye, kahretmeye varken gücün, Yoktur
yarattığından alınacak ö...

Dowamy »

862 2
Köneler, 7 years ago


Wesweseler kalbynda imany sondurmesin, sen olumi oldurgin ol seni oldurmesin...

ey gul etme dunya nazi kyl namazyny,
sonra kylarys dyenin duyn kyldyk namazyny...

Dinde zorlama yokdyr, ynsan huyrdir elbetde,
Islese dunyade yanar islese ahyryetde,

Allahdan gorkana olum yar geler,
olumden gorkana dunya dar geler,

Rutbe bar yazilar mazar dasyna,
zaman yelleri...

Dowamy »

708 2
Köneler, 7 years ago


Kalplerin Keşfi - Allâh'a itaat. O'nu Sevmek, Rasûlunu sevmek.

Kalplerin Keşfi - Cennetin Vasıfları ve Cennetliklerin dereceleri.

Ya Allah'a baş eğer, hiç kime eğmersin;
Ya herkimee baş eğer, hiç bir zada değmersin.

Ynsan dogurdanam sapyk yaman, ona bir gowulyk owredesin gelse yuzuni owurya yza, biz size erbetlik isleyasmi, Hoşgeldiň Ramazan... atly temada biri dine gowun u...

Dowamy »

1037 1
Köneler, 7 years ago


Cumanin Fazileti...

Selamun Aleykum doganlar, sagaman turdynyzmy, Musulmanlarda bayram gun bolan Jumanyn we Juma namazynyn peydalaryny size yetirmekci, yone turkce, eger dushunmerin diyseniz seslisini dinlap bilersiniz peydasynyn degjegine ynanyan...

093. Bölüm - Cuma'nın fazileti (6,26 MB)

Cum'anin Faziletleri.

Bilesin ki...

Dowamy »

960 0
Köneler, 7 years ago


Hoshgeldin Ramazan

Hz. Ali RadiAllahu Anh’dan hadysa gora Peygamber Aleyhisselam buyurdu: 1.gije Tarawa okanlar eneden yany bolan caga yaly gunaden paklenerler. 2.nji gije Tarawa okanlaryn Allahu Teala ata-enesini maĝfiret kylar, eger musulman bolup oten bolsalar. 3.nji gije Tarawa okanlara bir perishde belent owaz bilen aydar, amallarynyzy halys Allah(c.c) ucin k...

Dowamy »

1180 7
Köneler, 8 years ago


Banlemeli barny

ey yurege dushdinizey tur diydiniz acko diydiniz, nika diydinz yuzuk diydinz, okara idl zadam yok kan, sonkularda bilvermeli, onkiler govdy bary saydy tashlap gitdi caga beynliler geldi eserim diya poemam diydi, dinleyan okoyanam yok ozlerinden bashga, birzat diysemem ishin bolmasyn diya, heley shapbadyny bersen aglar oturar yanynda dalda, agzyndan...

Dowamy »

1741 51
Köneler, 8 years ago


Iki rekat namaz

Rovayata gora: Jebrayil aleyhisselam yaradylan wagty ozune seretdi, Hüsnü Jemalynyn ve Nuranalygynyň şukranasy bolup iki rekatlyk namaz kyldy. otuz mun yilda bitirip diydi ki: "Ya Rabbi, menin yaly amal eden gulun barmydyr" Hak Tagaladan hitap geldiki: "Ya Jebrayil, ahyr zamanda bir taypa geler, az wagtda iki rekat namaz kylarlar, kalb meshguliyeti...

Dowamy »

892 2
Köneler, 8 years ago


Ayatul Kursi*(hakykat)

Esselamu Aleykum doganlar, Kuran ayatlarnyn soltany bolon Ayatul Kursi hakynda eshden hakykatymy gurrun bermekci...

rochdale shaherinden bir musulman gyz, gican yary jaylaryn arasyndaky bir kici catrykdan gecip baryarka bolon wakany gurrun beryar, shol wagta goloy ol gyz oyine gaytmak ucin kollejden cykypdyr, gyz dasharda eyyam garan...

Dowamy »

3438 9
Köneler, 8 years ago


Ayat.

Selamun Aleykum, ayat okamany ogrenmekci, haysy ayatlar okalyar, bildirayseniz sizden mun razy bolardym, yada link goysanyz... shuwagt Allah(c.c) razy bolsun...

Dowamy »

826 3
Köneler, 8 years ago


Pygamberlen taryhy...

Esselamu Aleykum talyplar... bir hayshtym bar, bir ymamym "pygamberlen taryhy" dyen kitaby bolmaly nirden tapyp bolorka, ilki ony arapca yazan bolmaly, sonom turkmenca terjime eden bolmaly...

Dowamy »

1568 6
Köneler, 8 years ago


Hz.Adem

Selamun Aleykum doganlar...

Hany Rabbin meleklere, "men yeryuzunde bir halife yaratmakcy" dyipdi.

Melekler "otayda bozguncylyk etjek, gan akytjak birini yaratjakmy", "beyle bolsa biz seni, öwüp dowamly beyik tutyarys"

Allah(c.c) "men sizin bilmeyanlernizi bilyarin"
Allah(c.c) Adam ata butin atlary...

Dowamy »

957 0
Köneler, 8 years ago


Namaz...

Selamun Aleykum mahrivan doganlar-doslar... ilki bilen otunch sorayan, goyan erbet suratlarym hakda, gaydyvam goymajaklygma, yslamy dine govylyklar bilen dshundirmane soz beryan, admin kaka gayrat edip shol temamy pozayda, erbet suratlar goyupdym... shuwagtdan sag-bol...

Dowamy »

1308 9
Köneler, 8 years ago


Allah(c.c) gazaby...

Selamun Aleykum mahrivan doganlar dostlar. bilshiniz yaly namaz okamaklyk, Allah(c.c)'a garshy chykmakdyr, shonun ucin wagtynyz barka howlugyp howlugyp namaza bashlan... kim bilip dur belke erte gic bolar...

Dowamy »

2249 20
Köneler, 8 years ago


Haysy baydak...

Esselamu Aleykum mahrivan doganlar...

Dowamy »

1159 11
Köneler, 8 years ago


Namaz kylmayanlar...

Esselamu Aleykum doganlar-doslarym, cumanyz mubarek bolsun...

bir ynsan colde yeke ozi gidip baryaka, iblis ynsan keshbine girip, yzyndan gidyar, yanyna baryp yol doslugy teklip edyar. ynsan bln sheytan yollaryna dowam edyakaler, wagyt bir cene baryar, agsham bolya, gun batya, gundiz bolya, gun dogya, seytan seretse ynsanda ne irden,...

Dowamy »

990 7
Köneler, 8 years ago


Elhamdülillah...

Esselamu Aleykum doganlarym, mysal alynjak gaty kän barka, bizi yaradany untman oňa şükür edelin, hamd edeliň, ony razy etmane çalyşalyň...

somali'de çagasy açlykdan ölen bir enäniň çagasyny mata sarap, gujaklap barşy, eger takady yetse ony jaylamana baryaka çekilen surat...somalide aclygyn gurbany...<...

Dowamy »

1031 7
Köneler, 8 years ago


Kapyr...

kapyrda natjek, sen bu dunyade nahili yashanyn dal, sen bu dunyade nahili avray gazananynda dal, sen bu dunyade kim bolanyndada dal, esasy zat rebbini razy etmeli, namaz kylmaly, ine bu zatlar illerin sheytanyn gepine gidip gynansakda gaty kan kishinin basharmayan zady, herkim bilyandir gayra dinler bizin topraklarmyza oz daplerni dessurlarny ekdil...

Dowamy »

1197 19
Köneler, 8 years ago


Haçana çenli...

Haçana çenli...

Dowamy »

928 3
Köneler, 8 years ago


*cumanyz.mubarek.bolsun*

Esselamu Aleykum mahrivan dogananlarym dostlarym, jumanyz, beryan sadakalarnyz kabul bolsun, ahyryetdede movlam kitaby sag tarapyndan berlenlerden eylesin, jenneti firdevste hem jemalyna nayl bolmak, dilegi bilen movlam ashabil yemin'lerden eylesin, enşallah...

*Es sabru miftahul ferec*

Dowamy »

898 8
Köneler, 8 years ago


*dostlyk*

Esselamu Aleykum mahrivan talyplar, talyp daller, kellamde sheylerak bir sorag chykdy:
sizin pikrinizce "biri ucin yashamak"yn manysy name, durmushunyzda kimem bolsa biri ucun, shonun ucin yashap gordunizmi...

durmuşyňda ugrunda ölüp biljegiň däl, ugruňda ölüp biljek dost gözle...


untmazlyk dilegi bilen...

Dowamy »

864 5
Köneler, 8 years ago


*steam*

Salam mahrivan döganlarym, sag-aman ötyrmysynyz, kim bilya steam naili göyulyaka, ovredayseniz...

Dowamy »

810 4
Köneler, 8 years ago


*soгag*

Es-selamu aleykum mahrivan doganlarym, ozuma rap dinlamok yone, doslarym soroya evrika birinin adymy namemi ya ol bir grupban adymy, bilyanin bamy komek edayseniz;)

Dowamy »

1033 9
Köneler, 8 years ago


*tm.data.yok*

Esselamu aleykum mahrivan doganlarym, name etsenkam yurdyma data yok, men etmeli ishlem kan, baryp oydakileri goresim gelya, itim ramil'i;) karoce oyun edyan samba gatnamaly tejende, ay oyun edyan yone name etse bolarka ya ucinji race acylarmyka:(
*russya-->tm*

Dowamy »

868 3
Köneler, 8 years ago


Pilav;)

ES-Selamu Aleykum ve berekatullahu mahrivan doganlarym, palav bishirip bilyanin barmy aranyzda, naili bishirilyar, aytsanyz hoshal bolardym;) sagbolun, Allah(c.c) razy bolsun...

Dowamy »

842 3
Köneler, 8 years ago