indi men senden gecdim su gun onler bolmadyk harasat gopdy yuregimde. Sen bn geciren her gunume nalet okadym. Men nadip seni soyydimkam. Nadip aldanymkam. Wah kasga sol guni yzyna dolap sana asla dusmadyk yaly bolsadym. Name ucindir sen edenlenden ozum gunali yaly utanyan. Sebabi sen yaly nadany soyen yylaryny beren in sonunda hem basga gyz ucin taslanyp gidilen mendima. Gyz mertebam seyle bir kemsindi welin name etjegmi nira gitjegmi kimi gunalejegmi kimden haray sorajagmy bilemok. Adam soyyan wagty kem kor hem ker hem dali bolyan eken. Hazir ol yanymda yok. Men indi onun eden hereketlerinde bolan gelensizlikleeri,kemsitmeleri hatda yalanlary duyyan. Belki ona bolan yigrenjim mende seyle duygulary oyaryandyr. Indi tazeden yasap baslayyn taze arasa sahypa acayyn durmusumda isleyan. Basaramok. Gecmisim galyn diwar yaly one gitmegime yol berenok.hic kime derdimi aydyp bilemok. Iller sonky gunler yuzun yarawsyz gorunya bir dogtora gorunay diyaler. Men bolsa yarawsyz dal men yuregim ah cekya. Gygyrya cyrpynya sonky demini beryan hassa yaly yuregim hyrlaya. Men yerime gecen sol gyza bolsa gynanyan. Bir gun men gunume duser. Belkide dusmez. Yone bilya yeke zadym bar aldadan aldanyandyr.

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir