Gadyrly agzalar! Talyplar.com saýtymyzyň iň bir aktiw agzalaryndan biri bolan, "eşegine ters münüp" özüniň gülki doly ömri bilen jahana özüni tanadan Nasyreddin Ependiň atdaşy bolan Ependini (kerimi), Garaşsyzlyk baýramy bilen deň gelen doglan günini tüýs ýüregimden gutlaýan. Goý, janyň sag, ömrüň uzak, görjegiň gowulyk bolsun.

Köneler, Studentka91 tarapyndan 8 years ago
  Friendship 8 years ago

 • eppi kaka, uzak ýa$a! Bu dünýädäki ähli arzuwlañ hasyl bolmagyny, seni ösdürip kemala getiren mähribanlaryña-da uzak ýa$, bagtly ömür arzuw etýän. Hiç haçan ýüzüñden ýylgyry$ aýrylmasyn!
  ependi 8 years ago
 • salam dostlar hemmäňize ullakan sagbolsun aýdýan, menem sizi garaşsyzlyk baýramy bilen gutlaýan arzuwlaryňyz hasyl bolsun .:)
  ependi 8 years ago
 • söýýändaý baryňyzy:D
  magnit 8 years ago

 • Go$ulýan! ))
  garypjan 8 years ago
 • Ependi (kerim) dost doglan guniñ gutly bolsun. Uzak ýasha! Bagtly bol. Görjegiñ diñe gowlyk bolsun.
  ependi 8 years ago
 • sagbol dost, baýramyň bilen!:)
  nightwolf 8 years ago
 • eppi dost menden on gutlan bolmandyra))) hany bellalida dost
  ependi 8 years ago
 • :)gelibermeli dost:)
  Yegen 8 years ago
 • Ependi kaka, indi senem eshejigni tashlada, shular yaly bet mashyn alsanay :-)  Gutlayan dost, dunyadaki ahli gowluklary! Ishin rowaç, showlulyk ustunlik yar sana! Okuwam sag-aman dynyp yurda gelip, halkyma hyzmatly adam bolmagny arzuw edyan dost! Tuweleme, gowy gunde doglypsyn Ependi, 27-nji oktyabr!
  mirasymyz 8 years ago
 • Ependi aga menem ähli agzalaň ýagşy arzuwlaryna goşulýan. Allah haýyrly ömürler bersin.
  Younglord 8 years ago
 • Ependi doglan günüň gutly bolsun. Uzak ýaşa. Be 1 ýaş garraýaňda onda. Güler ýüzüň solmasyn. Ýenede şeýddip saýtda doglan günüňi bellemek miýesler etsin.(Beýdip gutlanyma görä tort berersiňä. Köp däl 3/2 bölegini berseňem bolýa). Sag-aman maşgalaňa gowuş. Ýöne maşgalaňy görüp bizi ýatdan çykaraýma. Ýene bir gezek gutlyş
  ependi 8 years ago
 • sagboluň dostlar, baýramyňyz bilen:)
  Younglord 8 years ago
 • Be $u gün epedide bagtlymyz ýok öýdýän. Bir günde iki baýramcylyk belleýär
  ependi 8 years ago
 • howwadaý betinden:)
  vipboy 8 years ago
 • beeee ependi doglan gunune mashinam podarka etdilermay
  nightwolf 8 years ago
 • surat goyup bilmedimay
  dentist3 8 years ago
 • kerim yashyn uzak bolsun// guler yuzun solmasyn,, bayramynyz bn doganlar
  ependi 8 years ago
 • sagboluň
  magnit 8 years ago

 • Ependi täze lybasda toýa barya (ya-da uniwermaka) :D))
  Ayjagash 8 years ago
 • Ependi menem doglan gununiz b.n gutlayan. Durmushynyz ak gûlleri ýaly owadan we päk bolsun. Sagamanja okuwuñyzy gutaryp ene-atana, watanyna peydaly adamlan biri boluñ. Men uzak omur dal-de, in esasy allan beren omruni bagtly shadyyan, oz isleyshin boyuncha yashamagyny arzuw etyan. Janynyz sag bolsun.
  ependi 8 years ago
 • sagboluň minnetdar.:)
  Merw92 8 years ago
 • Hany tort Bize :)
  Younglord 8 years ago
 • Ependi dünýädäki iň gowy arzuwlar.Haçan tort keýäň
  Younglord 8 years ago
 • keýäň dälde kesýäň
  Merw92 8 years ago
 • Gaty süÿji eken mmmm:)
  Younglord 8 years ago
 • Hany boýnuňyza alyň bir bölegi kim iýdi maňa garaşman.
  Younglord 8 years ago
 • Merw92 indi sen tortdan geregiňi edinensiňä gezegi bize beräý.
  Merw92 8 years ago
 • Alyberiñ noś bolsun.!!!
  Q
  Merw92 8 years ago
 • Alyberiñ noś bolsun.!!!
  Q
  Younglord 8 years ago
 • Süýi ekenaý. torty özüň bişirdiňmi ependi?
  Younglord 8 years ago
 • Mümkin bolsa menä bir bölejik klasdaşymada alyp goýjak
  Merw92 8 years ago
 • Kim ol klasdaśyñ?
  Bravo 8 years ago
 • Eppendix agam gutlysh! durmushda haýyrly ömür arzuw edýän! =)
  idealman92 8 years ago
 • goshulyan.menem.Uzak.yasha!
  Bravo 8 years ago

 • podarkam! =)
  magnit 8 years ago
 • siz ependä her zat etjek e$egi ta$latjakda :D
  ependi 8 years ago
 • sagboluň:)
  nightwolf 8 years ago
 • name un men surat goyup bilemogay
  ependi 8 years ago
 • tanşyň güýçli bolmaly
  vipboy 8 years ago
 • ay natdiay
  ependi 8 years ago
 • howwadaý
  ependi 8 years ago
 • howwahow!
  vipboy 8 years ago
 • temani hapalama ependi:)
  ependi 8 years ago
 • bolýadaý
  vipboy 8 years ago
 • bolmayaday
  Yegen 8 years ago
 • Ependi sen saytdamy shu wagt, doglan gununizi realda bellap otyrmyn diyip sorajakdym :-)
  ependi 8 years ago
 • howwa saýtda, belläp gutardykdaý eýýäm:D
  Yegen 8 years ago
 • Haha :-) bolyala, gowy bellan bolsanyz. Bizem belledik barde :-)
  Yegen 8 years ago
 • Ependin saglygna, diyip goyberyan :-)
  Friendship 8 years ago

 • hany, eppi kaka, üfläp goýber!
  Jemka91 8 years ago
 • $arp $arp $arp $arp....(agzalr ellerni carpýalar)
  ependi 8 years ago
 • çarp diýmeli masgara etdiňäý:D
  magnit 8 years ago
 • wuhahah sharpyldatman ependini))))))))))
  Jemka91 8 years ago
 • Çarp çarp çarp çarp....(agzalr ellerni carpýalar) boldmy?
  Younglord 8 years ago
 • Klasda$ agendiñi oñardan bolsañ myrat.i91@mail.ru logini dobawit etsene dü$üni$mek añsat bolar men şu wagt agenta saňa garaşýan klasdaş mümkin bolsa giräý
  ependi 8 years ago
 • bet bolly:d
  Younglord 8 years ago
 • Briazrak düşünişmezlik ýüze çykdy şony çözäýjekdim
  Younglord 8 years ago
 • Ependi eýýäm girip ýetişdiňlaý
  Younglord 8 years ago
 • Klasda$ agendiñi oñardan bolsañ myrat.i91@mail.ru logini dobawit etsene dü$üni$mek añsat bolar men şu wagt agenta saňa garaşýan klasdaş mümkin bolsa giräý
  Jemka91 8 years ago
 • Bezzat temalara afi$a edp cykypsyñla
  Younglord 8 years ago
 • indi gaýtalanmaz klasdaş
  byagulechka 8 years ago
 • Kerim meni oldurip bilersin. ((((((((((((
  Bagysla,bu bayramcylykdan yana kelle gitdi inetada vagt bolmady((
  Doglan gunun gutly bolsun,janyn sag ,omrun uzak bolsun,gorjegin dine govluk bolsun,enen-atana rakyply oglan bol. Goy senin suratyn yuz yyllap su dursuna galsyn,edil yaslyk dovrun yaly mahirli guler yuzli bolsunn... Sen hokman uzak yasaymaly sebabi,adam nace kopgulse soncada uzak yasayarmysyn(medecinskiy fakt))) (daryu cvetochek)
  Tourist 8 years ago
 • Sonuraga galdymam welin hemmesine aydylanlara aydyljaklara goshulyan gutlysh son gaty gorup otyrmagyn:-):-):-)men bilemoga teman acylanyny:-)
  ependi 8 years ago
 • sagbol minnetdar.:)
  byagulechka 8 years ago
 • (*☻-☻*)(*☻-☻*)(*☻-☻*)☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
  Abadan 8 years ago
 • $arp $arp $arp....(agzalr ellerni
  carpýalar)
  jemka91 |2011-10-28 04:30:56
  çarp diýmeli masgara etdiňäý
  ependi | 2011-10-28 05:01:45
  Hahahaha ependi uryarlarmy :-D :D)))
  Abadan 8 years ago
 • Name un gara yazylyar sonky jogaplar?
  ependi 8 years ago
 • tanşy güýçli
  Tourist 8 years ago
 • Ependiñ tan$y guycli abadan:-)
  Tourist 8 years ago
 • Menden öñürtdiñaý:-)
  Abadan 8 years ago
 • Hahaha :D illeñ tan$am $eyle bolayaram :D :D
  Aygull 8 years ago
 • Gija galypdyrna, ay onda.da gutlajak,ependi doglan günün b.n uzak yaşa görjegin dine gowulyk bolsun
  Aygull 8 years ago
 • Gija galypdyrna, ay onda.da gutlajak,ependi doglan günün b.n uzak yaşa görjegin dine gowulyk bolsun
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Menem yokarky aydylanlara goshulyan. Uzak yasha ependi! Saña hindiniñ söygüsini, syganyñ gülkisini arzuw edyän.
  ependi 8 years ago
 • sagboluň:)
  magnit 8 years ago
 • gök çaýdan keýpi köklänsiñä :D
  ALADIN 8 years ago
 • ependi!
  Seniñ ýanyñda mydam dostlaryñ bolsun,
  Saña hiç egsilmez rysgal eçilsin!
  Söýeniñ goý saña bagt getirsin – diyip Doglan Günüñ gutlaýaryn men! :)
  magnit 8 years ago
 • kim
  ependi |


  sen elbetde
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri