salam agzalar. meň sizden bir soragym bar. eger gyz doganyňyzy ýa jigiňizi toy edip aljak oglanyň mail adresi eliňize duşse. sizem moý mirine girip družbalaryny barlasaňyz 75%-i gyz bolsa we blokdada janam, yeketagim, yalňyzym diýip başga gyzlara ýazan ýazgylaryny okasaňyz nähili hereket edersiňiz? agzalaň pikirini bilesim geldi. kellä gelen pikir.

Köneler, Gooool tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir