Bayramynyz bilen!

salam agzalar! ahlinizin yetip gelyan taze yyl bayramynyz bilen gutlayaryn. size durmushda ustunlik arzuw edyarin. bu geljek taze yylda edil hemme arzuwlarynyz hasyl bolmasa da in esasyja arzuwlarynyza yetmek miyesser etsin!
kyn bolmasa da sizden hayyshym bar. antivirus kasperski programyny ustanovit etmek uchin klyuch sorayar.shony bilyanin...

Dowamy »

947 6
Köneler, 10 years ago


Habaryn barmy?

eger shu gun irden sag-aman oyanan bolsan,shu hepde de dunyasini tazelan 1 million adamdan has bagtlysyn!
***
eger hich urush,achlyk gormedik,yesirlikde ezyet chekmedik bolsan,dunyadaki 500 million adamdan has bagtlysyn!
***
eger dine iyjegin,geyjegin,ustunde jayyn bar bolsa,dunyanin ilatynyn 75 goteriminden has baysyn!<...

Dowamy »

1378 30
Köneler, 10 years ago


Def

Abc

Dowamy »

1924 29
Köneler, 10 years ago