Ozuni soy!

Ozuni sheyle bir soy, ol omrun in elyetmez, in arzyly arzuwy bolsun. Oz-ozune buysan hem-de ozuni golda. Oz durmushuna degishli peydaly etsem-goysamlaryn sanawyny yandepderchane bellap goy. Ony hali-shindi gozden gecir we tazelikler bilen baylashdyryp dur. Sizin bedeniniz sizin durmushynyzyn bezegi dal-de, guralydyr. Onun siz uchin gundelik bitirya...

Dowamy »

860 11
Köneler, 8 years ago


Soygi

Sen adam, sen hemme zady basharmaly, gowy yashamagy, pullylygy, beyik bolmagy, söyülmegi basharmaly.
Gowy yashamak ucin pully bolmagy, pullanmak ucin dilliligi, dilli bolmak ucinem pikirlenmegi,,,
beyik bolmak ucin pese seretmegi, soyulmek ucin soymegi BAshARMALY. SoyuLMEK uCIN soyMEGI....

Soygi - sen jadyly bir zat, se...

Dowamy »

755 4
Köneler, 8 years ago


Basharman!

ýiten dek aňymdan asmanyň aýy,
näzlim, seni unutmany başarman,
elimden giden dek perileň taýy,
söýdüm seni, unutmany başarman!

eden arzuwlarmy ýele galgadyp,
umydymy ummanlara bagladyp,
hakdan söýen ýüregimi agladyp,
söýgim seni, unutmany başarman!

daglardan, düzlerden gözlän...

Dowamy »

886 6
Köneler, 8 years ago


Salam agzalar

Salam hanymlar hem jenaplar! Men sizin arañyzda taze. Meni kabul edermisiniz?

Dowamy »

1340 63
Köneler, 8 years ago