Dunyade ilkinji postcard möhüri(ştampy,peçady) nirde oýlanylyp tapylyar we näçenji ýylda?

Agzalar gaýrat edayin bilyan bolsanyz.
Oninden sag bolun

Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir