Salam talyplar.comyň gadyrly agzalary ertiriňiz haýyrly bolsun! Ine bu gun daň bilen anewe çakylyk geldi tejen şaheriniň waýenikomadyndan.
Dekabr aýynyň 6-syna gitmeli indi nesip bolsa belki anewden goni gulluga gidibermegimem ahmal belkem talon berip yzyma göýbermeklerem ahmal. Bu blogy hem duýdansyz gidibermaýin diyp galdyrdym. Gitsemem galsamam habardar edern mumkinciligim bolsa. Janyňyz sag bolsun saýtdaşlam durmuşymyň iň bir gowy suýji gunleri sizler bilen geçdi. Nesip edenden 2ýyl gulluk borjymy ýerine ýetirip geleýin...

Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir