Mail.ru parol komek gaty zerur

salam talyplar.comyn agzalary, menin aytjak bolyan zadym, shu wagt kop adam mail.ru parol dowjek bolyp synansyandyr, men bir saytdan parol dowyan programma aldym emma ona turkmen dilinde slowar doretmeli, eger hemmamiz bileleship slowary ulaltsak onda men hem size komek edip bilerin. ol slowary sheyle yagdayda doretmeli, yagny ahli parol bolup bile...

Dowamy »

1193 7
Köneler, 8 years ago


Suratlarda biz

salam talyplar, bu temany acmagym, gayrat edip turkmenin prikolnyja suratlaryndan goysanyz, minnetdar bolardym hemem bir azajyk gulip gowun acardyk

Dowamy »

780 4
Köneler, 8 years ago


Taze uyun, gyzyklyja eken

salam talypcomyn agzalary, kimde android OS sistemaly telefony bar bolsa shu oyuny oynap gormegi maslahat beryan, gaty gowy oyun eken, yone dine internet usti b.n oynalya, ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ "ПОВОЛИТЕЛЬ МОРЕЙ" ustunlik oyunda

Dowamy »

905 9
Köneler, 8 years ago


Smaylik

salamlar, yagdaylar gowydaldami! bu temada smaylik goymany owrenyan, sizem gowuja smayliklerden goyup bilersiniz, uns bereniniz u.n sag bolun

Dowamy »

1665 46
Köneler, 8 years ago


Informasiya dusunjesi

Informasiýa düşünjesi
Informasiýa informatikanyň ilkinji we düýpli
düşünjeleriniň biridir. Şonuň üçin informasiýa
düşünjesine gysgaça kesgitleme bermek ýa-da
ony bir sözlem bilen beýan etmek mümkin
däldir. Informasiýa “informatio” diýen latyn
sözünden gelip çykýar we türkmen dilinde
“düşündirmek”, “a...

Dowamy »

780 0
Köneler, 8 years ago


Kompyuter ulanmak

Kompỳuteri abat saklamak üçin esasy düzgünler:
Kompỳuterleri diňe SHUTDOWN arkaly öçüriň.
Eger kompỳuter birden işlemäň galas (doňsa),
ilki bilen bir-az garaşyň, soň açylmasa RESTART
knopkany basyň. Eger RESTART knopkasy
bolmasa, ỳa-da ol işlemese, diňe şonda POWER
knopkany ỳa-da rozetkadan öçürmegi ulanyň....

Dowamy »

648 0
Köneler, 8 years ago


Kompyuter barada dusunje

Öň belläp geçişimiz ýaly, "kompýuter” sözi
türkmen dilinde “hasaplaýjy” diýmegi aňladýar.
Kompýuter ilkibaşda döredilende diňe
hasaplaýyş işleri üçin niýetlenen enjam
bolupdyr. Kompýuterler arifmometrlerden we
beýleki hasaplaýyş enjamlaryndan (hasap
taýajyklaryndan, logarifm çyzgyjyndan we ş. m.)
düý...

Dowamy »

1087 0
Köneler, 8 years ago


Kompyuterin cagalara etyan tasiri

Häzirki zamanda kompýuter
durmuşymyza barha ornaşyp barýar. Senagat,
ykdysadyýet, bilim we beýleki pudaklary şu
günlerde kompýuter tehnologiýasyz göz öňüne
getirmek gyn. Köpümiziň öýümizde de
kompýuter bardyr. Elbetde onuň döredýän
ýeňillikler kän: isleseňiz maşgalaňyzyň
suratlaryny montaž edip, toý-...

Dowamy »

907 4
Köneler, 8 years ago


Internet ulgamy name?

Salam hormatly talyplar.com_yn agzalary we gelip gapdaldan jyklap gityan myhmanlar. Biziň gündelik durmuşda
ulanyp, "internet" diýip
atlandyrýan zadymyz
näme? Ony iýip-içip
bolýamy, geýip bolýamy,
görüp bolýamy? Nähili
gurulan, nähili işleýär?
Indi bolsa bu soraglara
jogap bermäge synanşalyň.<...

Dowamy »

1362 2
Köneler, 8 years ago


BITARAPLYK binasy

Salam gadyrdan talyplar.comyn agzalary, men hem bir zady bilesim gelya(bilesigelijilik gursyn), shu turkmenistanda uytgeshik bir binalaryn biri hem Bitaraplyk binasy, shu binany name un ayyrdylar, name un yerini uytgetjek bolyalar? ol binanyn duran yeri gaty gowy yerde durdy, indi edil beyle edip guryp bolmazmyka diyyan, eger shol bina hakda bilyan...

Dowamy »

1788 8
Köneler, 9 years ago


Cagalygym, yashlygym

salyut agzalar, men hem su temany oz gecen yashlyk yyllarymyzy yatlalyn diyen pikir bn acdym, gelin shu temada her kim oz in kicijek wagtynda bolup gecen pursatlary yazsyn, yagny menin yekeje zat yadyma dusya olam men tocna bilemok oza 3 yasymyn aralygynda bolan bolmaly, sol wagt men oyde wagtym stolun ustunde duran taze demlenen cayly caynegi doku...

Dowamy »

1555 82
Köneler, 9 years ago


Taze lakamly agza

salamaleykum agzalar, men taze lakamly kone agza, meni eyyam tanan bolmagynyz mumkin, men lakamymy uytgetjek diyip tema acypdym, sebabi menin kone lakamyma menzes 3 sany agza bar menam kop temalarda solar bn calysyadylar, son sol sebapli lakamymy uytgetmegi makul bildim, kop sagbolun.

Dowamy »

1902 139
Köneler, 9 years ago