Root nadip goymaly?

Telefona root goyjak bolyan yone prawasyny bilemok. Haysy programmada goyup bolar? Bilyanin bolsa doly gurrun berayin?!

Dowamy »

110 5
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 weeks ago

Ishleyan vpn aydayynda hayysh.

Please.

Dowamy »

206 3
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 2 weeks ago

Komeginiz gerek!

Google'da akaunt achjak bolsam nomerimi sorap dur. Yazsam "Bu nomer oran gezek ulanyldy" diyip dur. Nomerimden on hem kan gezek akaunt achypdym, yone olary haizr pozdum. Indi nomerimden akaunt achup bilmermikam nomerimden?

(Yany bir kan sozleri yalnyshyp yazypdyryn. Men dal-de klawiaturam. T9 rezhimi ishlap duran eken, turkmenche yaz...

Dowamy »

129 3
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 2 weeks ago

TrustORG, hany sen adalatyn?

Kopimizin bilshimiz yaly TrustORG meni ayyplap Prokrotura berjek boldy. Indi trusta soragym:
"Men payhaslydan kop yureginize dusyanje yigit

Men gotume sikdiresim gelya son ucin sheydip yureginize dusyan sikayin meni

Täzelikler, Payhasly tarapyndan 10 hours ago"

TrustORG, goryanmi shu blogy? Hany s...

Dowamy »

279 244
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 3 weeks ago

Salam agzalar

Salam agzalar gowmysynyz
Bul nik menin gurlesyanimin niki ozumin nikim yok bul saytda agza bolUp bilemok

Dza gurbansoltan eje etrapdan kimler barBy:N

Dowamy »

169 7
Sorag-jogap, #Yigit tarapyndan 3 weeks ago

VPN

Olow vpn isleman galdy sizdedemi haysy vpn isleyar dostlar aydayyn

Dowamy »

208 5
Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 3 weeks ago

...

hany ýatmadyk barmy?

Dowamy »

364 29
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 3 weeks ago

Detjal barada kim name bilyar

Her kim oz pikirini paylasaysyn, menne turkce 10 minutlyk wideosy bar wn yazmaga yaltanyanda

Dowamy »

364 9
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 3 weeks ago

Please...

Hemmejäňize salam!

Mn şu daşary ýurt nomerden imo acc açjak bolýan wolin hiç orginal arassa nomer tapyp bilemok, hemme proglary barlap gördüm, hemme saýtlara girip gördüm... Ýöne arassaja nomer tapmadym. Ol tapan nomerlemem öň imo açylan eken... Özä-rä bar bolmaly bir gowja prog ýa-da saýt... Bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň... Pleasee.....

Dowamy »

313 11
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 4 weeks ago

Halypa ýene açylarmyka..?

Suratda

Dowamy »

379 13
Sorag-jogap, Mr.WriTer tarapyndan 1 month ago

Komek

Mac adresden telefonya-da kompyuter digini bilip bolmazmyka wifi bir kompyuter girya bloklajak welin haysydygyny bilemok mac adreslerden barlap gorjekdim

Dowamy »

260 13
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 1 month ago

🥞🍵

Essalamualeýkum oňatmy jan saglyklaryňyz

Dowamy »

173 5
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 month ago

Talyplar

Salam orta mekdebiň talyplary we mugallymlary ertir okuw barmy?


Diýen soragyň jogabyny kim bilýä?

Dowamy »

194 4
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 1 month ago

Logika, "Howa maglumaty"

Eger gije sagat 12'de gar yagsa, yene 96 sagatdan Gun chykmagy mumkinmi!?

Oylanyn...

Dowamy »

248 5
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 1 month ago

Kemçilikdälde yetmezçilik.

Yüzlenme: Talyplar.com-a
Salam...
Okap halan mowzukalryny bir yere jemlar yaly funksiya goşaysanyz... “Halanlarym” diyip yada başkaja atlandyrsanyzam. Köp adamyn işine yararmyka diyyan.

Dowamy »

210 10
Sorag-jogap, Tagiev tarapyndan 1 month ago

...

Ata Atajanowyň - Öz tanyşlarym we Nurygylyç Hojageldiýewiň - Bagyşla ýarym — atly kitaplary gerekdi...
Haýsy saýtda barka şu kitaplar?

Dowamy »

147 1
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 1 month ago

Logiki soraglar

1.Italiyanyn gornukli saheri Winesiyanyn restoranlaryndaky ofisantlar bir elinde patnos goteryan bolsa beyleki elinde suwly oyunjak pistolet goteryaler. name uçin?
2.2 sany shem berilyar. 1 sem yarym sagatda yanyp gutaryan bolsa, 2 shemi ulanyp 15 minutda yanyp gutaranyny geçenini nadip bilmeli?
3.Biliard oyununyn 8nji shary nahili re...

Dowamy »

489 31
Sorag-jogap, broken heart tarapyndan 1 month ago

?????

Подтверждение отправлено Введите код, который мы отправили вам на номер, оканчивающийся на 6937.
Instagram akkauntym ishlänok iki hepdeden bäri :( Gelyän kodam yok
Kömek edäyiň PLEASE!!!
Täze akkauntam döredip bolanok :/
Däliretdi şu gyrandegen nähili dushuniksiz zaday :/ mamasyny kowalayynyň zady blä😒😒😒

Dowamy »

190 6
Sorag-jogap, Manikarnika tarapyndan 1 month ago

Durmushdaky in gyzykly wakalarynyz

salam agzalar
aranyzda bardyr. dumushynyzda yadynyzdan chykmajak gyzykly gulkunc wakalarynyz bar bolsa yazayn.

mende hijem yadymdan cykmajak gulkunc waka, okuvchy wagtym himiya sapakdan gacyp, ertesam mugallymdan gep eshdenim. ve halayan yigidimin esigine kofe guyanym 😂

Dowamy »

435 9
Sorag-jogap, Lelia.M tarapyndan 1 month ago

Rep batl..

Harasat vs DarKray haysyny saylayanyz.
Harasat DarKray musdaklary yazyn
👍👍👍👍👍

Dowamy »

261 6
Sorag-jogap, #Yigit tarapyndan 1 month ago