📢Giç ýagşy talyplar.comyň gadyrly agzalary!!!
Ilki bilenä hemmejaňe sagbolsunymy aýdasym gelýa, esasanam ukularyndan galyp düýn konferans sebapli giç ýatandyklaryna garamazdan 📞 jaň edip doglan günimi ýatdan çykarylmajak günleriň birine öwürendikleri uçin 🔽
📣Ahmedik_97
📣Enesh (myhmanymyz)
📣Black wolf
📣Xiweniya
Size minnetdarlygymy bildirýan!!!
Meniň uçin garaşylmadyk sowgat boldy🎁🎉 Sagboluň sylagyňyza

5.12.2021ý 1:00
Gijaňiz rahat bolsun!

Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir