Doglan günün gutly bolsun!

Gadyrly agzalar! Talyplar.com saýtymyzyň iň bir aktiw agzalaryndan biri bolan, "eşegine ters münüp" özüniň gülki doly ömri bilen jahana özüni tanadan Nasyreddin Ependiň atdaşy bolan Ependini (kerimi), Garaşsyzlyk baýramy bilen deň gelen doglan günini tüýs ýüregimden gutlaýan. Goý, janyň sag, ömrüň uzak, görjegiň gowulyk bolsun.

Dowamy »

6372 123
Köneler, 8 years ago