Mars şokoladlary ekologiýa taýdan arassa kagyz gaplamalarynda satylar

Azyk önümlerini öndürýän Mars öz meşhur şokoladlary üçin plastmassa derek kagyz gaplamalaryny ulanyp başlar. Mars Incorporated bu maglumatlary Metro neşirine tassyklady.
ompaniýa gaplamalaryň ekologiýa taýdan arassa boljakdygyny nygtaýar. Häzir bar bolan ähli mümkinçilikler öwrenilýär, ýöne Amerikanyň Tesco dükanlarynyň zynjyryndaky müşderil...

Dowamy »

161 0
Täzelikler, 11 months ago


Dubaý jemgyýetçilik ulaglaryny 2050-nji ýyla çenli ekologiýa taýdan arassa etmegi meýilleşdirýär

Dubaýyň Ýol we ulag edarasy (RTA) emirlikdäki ähli jemgyýetçilik ulaglarynyň 2050-nji ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylarynyň nol derejesini gazanmagyny göz öňünde tutýan strategiýany kabul etdi. RTA-nyň habar berşi ýaly, strategiýa kömürturşy gazy zyňyndylaryny 10 mln tonna azaltmaga we häzirki görkezijiler bilen deňeşdirilende tas $9 mln tygşytl...

Dowamy »

179 0
Tehnologiýa, 11 months ago


Fantaziýaçy-ýazyjy emeli intellektiň kömegi bilen dokuz aýda 97 kitap ýazdy

Ylmy fantastikanyň awtory Tim Buşe emeli intellekti kömekçi hökmünde peýdalanyp, dokuz aýda 97 kitap ýazdy. Ol öz eserleriniň 574 nusgasyny satyp, tas 2000 dollar gazandy diýip, knife.media habar berýär.
Onuň “Emeli intellekt bilimi” toplumyndaky her bir kitap 2000 – 5000 sözden ybarat bolup, olar doly derejeli romanlara garanyňda esselere h...

Dowamy »

138 0
Täzelikler, 11 months ago


Zidan arap kluby bilen 150 mln dollarlyk rekord şertnamadan ýüz öwürdi

Foot Mercato neşiriniň habar berşi ýaly, ýakynda ispaniýaly tälimçi Rudi Garsiýa bilen aýrylyşan “Al-Nasr” klubunyň ýolbaşçylygy Madridiň “Realynyň” öňki tälimçisi we taryhyň iň gowy futbolçylaryndan biri Zinedin Zidana rekord teklibi – jemi 150 mln dollara 2 ýyllyk şertnama hödürledi. Eger Zidan bu şertnama gol çekmäge razy bolan bolsa, onda futbo...

Dowamy »

197 0
Sport, 11 months ago


Pariždäki Olimpiada – 2024 wagtynda bir gezeklik plastik önümleri gadagan ediler

Fransiýanyň paýtagtynyň häkimi Ann Idalgo 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlary wagtynda şäherde bir gezeklik plastik önümleriniň ulanylmagyny gadagan etmegi wada berdi. Çäklendirme plastik çüýşelere, bulgurlara we beýleki predmetlere degişli bolar. Bu barada plus-one.ru habar berýär.
“Biz Olimpiýa oýunlaryny bir gezekl...

Dowamy »

184 0
Sport, 11 months ago


Leonardo DiKaprionyň portreti auksionda 1,3 million dollara satyldy

Fransiýanyň Gök kenarynda bolan 76-njy Kann kinofestiwalynyň çäklerinde söwda geçirildi. Bu haýyr-sahawat auksiony bolup, ähli girdejiler adamyň immunitet ýetmezçiligi wirusy bolan adamlara kömek üçin iberiler diýip, thecity.m24.ru belleýär.
Häzirki zamanyň iňlis suratkeşi Demien Herst tarapyndan döredilen Leonardo DiKaprionyň portreti üçin...

Dowamy »

160 0
Täzelikler, 11 months ago


Tesla Model Y dünýäde iň köp satylan awtomobil boldy

2023-nji ýylyň birinji çärýeginde Tesla Model Y elektromobili ähli awtoulaglaryň arasynda dünýäde iň köp satylan model boldy. Bu barada “The Verge” neşiri habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.
Maglumatlara görä, ilkinji üç aýda Tesla dünýäde 267 müň Model Y satdy, bu bolsa geçen ýylyň başyndaky satuwdan 69% köpdür. Ikinji orunda 256,4 müň...

Dowamy »

186 0
Tehnologiýa, 11 months ago


Amerikaly Krauzer ýadro zyňmakda täze dünýä rekordyny goýdy

Amerikaly ýeňil atletikaçy Raýan Krauzer ýekşenbe gününe geçilýän gije ýadro zyňmakda dünýä rekordyny goýdy. Üstünlik Halkara ýeňil atletika federasiýalarynyň assosiasiýasynyň Los-Anjelesde geçirilen kontinental tapgyrynda gazanyldy. Bu barada TASS habar berýär.
Krauzer 23,56 metr netijäni görkezdi. Öňki dünýä rekordy (23,37) hem oňa degişli...

Dowamy »

183 0
Sport, 11 months ago


Messi gazanan kuboklarynyň sany boýunça Dani Alwesiň rekordyny gaýtalady

Fransiýanyň “Pari Sen-Žermen” futbol klubunyň we Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi gazanan kuboklarynyň sany boýunça rekordy gaýtalady. Şenbe güni Messi “PSŽ” bilen bilelikde Fransiýanyň çempionatynyň ýeňijisi boldy. Bu kubok 35 ýaşly argentinaly oýunçynyň professional karýerasynda 43-nji boldy diýip, rsport.ria.ru habar berýär...

Dowamy »

195 0
Sport, 11 months ago


Werstappen Monakonyň Gran-prisiniň ýeňijisi bolup, Fetteliň rekordyndan geçdi

“Red Bull-yň” niderlandly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” çempionatynyň ýedinji tapgyry bolan Monakonyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy. Bu ýeňiş Werstappen üçin “Formula-1-de” 39-njy boldy. “Red Bull” üçin ýeňişleri boýunça ol dört gezek dünýä çempiony germaniýaly Sebastýan Fettelden (38) öňe geçdi.
Ýaryşda ikinji orny “Aston Martinden” F...

Dowamy »

194 0
Sport, 11 months ago


ABŞ-nyň birnäçe milliarderleriniň baýlygy ýurduň Maliýe ministrliginiň serişdelerinden artyk

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda defolt howpunyň fonunda baýlygy 49,47 milliard dollardan geçýän milliarderleriň sany hasaplanyldy - bu hökümetiň borçlaryny ýerine ýetirmek üçin Maliýe ministrliginiň ygtyýaryndaky puluň mukdaryna deň. Şeýle telekeçileriň sany 25 adama ýetdi diýip, Trend habar berýär.
Reýting dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlyg...

Dowamy »

157 0
Täzelikler, 11 months ago


Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy ÝUNESKO-nyň şanly seneleriniň sanawyna goşular

ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisinde agza döwletleriň tekliplerini ÝUNESKO-nyň 2024-2025-nji ýyllarda bu Gurama bilen bilelikde bellenjek seneleri tassyklady. Ara alnyp maslahatlaşmalaryň netijesinde, Ýerine ýetiriji geňeş Baş konferensiýa ÝUNESKO-nyň 46 sany şanly senelerine gatnaşmaga ygtyýar bermegi karar etdi we maslahat ber...

Dowamy »

152 0
Täzelikler, 11 months ago


Lionsgate resmi taýdan «Jon Uik 5-iň» üstünde işlemäge girişdi

Lionsgate studiýasy bäşinji «Jon Uiki» işläp taýýarlamagyň irki tapgyryna girişdi. Bu barada kompaniýanyň başlygy Jo Dreýk ýakynda geçirilen ýygnakda habar berdi.
“Bäş filmden ybarat seriýa düýpli – gürrüň beren wakalarymyzyň hilinden esas alyp öser. Siz Jon Uikiň tanyş depginine bil baglap bilersiňiz" — diýdi.
Kianu Riwziň keşbine ga...

Dowamy »

165 0
Täzelikler, 11 months ago


«Forsaž» franşizasy dünýä prokatynda 7 milliard dollar gazandy

Onunjy bölümiň üstünlikli bat almagy netijesinde «Forsaž» kinoseriýasynyň kassa ýygymy dünýäde resmi taýdan 7 milliard dollardan geçdi.
Ondan öň agzalan möçbere “Ýyldyz söweşleri”, “Garri Potter” kinofranşizalary, “Bondiana” filmleri we “Marvel” kino älemi ýetipdi.
Umuman alanyňda, «Forsaž» 11 film üçin (“Hobbs & Shaw” spin-offyny goş...

Dowamy »

192 0
Täzelikler, 11 months ago


Ronaldu karýerasynda ilkinji gezek iki ýyllap möwsümde hiç baýrak gazanmady

«Al-Nasryň» portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu eýýäm ikinji ýyl bäri hiç hili baýrak gazanyp bilmedi.
«Al-Nasr» «Al-Ittihad» bilen deňme-deň oýnap, Saud Arabystanynyň çempionatynda ýeňiş gazanmak üçin ähli mümkinçiliklerini elden gidirdi. «Al-Ittihad» 69 utuk bilen Saud Arabystanynyň çempionatynyň birinji ornunda ýerleşýär. Ikinji ýer...

Dowamy »

188 0
Sport, 11 months ago


Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna eýe boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutlarynyň 4 ýyl talyby Serdar Rahymow «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy. Ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ylmy-bilim edaralarynyň arasynda bäsleşigiň ýeňijisi boldy.
Bäsleşigiň eminleri Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň talybynyň GDA-nyň çäklerinde bilimi, ylm...

Dowamy »

245 0
Bilim, 11 months ago


Angliýanyň çempionatynyň iň gowy oýunçysy saýlandy

«Mançester Sitiniň» hüjümçisi Erling Holand häzirki möwsümde Angliýanyň premýer-ligasynyň (APL) iň gowy futbolçysy diýlip yglan edildi. Bu barada ýaryşyň resmi Twitterine salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
oland Angliýada ilkinji möwsümini geçirip, “Siti” üçin ýurduň çempionatynyň 35 oýnunda 36 gol saldy. Umuman alanyňda, Holandyň hasab...

Dowamy »

184 0
Sport, 11 months ago


Fýuri Joşua sentýabrda «Uemblide» duşuşmagy teklip etdi

WBC-niň wersiýasy boýunça super agyr agramda boks boýunça dünýä çempiony britaniýaly Taýson Fýuri öz Twitterinde watandaşy Entoni Joşua şu ýylyň sentýabr aýynda “Uemblide” söweşmegi teklip edendigini habar berdi. Muny sportrbc.ru ýetirýär.
“Birnäçe gün mundan öň men Entoni Joşua sentýabr aýynda “Uembli” stadionynda söweşmek üçin şertnamanyň...

Dowamy »

186 0
Sport, 11 months ago


Messi Ýewropanyň iň gowy 5 ligasyndaky gol sany boýunça Ronaldudan öňe geçdi

Fransiýanyň çempionatynyň 37-nji tapgyrynda «Strasbur» bilen geçirilen oýunda «Pari Sen-Žermeniň» hüjümçisi Lionel Messi bir gol geçirdi.
Argentinaly futbolçy Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynda 496-njy goluny geçirdi. Şeýlelikde, bu görkezijä görä, Messi 495 gol geçiren portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldudan öňe geçdi. Messi bu möwsümde 16 g...

Dowamy »

194 0
Sport, 11 months ago


IPhone 15-iň ilkinji janly suratlary çap edildi

MacRumors neşiri iPhone 15 modelleriniň maketlerine elýeterlilik aldy. Öndürijiler şular ýaly prototipleri daşlyklary, gorag aýnalaryny, kabelleri we beýleki esbaplary öndürmek üçin ulanýarlar. Bu ýyl nobatdaky dört modele garaşýarys: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro we iPhone 15 Pro Max.
Žurnalistleriň dessine bellän zady, nusgawy L...

Dowamy »

192 0
Tehnologiýa, 11 months ago


Rejep Taýyp Ärdogan Türkiýäniň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan ýurduň döwlet Baştutanynyň saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda taryhy ýeňiş gazandy. Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň ýüz ýyllygynyň bellenilýän ýylynda Ärdogan geljek bäş ýyl üçin prezident saýlandy.
Merkezi saýlaw toparynyň deslapky maglumatlaryna görä, Ärdogan sesleriň 99,43%-i işlenenden soň, 5...

Dowamy »

165 0
Täzelikler, 11 months ago


“Çeburaşka” we “Çagyryş” 2023-nji ýylyň iň girdejili filmleriniň dünýä reýtingine girdi

Režissýor Dmitriý Dýaçenkonyň «Çeburaşka» rus çeper filmi The Numbers portaly tarapyndan düzülen şu ýylyň iň girdejili filmleriniň dünýä reýtinginde 20-nji orunda ýerleşdi. Şol bir wagtyň özünde Klim Şipenkonyň «Çagyryş» atly kosmiki dramasy reýtingiň 49-njy setirini eýeledi diýip, vm.ru belleýär.
12-nji maýa çenli ýagdaýa görä, erteki gahry...

Dowamy »

202 0
Täzelikler, 11 months ago


Nýu-Ýorkda agram we boý bilen bagly kemsitme kanun taýdan gadagan edildi

Nýu-Ýorkuň şäher geňeşi agram we boý bilen bagly kemsitmäni gadagan edýän kanuny kabul etdi. Bu barada CNN teleýaýlymyna salgylanyp, TASS habar berýär.
Onuň maglumatlaryna görä, kanun ýaşaýyş jaýy gözlenende, işe ýerleşilende we jemgyýetçilik ýerlerinde şeýle kemsitmäni gadagan edýär. Teleýaýlymyň belleýşi ýaly, Amerikanyň diňe alty şäherind...

Dowamy »

170 0
Täzelikler, 11 months ago


«Türkmenhowaýollary» Delä we Pekine hepdede iki gezek uçar

24-nji maýdan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Delä (Hindistan) hepdede iki gezek — çarşenbe we penşenbe günleri uçuş eder. Häzirki wagtda Aşgabat-Deli aralygyndaky gatnawlar diňe her hepdäniň ýekşenbe güni amala aşyrylýar. Degişli gatnawlar üçin awiabiletler awiakompaniýanyň saýtynda satuwa çykdy.
Bir tarapynyň awiabiletini...

Dowamy »

159 0
Täzelikler, 11 months ago


Germaniýada 3D printerde çap edilen maglumat merkezi peýda bolar

Germaniýanyň Geýdelberg şäherinde 3D görnüşinde çap edilen maglumatlary işlemek boýunça merkeziň gurluşygy başlandy. Desganyň operatory bolan Heidelberg iT Management kompaniýasy munuň Ýewropada iň uly 3D çap edilen bina boljakdygyny nygtaýar diýip, ferra.ru habar berýär.
Maglumatlary işleme merkeziniň şu ýylyň ahyryna çenli işläp başlamagyn...

Dowamy »

155 0
Täzelikler, 11 months ago